-


KAPLICE , KAPLICZKI i KRZYŻE
DĄBROWA GÓRNICZA* RELIGIA < KAPLICE i KAPLICZKI* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
Kaplica ul. Legionów Polskich - Św. Marka
|:
Kaplica ul. Szpitalna - przy Szpitalu Miejskim
|:
Kaplica ul. Dąbrowskiego
|:
Kaplica ul. Kr. Jadwigi - Bazylika MBA - PORCJUNKULA
|:
Kaplica ul. Kr. Jadwigi - Bazylila MBA - figura Matki Boskiej 1
|:
Kaplica ul. Kr. Jadwigi - Bazylika MBA - figura Matki Boskiej 2
|:
Kaplica ul. Kr. Jadwigi - Bazylika MBA - figura Matki Boskiej 3
|:
Krzyż ul. Sobieskiego - przy Hucie Bankowa


-KAPLICA - ul. Legionów Polskich - Św. Marka przy Czarnej Drodze ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000422 DG - Mydlice. Kapliczka św. Marka przy ul. Legionów Polskich w pobliżu Szpitala Miejskiego.
20031211 DG - Mydlice. ul. Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031211 DG - Mydlice. ul. Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090402 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich. Kaplkiczka św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dawna wieś Dąbrowa, jak i późniejsza osada o tej nazwie, należała do parafii w Będzinie.

Mszę Świętą odprawiano w święta w przydrożnej kapliczce przy tak zwanej Czarnej Drodze, przebiegającej z Będzina do Sławkowa (obecnie jest to ulica Legionów Polskich), w pobliżu dzisiejszego Szpitala Miejskiego.

Jest to kapliczka kościółkowa. Pierwotnie była to kapliczka drewniana, która najprawdopodobnie została spalona przez oddziały kozackie w czasie Powstania Styczniowego 1863 r..

W latach 1863-1867 wybudowano murowaną kaplicę o podstawie w kształcie prostokąta, zakończonym trójbocznie. Dach pokryty został blachą ocynkowaną. Jego zakończenie stanowi barokowa sygnaturka z dzwonkiem pochodzącym z 1867 roku.

Przebudowę kaplicy przypisuje się zaprzyjaźnionemu kapelanowi oddziałów powstańczych Teodora Cieszkowskiego, księdzu Czarnieckiemu z parafii w Będzinie.

Do lat 50-tych XX wieku służyła jako kaplica pogrzebowa.

Kapliczka została gruntownie wyremontowana na przełomie listopada i grudnia 2003 roku. Odnowiono elewację, pokrycie dachowe oraz otoczenie zewnętrzne.

20090402 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich. Kaplkiczka św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090402 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich. Kaplkiczka św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090402 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich. Kaplkiczka św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090402 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich. Kaplkiczka św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
KAPLICA - ul. Szpitalna - w parku Szpitala Miejskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Od strony podwórza Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej znajduje się niewielki park, w którym osoby przebywające w szpitalu i mogące chodzić, mają możliwość odpocząć na świeżym powietrzu, z dala od zgiełku miejskiego oraz widoku szpitalnych korytarzy.

Znajduje się tutaj mała kapliczka, wybudowana w kształcie groty kamiennej. Cała jest porośnięta bluszczem oraz krzewami róż. Na niewielkim ołtarzyku oprócz figurek Świętych, można zauważyć karteczki i inne pamiątki, złożone tutaj w podziękowaniu za opiekę podczas choroby oraz wota składane za poprawę zdrowia.


-
KAPLICA - ul. Dąbrowskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20050613 DG - Mydlice. Ul. Dąbrowskiego. Kapliczka przydrożna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050613 DG - Mydlice. Ul. Dąbrowskiego. Kapliczka przydrożna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Mała postumentowa kapliczka przydrożna.
Stoi przy ulicy Dąbrowskiego w miejscu, gdzie dawniej znajdowało się skrzyżowanie z pobliską ulicą Żeromskiego.

Wykonana została przez robotników Huty Bankowa około roku 1890.

Posiada na szczycie dość wysokiego cokołu betonowego niewielką figurkę Matki Boskiej. Poniżej znajduje się obrazek święty.


-
KAPLICA - ul. Kr. Jadwigi - "PORCJUNKULA" obok Bazyliki MBA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Ołtarz. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Na pamiątkę otrzymania odpustu Porcjunkuli ks. Grzegorz Augustynik w 1913 roku wybudował kaplicę obok bazyliki. Jest to zarazem miejsce, gdzie został pochowany po swojej śmierci w 1929 roku. We wnętrzu znajdujesię pierwszy obraz Matki Boskiej Anielskiej z dużego ołtarza kościoła p.w. św. Aleksandra.

20040810 DG - Centrum. Porcjunkula. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

16 marca 1902 r. dąbrowska bazylika otrzymała przywilej obchodzenia odpustu: Porcjunkuli - 3 maja, w uroczystość św. Aleksandra, patrona pierwszego kościoła, 13 listopada - w dzień wspomnienia św. Stanisława Kostki i 2 sierpnia - w święto Matki Bożej Anielskiej.

29 września 1912 roku, kościół został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego, co zostało upamiętnione odpowiednią tablicą, znajdującą się wewnątrz kaplicy.

