-ZNANE POSTACIE ZWIĄZANE Z DĄBROWĄ GÓRNICZĄ - ( L , Ł )
* HISTORIA * ZNANE POSTACIE z DG
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * GALERIA MULTIMEDIALNA * NOWOŚCI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA


|:
LANCI Franciszek Maria
|: LEKS Jan
|: LESIECKI Wacław
|: LEWAŃSKI Zygmunt
|: LEWI Mojżesz Aron
|: LIPCZYK Marek
|: LIPSKA Franciszka
|: LIPSKI Antoni
|: LIPSKI Leon
|: LIPSKI Ludwik
|: LISOWA Anna
|: LUBECKI-DRUCKI Franciszek Ksawery
|: LUBOWIECKI Hernryk - Teodor

|:
ŁABĘCKI Hieronim
|: ŁABUDZIŃSKA Emilia
|: ŁADA Ziemowit
|: ŁANUCHA Paweł
|: ŁAPIŃSKI
|: ŁASKAWIEC Łukasz "Łoker"
|:
ŁOBZOWSKI August
|: ŁOPATKA Antoni
|: ŁUBIEŃSKI Henryk


ur. 00.00.1799
w Fano (Włochy)

zm. 12.111.1875
w Warszawie


architekt pochodzenia włoskiego. Ukończył rzymską Akademię św. Łukasza i otrzymał złoty medal za swoją pracę dyplomową (projekt przebudowy kościoła Santa Maria dell'Ara Coeli) oraz tytuł profesora honorowego uczelni. Przedstawiciel neogotyku i neorenesansu. Projektował w 1814 roku pałac Zarządu Górniczego (Obecnie jest to frontowy budynek Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"). W roku 1830 przeniósł się do Krakowa, gdzie prowadził prace na Wawelu przy przebudowie grobów królewskich. Zaprojektował wspólnie z rzeźbiarzem Paolo Filippim sarkofag Tadeusza Kościuszki. W roku 1833 został powołany na stanowisko inspektora i budowniczego gmachów uniwersyteckich. Stamtąd został sprowadzony przez władze górnicze do Dąbrowy, gdzie w latach 1837-1843 był zatrudniony jako budowniczy Oddziału Budowli Zakładów Górniczych Okręgu Zachodniego. Jego projektami sa ponadto: zamki, m.in. w Zagórzanach i Zatorze, północne skrzydło pałacu w Wilanowie, Żółta Karczma i kamienica przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.ur. 03.06.1935
w Skarżycach koło Zawiercia

zm. zm. 22.03.2006
w Dąbrowie Górniczej


Ksiądz Kanonik, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i kustosz Bazyliki p.w. Matki Boskiej Anielskiej. Proboszczem tej parafii został 22 marca 1994 roku. Wcześniej był wikariuszem we Wrzosowej, Pajęcznie, Wieluniu, Częstochowie i Sosnowcu, a następnie zostaje proboszczem jednej z sosnowieckich parafii. Sędzia Sądu Biskupiego Diecezji Sosnowieckiej. Podczas swej posługi w Dąbrowie Górniczej, za cel postawił sobie, by dąbrowska bazylika odzyskała dawny wygląd i świetność. Msza żałobna miała miejsce 25 marca 2006 roku o godzinie 12.00 w Bazylice, o której remont i konserwację, walczył do ostatnich swych dni. Ksiądz Jan Leks spoczął w mogile na cmentarzu przy ul. 11 listopada. W ostatniej drodze towarzyszyli mu wszyscy Ci, w których pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek otwarty i pogodny.ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X


Właściciel założonej w 1876 roku cegielni, która działała prawdopodobnie do 1904 roku.ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
we Lwowie


Wychowanek Sztygarki. Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, Pierwszy kierownik Organizacji Bojowej w Zagłębiu Dąbrowskim. Aresztowany w 1901 roku i zesłany na Sybir do Irkucka. Udało mu się uciec z niewoli zimą 1904/05, zabierając ze sobą kolekcję 93 zdjęć dokumentujących życie zesłańców w Jakucku i okolicach, oraz syberyjskiej przyrody i architektury. Zmarł na gruźlicę we Lwowie. Kolekcję zdjęć posiada Julian Lewański z Warszawy.ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.1934
w Dąbrowie Górniczej


