-


KAPLICE , KAPLICZKI i KRZYŻE
GOŁONÓG* RELIGIA < KAPLICE i KAPLICZKI* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20030305 DG - Gołonóg. Kapliczka przydrożna przy ul.Piłsudskiego, nieopodal kościoła na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kapliczka na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
Kaplica ul. Podlesie
|:
Kaplica ul. Piłsudskiego
|:
Kaplica ul. Kościelna
|:
Kaplica ul. Kościelna
|:
Kaplica ul. Kościelna
|:
Figura ul. Kościelna Matka Boska
|:
Krzyż Solidarności ul. Kościelna Ołtarz Ojczyzny
|:
Krzyż Solidarności HK ul. Piłsudskiego 92 - (Tokarnia Walców)


-KAPLICA - ul. Podlesie ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20020125 DG - Podlesie. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030805 DG - Gołonóg. Podlesie. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030805 DG - Gołonóg. Podlesie. Ołtarzyk w kapliczce. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kapliczka domkowa, murowana.

Zbudowana była na terenie Nadleśnictwa w 1938 roku przez Piotra Tłustochowicza. W okresie budowy drogi do powstającej Huty Katowice, kapliczkę rozebrano i postawiono w nowym miejscu, na skraju lasku porastającego dawne wyrobiska pokopalniane, w pobliżu parku "Podlesie".

Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej i mały ołtarzyk polowy. Całość ozdobiona kwiatami. Na zewnątrz znajdują się ławeczki, na których można przysiąść na chwilę i pomodlić się w spokoju.


-
KAPLICA - ul. Pilsudskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030305 DG - Gołonóg. Kapliczka przydrożna przy ul.Piłsudskiego, nieopodal kościoła na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030305 DG - Gołonóg. Ołtarz w kapliczce przydrożnej przy ul.Piłsudskiego, nieopodal kościoła na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Mała kapliczka przydrożna z pierwszej połowy XIX wieku.

Położona przy ulicy Piłsudskiego u podnóża Wzgórza Gołonoskiego i kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy. Sąsiaduje z budynkiem szkoły podstawowej. Pierwotnie miejsce w którym stoi kapliczka, nazywane było przez miejscową ludność Starą Wsią. Kapliczka stała pomiędzy zabudowaniami. Do 1939 roku kapliczka była pod opieką Nadleśnictwa Gołonóg.

Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej i mały ołtarzyk polowy.

Prawdopodobnie właśnie z kapliczką położoną w tym miejscu,
wiąże się legenda o Królowej Jadwidze.


-
KAPLICA - ul. Kościelna ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Położony przy ulicy Kościelnej u podnóża Wzgórza Gołonoskiego i kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy od strony dawnej kolonii Laski.

Metalowy krzyż na betonowym postumencie stoi tuż przy drodze.

Konstrukcja ażurowa wykonana metodą kowalską. Na krzyżu znajduje się metalowy krucyfiks. a nad nim mała tabliczka z napisem "I.N.R.I."

W pobliżu krzyża znajdują się jedne ze schodów prowadzących do kościoła, obok starej plebani. To właściwie dwoje schodów: jedne kryte, stanowiące coś w rodzaju tunelu, a drugie otwarte, kręte, wyposażone w poręcze.


-
KAPLICA - ul. Kościelna ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kapliczka na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kapliczka na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Mała kapliczka przydrożna konstrukcji skrzynkowej.

Położona przy ulicy Kościelnej u podnóża Wzgórza Gołonoskiego i kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy od strony dawnej kolonii Laski.

Jest mało widoczna z drogi, chociaż znajduje się bezpośrednio w jej sąsiedztwie. Brak do niej dojścia w postaci jakiegoś chodnika. Umieszczona jest na drzewie.

Konstrukcja drewniana z bocznymi okienkami. Pomalowana na biały kolor. Wewnątrz znajduje się podobizna Matki Boskiej.


-
KAPLICA - ul. Kościelna ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Schody prowadzące do Kościało pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim i kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kapliczka na Wzgórzu Gołonoskim przy schodach prowadzących do kościoła pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Mała kapliczka przydrożna konstrukcji skrzynkowej.