20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Marya Saryusz - Bielska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

KAPLICĘ TĘ NA PAMIĄTKĘ 1600 JUBILEUSZU UROCZYŚCIE POŚWIĘCIŁ DNIA 1 SIERPNIA 1913 R. J.E. BISKUP KIELECKI AUGUSTYN ŁOSIŃSKI POD WEZWANIEM S. FRANCISZKA SEBAFICKIEGO


-
FIGURA - ul. Kr. Jadwigi - Matki Boskiej Anielskiej przy obok Bazyliki MBA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Figura Matki Boskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Obok Bazyliki od strony ulicy Królowej Jadwigi, na cokole ustawiona jest figura Matki Boskiej. Stoi w miejscu pierwszej kapliczki drewnianej, postawionej w tym miejscu jeszcze przed wybudowaniem pierwszego kościoła p.w. św. Aleksandra.

20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Figura Matki Boskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
FIGURA - ul. Kr. Jadwigi - Matki Boskiej Anielskiej przy obok Bazyliki MBA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Figura Matki Boskiej Anielskiej przed budynkiem dawnej "ochronki" obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. Fragment. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. Fragment dotyczący wykonawcy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Figura Matki Boskiej ustawiona jest na kamiennym cokole, na dziedzińcu przed budynkiem dawnej "ochronki", obok Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Wybudowana w roku 1914-tym w zakładzie F. Fochtmana w Dąbrowie, w czasach sprawowania funkcji proboszcza przez ks. Grzegorza Augustynika.

Do usypanego z ziemi kopca, dołączono element murowany w kształcie trójkąta. Na głównej części umieszczono figurę świętej, a na niższej elementy patriotyczne i tablice.

Obecnie kapliczka wygląda nieco inaczej, niż w czasie jej powstawania. Na kamiennym cokole znajdowały się kule armatnie z wyrytymi nań datami ważnymi z historii Polski i miasta, jak np. daty powstań: styczniowego i listopadowego, oraz liczne prośby skierowane do Matki Boskiej. Powyżej tego cokołu umieszczona była figura Świętej.

Na cokole, na którym umieszczona jest figura Matki boskiej znajduje się napis wpisany w krzyż:

UFAJCIE PANU BOGU - 1914 R

Z układu napisu można wywnioskować, że słowo "Panu" zostało dopisane już po budowie cokołu.

Na podstawie podestu, na którym ułożone były kule armatnie, wyryty jest napis:

PAMIEĆ! WIERNYM SYNOM OJCZYZNY

Poniżej podestu, na przedniej stronie postumentu, umieszczona była duża biała tablica z wyrytym napisem:

MATKO NAJŚWIĘTSZA POD tWOJĄ OBRONĘ
DĄBROWA SIEBIE I POLSKĄ KORONĘ
ODDAJE, BŁAGA, RATUJ TWOJE DZIECI
NIECH JAK NAJPRĘDZEJ POKÓJ NAM ZAŚWIECI

Po zajęciu miasta przez Niemców w 1939 roku, kule armatnie oraz duża tablica zniknęły z cokołu. Dalsze ich losy nie są znane.


-
FIGURA - ul. Kr. Jadwigi - Matki Boskiej Anielskiej na placu Bazyliki MBA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Figura Matki Bożej na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kościół pw. św. Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Figura Matki Bożej na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Figura Matki Boskiej ustawiona jest na kamiennym cokole, na dziedzińcu przed budynkiem plebanii, w tylnej części placu otaczającego Bazylikę Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Cokół otoczony jest małym ogródkiem kwiatowym, z wydzielonymi scieżkami.

Nieopodal znajduje się również podobnie ustawiona figura Św. Józefa.

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Figura św. Józefa na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
KRZYŻ - ul. Sobieskiego - przy Hucie Bankowa ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
20040220 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Krzyż z 1834 roku na przeciwko Huty Bankowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040220 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Krzyż z 1834 roku na przeciwko Huty Bankowej. Tabliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Mała kapliczka przydrożna w formie krzyża.

Usytuowana jest na przeciwko zabudowań Huty Bankowej, w pobliżu skrzyżowania ulic Żeromskiego i Sobieskiego.

Podczas pierwszego wytopu rudy żelaza w pobliskiej, nowo powstałej hucie, robotnicy postanowili odlać ten krzyż jako pamiątkę tego wydarzenia, jak również by strzegł ich przy pracy.

Na cokole są umieszczone dwie tabliczki. Jedna z nich jest kopią pierwotnie umieszczonej, druga natomiast, informuje o okolicznościach związanych z tym krzyżem. Oto treści wyryte na tabliczkach:

KRZYŻU CHRYSTUSOWY
W GODZINĘ ŚMIERCI RATUJ NAS NADZIEJA
NAJWYŻSZEGO WYSTAWIENIA PRZEZ HUTNIKÓW
FIGURĘ POŚWIĘCONO DN. 21 MAJA 1834 r.

STARANIEM
NSZZ "Solidarność" Huty Bankowej krzyż został ponownie ustawiony w miejscu, z którego był usunięty w 1972 r.
MAJ 1990 r.

Przez osiemnaście lat krzyż ten stał przy ulicy Barlickiego. Dopiero w 1990 roku został ponownie ustawiony na dawnym miejscu. Prawdopodobnie było to związane z tym, że nieopodal znajdowało się popiersie Feliksa Dzierżyńskiego, co niewątpliwie nie pasowało do siebie. Najłatwiej było usunąć krzyż, całe szczęście, nie został wówczas zniszczony.aktualizacja: czwartek, 09 kwiecień 2009.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Kapliczki i krzyże <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.