-DĄBROWIANIN ROKU (TYTUŁ HONOROWY) & SUPER DĄBROWIANIN
* HISTORIA
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI


DĄBROWIANIN ROKU 2010 - WYRÓŻNIENIE DLA DARIUSZA NOWAKA. 1986-2011 - XXV-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 10.06.2011 r.


|:
ORGANIZATOR
|:
WYCIĄG Z REGULAMINU Tytułu "DĄBROWIANIN ROKU"
|:
LISTA NAGRODZONYCH DĄBROWIANIN ROKU
|:
LISTA NAGRODZONYCH SUPERDĄBROWIANIN ROKU


_


ORGANIZATOR ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvDĄBROWIANIN ROKU - statuetka DĄBROWIANIN ROKU - statuetkaDĄBROWIANIN ROKU - statuetkaDĄBROWIANIN ROKU - statuetka


Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Legionów Polskich 69 (pawilon IV ZSZ "Sztygarka")

Telefon: 32 262 52 54 w każdy czwartek 17.00-19.00

E-mail: tpdg@neostrada.pl
WWW:
www.tpdg.pl

KRS nr 106392 z dnia 11 IV 2002 roku
NIP 629 001 69 51
REGON 271074391

ING Bank śląski o/Dąbrowa Górnicza
64105012721000000800345076
_


WYCIĄG Z REGULAMINU TYTUŁU "DĄBROWIANIN ROKU" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvDĄBROWIANIN ROKU - statuetka DĄBROWIANIN ROKU 2010 - WYRÓŻNIENIE DLA DARIUSZA NOWAKA. 1986-2011 - XXV-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 10.06.2011 r.


Tytuł "Dąbrowianin roku"
nadawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej od 1996 roku.Wyróżniamy wybitnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej lub osoby nie zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lecz zasłużone dla miasta, a także instytucje, kluby sportowe itp. działające na rzecz Dąbrowy Górniczej


Regulamin konkursu "Dąbrowianin roku"

§ 1

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 2

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wyróżnia wybitnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej lub osoby nie zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lecz zasłużone dla miasta, a także instytucje, firmy, kluby sportowe itp., działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.

§ 3

Wyboru laureata Konkursu "Dąbrowianin Roku" dokonuje każdego roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 4

Zarząd TPDG dokonuje wyboru Konkursu "Dąbrowianin Roku" biorąc pod uwagę w szczególności znaczące, widoczne osiągnięcia na rzecz gminy Dąbrowa Górnicza, docenione również przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej głosujących na kandydatów drogą internetową oraz członków TPDG, przy czym opinia internautów oraz członków TPDG ma jedynie charakter konsultacyjny, nie decydujący.

§ 5

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:
- mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 10 osób popierających kandydata (lista winna zawierać: imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL oraz podpisy osób zgłaszających),
- organizacje społeczne, polityczne, instytucje, firmy, urzędy - bez obowiązku sporządzania listy osób popierających.

§ 6

Dokumentacja zgłoszeniowa do tytułu "Dąbrowianin roku" winna zawierać:
- materiały dotyczące osoby lub instytucji zgłaszanej (uzasadnienie zgłoszenia, opis działalności, zdjęcia, dyplomy, wycinki z gazet, opinie itp. - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność),
- pisemną zgodę kandydata na wzięcie udziału w konkursie, a w przypadku instytucji lub firm organu upoważnionego do reprezentacji,
- dane kontaktowe i adres osoby zgłaszanej.

§ 7

Miejsce zgłaszania kandydatów to siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 w czwartki w godzinach 18.00 - 19.00 lub grzecznościowo w sekretariacie Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 lub za pomocą poczty listem poleconym.

§ 8

Zgłoszeń kandydatów można dokonać w terminie do ....

§ 9

Wybór laureata Konkursu "Dąbrowianin Roku" przeprowadzony będzie do ...

§ 10

Wyborem kieruje Prezes TPDG, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes TPDG.

§ 11

Zarząd TPDG dokonuje wyboru laureata Konkursu bezwzględna większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej 3 składu Zarządu. W przypadku niedokonania wyboru w I turze, zarządza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. Wybór w II turze dokonywany jest również bezwzględną większością głosów. W razie wyniku remisowego po II turze głos decydujący ma Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 12

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzcy Konkursu nastąpi na uroczystej gali. Głosowanie nad wyborem kandydata odbędzie się w tym samym dniu co wręczenie nagrody.