Pierwszy Rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Dąbrowie. Od 1910 roku, Dąbrowski Okręg Bóżniczy, jako samodzielna gmina wyznaniowa, podporządkjowała sobie wyznawców z Gmin: Dąbrowa, Łosień, Siewiersko - Olkuskiej. W 1932 roku Rabin zarabiał 7200 złotych.ur. 00.00.1957
w X
dr nauk ekonomicznych. Ukończył Wydział Artystyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) oraz podyplomowo Zarządzanie Finansami na Akademii Ekonomicznej. Należał do grona założycieli, powołanego w 1991 roku, tygodnika "Dąbrowiak" oraz zawiązanego w 1993 roku stowarzyszenia społeczno-kulturalnego "Dąbrowa 2000", którego został prezesem. Był sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego TKKF w Katowicach. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator". 29.09.1999 roku decyzją Rady Miejskiej został Prezydentem Miasta. Za główny cel uważa przekształcenie ośrodka przemysłowego, jakim do niedawna była Dąbrowa Górnicza w nowoczesne, przyjazne i sprawnie zarządzane miasto z nową osobowością. Funkcję tą pełnił do 10.11.2002 r.. W lutym 2004 roku rezygnuje z funkcji Ptrezwodniczącego Klubu SLD w Dąbrowie Górniczej w zwiazku z objęciem stanowiska w radzie nadzorczej Koksowni "przyjaźń". Rezygnuje z tej funkcji w czerwcu 2004 roku. Od 3-go czerwca 2009 r. jest członkiem rady nadzorczej firmy Alba Service Sp. z o.o. (Dąbrowa Górnicza). 24 października 2012 roku na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z rąk Przezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza odebrał statuetkę Laureata Honorowego Wyróżnienia Przezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza "Złoty Laur im. Adama Piwowara".


ur. 27.12.1862
w Wodzisławiu, powiat jędrzejowski

zm. 13.03.1944
w Dąbrowie Górniczej
* (ur. 27.12.1862 w Wodzisławiu, powiat jędrzejowski - zm. 13.03.1944 w Dąbrowie Górniczej) - Pseudonim "Babcia". Bojowniczka komunistyczna. Córka Szymona Rzepkiewicza i Salomei z Woźniakiewiczów. Wyszła za mąż za górnika kopalni "Paryż" w Dąbrowie Górniczej Teodora Lipskiego. Matka siedmioro dzieci - córka Walentyna i synowie: Ludwik, Leon i Antoni, wszystkich aktywnych w ruchu komunistycznym. Troje dzieci zmarło w dzieciństwie. Owdowiała w 1904 (mąż zmarł krótko po wypadku w kopalni, w którym stracił nogę); za sprawą brata Jana Rzepkiewicza (tokarza z "Paryża") zaangażowała się w działalność socjalistyczną. Jej dom w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Hieronimskiej stał się miejscem spotkań członków PPS, potem PPS-Frakcji Rewolucyjnej (sama Lipska do partii nie należała). W okresie międzywojennym wspierała synów w działalności komunistycznej, organizowała pomoc dla więźniów politycznych i ich rodzin (zabiegała o właściwą pomoc prawną). W 1928 bez powodzenia ubiegała się o miejsce w Senacie jako kandydatka Jedności Robotniczo-Chłopskiej, została natomiast wybrana w 1934 do Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej.


ur. 12.06.1904
w Dąbrowie

zm. 00.00.1938
w Moskwie (ZSRR)
* (ur. 12.06.1904 w Dąbrowie - zm. 1938 w Moskwie) - Syn Franciszki Lipskiej. Działacz komunistyczny. Pseudonimy: Innocenty, Nowowiejski, Onufry, Teodor. Bracia to Leon i Ludwik. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako goniec w Urzędzie Górniczym. Maturę zdał eksternistycznie, po czym rozpoczął studia w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Wielokrotnie aresztowany i więziony za działalność polityczną. W sierpniu 1930 roku został wybrany członkiem KC KPP. W grudniu 1937 roku wyjechał do Paryża, a następnie do Moskwy. Został aresztowany i stracony w 1938 roku.


ur. 00.00.1902
w Dąbrowie

zm. 21.06.1943
w Warszawie
* (ur. 1902 w Dąbrowie - zm. 21.06.1943 w Warszawie) - Syn Franciszki Lipskiej. Działacz komunistyczny. Pseudonimy: Łukasiński, Łukasz. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracuje jako goniec w magistracie dąbrowskim. Bracia to Antoni i Ludwik. W 1919 zasiadał w Radzie Delegatów Robotniczych. Od 1920 do 1921 pełnił funkcję sekretarz komitetu dzielnicowego KPP w Dąbrowie Górniczej. Od czerwca 1926 jest sekretarzem okręgowym KPP Poznań-Pomorze. W roku 1936 zostaje członkiem Komitetu Centralnego KPP. Przeciwnik stalinizacji partii. W latach 1919-1938 wielokrotnie więziony w sanacyjnych więzieniach. Przeciwnik rozwiązania KPP przez przez Międzynarodówkę Komunistyczną w 1938, w roku 1942 przeciwstawiając się zarówno trockistom z Robotniczej Partii Polskich Socjalistów jak i stalinistom z Polskiej Partii Robotniczej utworzył własną organizacje Komunistyczna Partia Polski-Ruch Lewicy. Został zastrzelony przez członków Gwardii Ludowej w Warszawie na ulicy Siennej.