Położona przy ulicy Kościelnej u podnóża Wzgórza Gołonoskiego i kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy od strony schodów prowadzących do kościoła z Gołonoga.

Umieszczona jest na drzewie po prawej stronie od schodów prowadzących na szczyt.

Konstrukcja drewniana zakończona od góry drewnianym krzyżem. Pomalowana na biały kolor. Wewnątrz znajduje się podobizna Matki Boskiej.


-
FIGURA Matki Boskiej - ul. Kościelna ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Figura na placu kościelnymi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Figura na placu kościelnymi - tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Figura Matki Boskiej umiejscowiona jest w tylnej części obejścia kościoła pw. Św. Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim.

Jest to betonowy odlew postaci umieszczony na cokole. Całość ogrodzona czterema słupkami, pomiędzy którymi rozpięte są metalowe łąńcuchy.

Napis na tabliczce głosi:

NA PAMIĄTKE JUBILEUSZU
OGŁOSZENIA
D.N.P.N.M.P.
ODBYTEGO W ROKU 1904
O MARYO
NIEPOKALANIE
POCZĘTA
MÓDL SIĘ ZA NAMI


-
KRZYŻ SOLIDARNOŚCI (OŁTARZ OJCZYZNY) - ul. Kościelna ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Krzyż Solidarnosci.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Portret ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


W niedzielę 28 października 2007 roku o godz. 12:30 w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Gołonogu, odbyło się uroczyste poświęcenie Ołtarza Ojczyzny. Centralną jego część stanowi historyczny drewniany krzyż ("Krzyż Solidarnosci")wykonany przez strajkującą załogę wydziału mechanicznego M-32 podczas 11 dniowego strajku w Hucie Katowice w grudniu 1981 r.. Poświęcenia Ołtarza dokonał o bp. Jerzy Maculewicz, administrator apostolski w Uzbekistanie - współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Obecnie w miejscu, w którym był ustawiony Krzyż "Solidarności" w grudniu 1981 na terenie Huty Katowice, ustawiono tablicę pamiątkową poświęconą dwójce pracowników huty, uczestników strajku, zmarłych tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach.

20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Pochodzenie krzyża. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Hutnik '81. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko - IV rocznica śmierci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Katynia i Bykowni. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
KRZYŻ SOLIDARNOŚCI (Tokarnia Walców) - ul. Płsudskiego 92^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
20030117 DG - Gołonóg. Krzyż Solidarności zawieszony na ścianie jednego z wydziałów Huty. (FOTO: Jacek Zommer - NSZZ "Solidarność" HK) 20030117 DG - Gołonóg. Krzyż Solidarności zawieszony na ścianie jednego z wydziałów Huty. (FOTO: Jacek Zommer - NSZZ "Solidarność" HK)20030117 DG - Gołonóg. Krzyż Solidarności zawieszony na ścianie jednego z wydziałów Huty. (FOTO: Jacek Zommer - NSZZ "Solidarność" HK)


Krzyż ten wisi na ścianie w centranej części wydziału "Tokarnia Walców" Huty Katowice. Pod nim w dolnej części znajduje się tablica z ważnymi dla Polski datami historycznymi, których z czasem przybywa.

3 maja (pierwsza Konstytucja w Europie)
11 listopada (odzyskanie niepodległoci)
13 grudnia 1981 r. (wprowadzenie stanu wojennego)
19 października 1984 r. (zamordowanie ks. J. Popiełuszko)
2 kwietnia 2005 r. (śmierć Jana Pawła II)
31 sierpnia (Dzień Solidarności).

Krzyż ten pochodzi z czasów strajku okupacyjnego, który miał miejsce w Hucie Katowice w grudniu 1981 roku. Zawiesili go tam związkowcy z NSZZ Solidarność HK. Corocznie, w każdym z wymienionych dni przedstawiciele Solidarności przy krzyżu zapalają znicz symbolizujący pamięć.aktualizacja: środa, 28 kwiecień 2010.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Kapliczki i krzyże <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.