§ 13

Tytuł "Dąbrowianin roku" ma charakter wyłącznie prestiżowy. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez organizatorów.

§ 14

W przypadku sporów, upoważnionym do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu Konkursu jest Zarząd TPDG.
-


LISTA WYRÓŻNIONYCH TYTUŁEM DĄBROWIANIN ROKU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv1996


Tomasz Rachwał, mistrz świata w akrobatyce modeli łatających na uwięzi.


1997


dr Zbigniew Podraza, dyrektor Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.


1998


Włodzimierz Starościak, działacz kultury, autor książek i publikacji o Dąbrowie Górniczej


1999


Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, placówka oświatowo-wychowawcza, promująca zajęcia pozalekcyjne.


2000


Waldemar Kolasa, zasłużony działacz ZHP i PTTK w Dąbrowie Górniczej, prezes PTTK


2001


Ryszard Wandasiewicz, Prezes Fundacji Zdrowia Huty "Katowice"
Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny - placówka dziennego pobytu, w której odbywa się edukacja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych


2002


Barbara Sokołowska - znana dąbrowska poetka, działaczka społeczna, a także członek TPDG
Tomasz Byjos - za godne promowanie miasta Dąbrowa Górn. na świecie i medale Mistrzostw Świata w Karate


2003


Grzegorz Kuśpiel - podróżnik, grotołaz, kustosz Muzeum Miejskiego,
"Gołowianie" - dziecięcy zespół folklorystyczny pieśni i tańca ludowego pod kierownictwem Małgorzaty Kurtyki


2004


Bożena Hejczyk - działaczka społeczna, kierownik artystyczny koła Gospodyń Wiejskich w Łośniu


2005


Zbigniew Pikiewicz - założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej


2006


dr Iwona Trzaska - Dąbrowska, prekursorka leczenia uzależnień w Dąbrowie Górniczej


2007


Jan Kmiotek, autor opracowań historycznych o Dąbrowie Górniczej


2008


Edward Bober, dąbrowski społecznik i działacz społeczny


2009


Krzysztof Stachowicz, działacz polityczny, radny Sejmiku Wojewódzkiego


2010


Eligiusz Grzegorz, Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego "A. Piaskowski i Spółka"


2011


Stanisław Góra, bohater Dąbrowy, ratujący mężczyznę przed napastnikiem. W kwietniu ubiegłego roku wykazując się obywatelską postawą i odwagą uczestniczył w zatrzymaniu nożownika.


2012


Zbigniew Łukasik, radny Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, społecznik, aktywista.


2013


Łukasz Baruch, finalista Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Założył Fundację "Wygrajmy Razem".


2014


Włodzimierz Goleniowski, Wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Tytuł nadany pośmiertnie.


2015


Beata Małecka Libera, polska polityk, lekarz laryngolog, posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, w 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.


2016


Arkadiusz Rybak, dyrektor Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej


2021


Elżbieta Kaźmierska, założycielka i dyrygentka Chóru "Zorza" w Dąbrowie Górniczej
Nowak-Mosty Sp. z o.o., w imieniu całej Firmy nagrodę odebrał Prezes Zarządu Pan Władysław Nowak


2023


Katarzyna Stachowicz, założycielka fundacji "Pokonaj raka"
-


LISTA WYRÓŻNIONYCH TYTUŁEM SUPERDĄBROWIANIN ROKU ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_2006


Zbigniew Podraza, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza


2014


Mariusz Kalaga, muzyk, kompozytor, organizator wieloletniego Pikniku Country.

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu.


2016


Jerzy Suchoszek, Prezes Zarządu Dąbrowskiej Fabryki Maszyn DAMEL.


2018


Zbigniew Podraza, Były wielotetni Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza


2020


dr Piotr Kuc, ordynator chirurgii ortopedycznej i traumatologii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.


2022


inż. Andrzej Madej, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "METALURG" w Dąbrowie Górniczej.


2023


Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

aktualizacja : czwartek, 12 październik 2023. << SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.