ur. 00.00.1900
w Dąbrowie

zm. 00.00.1937
w Związku Radzieckim
* (ur. 1900 w Dąbrowie - zm. 1937 w Związku Radzieckim) - Syn Franciszki Lipskiej. Działacz komunistyczny. Pseudonim Raciborski. Bracia to Antoni i Leon. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował w kopalni "Paryż" przy maszynie wyciągowej. W czasie wojny polsko-rosyjskiej trafil do niewoli. Wrócił do Dąbrowy w wyniku wymiany jeńców. W 1922 roku wstąpił do KPP. Ukończył wiele komunistycznych szkół moskiewskich. W sierpniu 1937 roku został aresztowany i stracony w byłym Związku Radzieckim.


ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X)
* (ur. ?? - zm. ??) - Pierwsza znana nam Dąbrowianka. O jej istnieniu dowiadujemy się z zapisów ksiąg parafialnych kościoła pw Świętej Trójcy w Będzinie. 25 lipca 1726 roku była matką chrzestną dziewczynki z pobliskiej kolonii Wańczyków. Drugi wpis mówi o tym, że w roku 1728 również jako matka chrzestna, wraz z Janem Wieczorkiem z Dąbrowy, trzymała do chrztu Wawrzyńca Stanisława Gradzika.


ur. 04.01.1778
w Pohoście na Polesiu

zm. 10.05.1846
w Sankt Petersburgu
* (ur. 04.01.1778 w Pohoście na Polesiu - zm. 10.05.1846 w Sankt Petersburgu) - Książę, polityk, działacz gospodarczy. W latach 1794-1800 służył w armii carskiej. Od 1815 Członek Rady Najwyższej Tymczasowej w Księstwie Warszawskim. Objął po Staszicu kierowanie Wydziałem Przemysłu i Kunsztów. Od 1816 uczestniczył w rokowaniach w sprawie długów królestwa wobec państw zaborczych i Saksonii. Jako zwolennik orientacji rosyjskiej cieszył się zaufaniem Aleksandra I i liczył na odbudowę Polski za sprawą caratu. Twórca długofalowego planu industrializacji Królestwa Polskiego, popierał rozwój górnictwa i hutnictwa, procesy intensyfikacji handlu, rozbudowę infrastruktury gospodarczej, m.in. komunikacji i sfery usług, głównie bankowości. Zlikwidował deficyt budżetowy, bezwzględnie ściągając zaległe podatki i wprowadzając tzw. podatki konsumpcyjne. 1821-1830 minister przychodów i skarbu w Królestwie Polskim, założył "Towarzystwo Kredytowe Ziemskie" w 1825 roku i "Bank Polski" w 1828 roku, rozwijał przemysł. We wrześniu 1824 roku w Dąbrowie zwołał sesję na temat wzrostu wydobycia galmanu i rozwoju hutnictwa żelaza. Również w 1824 uzyskał zgodę cara Aleksandra I na obniżenie ceł na towary wyprodukowane w Królestwie i wywożone do Rosji. Z jego inicjatywy rozpoczęto w 1825 roku wydobywać węgiel na odkrywce "Ksawery", pomiędzy Dąbrową i Będzinem. Zwolennik związku z Rosją, przeciwny powstaniu listopadowemu 1830-1831, dążył do porozumienia z carem. Po jego upadku wyjechał do Petersburga, od 1832 został członkiem rosyjskiej Rady Państwa.


ur. 00.00.1882
w X

zm. 00.00.1968
w X)
* (ur. 1882 - zm. 1968) - Uczestnik walk o narodowe wyzwolenie Polski. Zesłaniec na Sybir. Spoczywa na cmentarzu Św. BArbary w Dąbrowie Górniczej.


ur. 12.05.1809
w Warszawie

zm. 22.01.1862
w Warszawie
* (ur. 12.05.1809 w Warszawie - zm. 22.01.1862 w Warszawie) - Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując dyplom magistra. Po ukończeniu studiów podjął pracę w wydziale górniczym Banku Polskiego. Uczestnik w powstaniu listopadowym. W 1830 roku wtąpił do artylerii wojska polskiego. W 1833 roku po pobycie za granicami Polski, gdzie dalej się kształcił w kierunku górniczym, wraca do kraju i obejmuje stanowisko wicedyrektora do spraw górnictwa w Banku Polskim. Od jego imienia nadano nazwę jednej z kopalń. Był autorem kilku opublikowanych prac naukowych. Do najważniejszych należą: "Górnictwo w Polsce". "Początki kopalnictwa", "Pogadanki o żelazie".

ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X)
* (ur. 00.00.0000 w X - zm. 00.00.0000 w X) - założycielka jednej z pierwszych w 1990 roku żeńskiej rzemieślniczej szkoły zawodowej. Szkoła ta przetrwała do okresu międzywojennego.


ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X)
* (ur. 00.00.0000 w X - zm. 00.00.0000 w X) - Przedwojenny właściciel kamieniołomu w kolonii Starosiedle w Ząbkowicach.


ur. 05.01.1899
w Dąbrowie

zm. 29.01.1979
Dąbrowie Górniczej
* (ur. 05.01.1899 w Dąbrowie - zm. 29.01.1979 w Dąbrowie Górniczej) - Po ukończeniu szkoły powszechnej, od 1915 roku pracuje w Hucie "Bankowa", Zakładach Parowych "Cegielskiego", a następnie w kopalni "Paryż". Prezydent Dąbrowy Górniczej w okresie od 21.04.1945 r. do 31.05.1949 r. Następnie obejmuje podobne stanowisko w Sosnowcu. W 1954 roku powraca do Dąbrowy Górniczej jako nowy dyrektor Huty Szkła "Staszic". Pochowany został na cmentarzu dąbrowskim.


ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X)
* (ur. 00.00.0000 w X - zm. 00.00.0000 w X) - Od 1880 roku właściciel kopalni "Jan", położonej w kolonii Dębniki.


ur. 26.01.1990
w Dąbrowie Górniczej
* (ur. 26.01.1990 w Dąbrowie Górniczej) - obecnie mieszka w Krzykawce k/ Olkusza. Polski zawodnik rajdów terenowych startujący na quadzie. Jako drugi Polak w historii stanął na podium Rajdu Dakar dokonał tego podczas swojego debiutu w tej imprezie w 2011 roku. Na mecie 35. Rajdu Dakar '2013 w Santiago de Chile, Łukasz jadąc quadem Yamaha Raptor 700, zajął czwarte miejsce, a w klasyfikacji generalnej, mimo wielu problemów technicznych, dojechał na trzynastej pozycji. Był jedynym Polakiem, który podczas tej edycji Dakaru odnosił 2 zwycięstwa etapowe.


ur. 00.00.1890
w Miechowie

zm. 18.05.1917
w X)
* (ur. 00.00.1890 w Miechowie - zm. 18.05.1917 w X) - Robotnik huty Bankowej. Urodził się w rodzinie robotników folwarcznych. Dzięki uprzejmości właściciela folwarku, mógł korzystać z jego biblioteki, dzięki czemu miał możliwość samouczenia się. Po sprzedaży droru, przeprowadził się do Dąbrowy. Podjął pracę w hucie Bankowa. Zajmował się twórczością ludową. Pisał utwory dramatyczne, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Swoją przygodę ze sztuką teatralną wyniósł z zespołu amatorskiego. W 1904 roku ten właśnie zespół, wystawił w Dąbrowie sztukę pt. "W świat". Drugą sztuką napisaną przez tego autora był utwór pt. "Idealiści".


ur. 00.00.0000
w X

zm. 00.00.0000
w X)
* (ur. 00.00.0000 w X - zm. 00.00.0000 w X) - Znany restaurator z Gołonoga. Właściciel działajacej w latach 60-70 XX wieku przy ulicy Stacyjnej restauracji "Pogorianka".


ur. 00.00.1793
w X

zm. 00.00.1883
w X)
* (ur. 00.00.1793 w X - zm. 00.00.1883 w X) - Hrabia, syn Feliksa. Finansista i przemysłowiec w Królestwie Polskim. Współorganizator Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Od 1832 roku Wiceprezes Banku Polskiego. Współzałożyciel wielu prywatnych przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych. Inicjator założenia Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej przez Bank Polski. Odlew tablicy z jego popiersiem, był pierwszym w Polsce odlewem z surowca wytopionego na koksie w Hucie Bankowej w 1839 roku. W 1842 roku został aresztowany i sądzony za korzystanie z publicznych środków Banku Polskiego dla finansowania celów prywatnych.


Aktualizacja : środa, 12 marzec 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.
Materiał oraz zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg ).