-


ZAĆMIENIE SŁOŃCA - 11 SIERPNIA 1999 roku.

     
         
    * GEOGRAFIA < OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


Zaćmienie - animacja

Zaćmienie - animacja


|:
WSTĘP
|:
DĄBROWA GÓRNICZA
|:
WROCŁAW - animacja
|:
OPIS ZJAWISKA
|:
OBJAŚNIENIA
|:
KATOWICE
|:
KRAKÓW
|:
WROCŁAW
|:
WARSZAWA

 
       
         
 

W Polsce najbliższe zaćmienie całkowite będzie widoczne dopiero w 2135 roku !


 
 

=
WSTĘP ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 Całkowite zaćmienia Słońca
to najbardziej fascynujące zjawisko zachodzące na niebie.
Mimo, że w skali całej Ziemi zaćmienia całkowite występują często, to w danym miejscu są bardzo rzadkie ( średnio raz na 300 lat ). Wystarczyło pojechać 11 sierpnia 1999r do Austrii lub na Węgry, by zobaczyć je w całej okazałości. Dawno już pas całkowitego zaćmienia nie przechodził tak blisko Polski!

   
         
         
 

-
DĄBROWA GÓRNICZA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
Zdjęcie amatorskie zrobione aparatem fotograficznym

"ZENITH 12 XP"

przy pomocy szkła ochronnego z maski spawalniczej


Zaćmienie słońca w Dąbrowie Górniczej - faza maksymalna
GODZINA 12 : 50 ( czasu letniego )

Poniższa tabela podaje momenty początku, końca i maksimum zaćmienia częściowego. Ostatnia kolumna podaje maksymalną fazę zaćmienia, czyli jaka część średnicy Słońca została zasłonięta przez Księżyc.

Miasto I kontakt III kontakt Moment maksimum Maksymalna faza
Dąbrowa Górnicza 11:29:33 14:10:57 12:50:40 0,920


   
         
         
    -
ANIMACJA KOMPUTEROWA PRZEBIEGU ZAĆMIENIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
we Wrocławiu
podobnie było w DG


Zaćmienie słońca we Wrocławiu - animacja

   
         
         
    -
OPIS ZJAWISKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 Zjawisko rozpoczyna się tzw. I kontaktem, to znaczy zewnętrznym zetknęciem się tarczy Księżyca z tarczą Słońca. Na zachodnim brzegu Słońca pojawia się systematycznie powiększająca się wnęka - rozpoczęło się częściowe zaćmienie. Po około godzinie dochodzi do II kontaktu, czyli momentu, gdy tarcza Księżyca staje się styczna wewnętrznie do zachodniego brzegu Słońca - to początek całkowitego zaćmienia. Jeszcze przed II kontaktem  na wschodniej krawędzi Słońca ma miejsce ciekawe i piękne zjawisko. Tuż przed zniknięciem fotosfery za brzegiem Księżyca możemy tam zobaczyć perły Bailey'a, czyli snopy światła fotosferycznego przeświecające przez góry na Księżycu.  Fotosfera, to jasno świecąca warstwa Słońca (jego widoma powierzchnia) skąd pochodzi większość promieniowania widzialnego naszej gwiazdy. Zaraz po zniknięciu za Księżycem fotosfery, świeci jeszcze przez krótką chwilę (ok. 2 sekundy) bardzo wąski sierp wschodniego brzegu Słońca. Dociera do nas wtedy światło z chromosfery - jarzącej się czerwono, cienkiej warstwy Słońca, rozpościerającej się nad fotosferą. Zapada ciemność. Wtedy to pojawia się korona słoneczna - najbardziej zewnętrzna warstwa atmosfery Słońca. Ma ona postać świetlistej, nieregularnej aureoli, której kształt i jasność zależą od stopnia aktywności Słońca. W minimum aktywności korona jest niewielka, lekko spłaszczona, widoczna głównie w strefie równikowej Słońca. W maksimum aktywności korona jest rozległa, dość symetryczna. Niestety, krótki czas, jaki mamy na podziwianie korony słonecznej i okolicy Słońca nieubłaganie kończy się. Tuż przed III kontaktem, czyli momentem gdy tarcza Księżyca staje się styczna wewnętrznie do wschodniego brzegu Słońca, znowu mamy okazję przez ok. 2 sekundy oglądać chromosferę słoneczną. Po tym czasie, gdy pierwsze promienie światła fotosferycznego wyłonią się zza Księżyca, mamy ponownie okazję zobaczyć perły Bailey'a. W momencie III kontaktu kończy się całkowite zaćmienie Słońca, a zaczyna częściowe, które trwa do IV kontaktu, czyli do chwili zewnętrznej styczności tarcz Słońca i Księżyca. Wtedy to Księżyc odsłania całkowicie tarczę Słońca i definitywnie kończy się tak długo oczekiwany przez astronomów, miłośników i wszystkich zainteresowanych spektakl na niebie.

   
         
         
    -
OBJAŚNIENIA^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
Poniższe rysunki pochodzą ze
strony poświęconej zaćmieniom stworzonej przez Freda Espenaka. Możesz na niej znaleźć m. in. rysunki Słońca w momencie maksymalnej fazy zaćmienia w kilkuset miastach na całym świecie, a także olbrzymią ilość informacji zarówno o przyszłych, jak i historycznych zjawiskach zaćmieniowych wraz z mapami na przestrzeni kilku tysięcy lat. Zajrzyj tam !


* Partial Lasts ...h ... m - zaćmienie częściowe trwa ... godzin ... minut
* Lat., Long. - szerokość i długość geograficzna
* Eclipse Magnitude - wielkość (magnitudo) zaćmienia w procentach PROMIENIA Słońca zakrytego przez Księżyc
* Eclipse Obscuration - wielkość zaćmienia w procentach POWIERZCHNI Słońca zakrytej przez Księżyc
* Eclipse Event - moment zaćmienia (Partial Begins - początek zaćm. częściowego, Maximum - maksymalna faza, Partial Ends - koniec zaćm. częściowego)
* Universal Time - czas uniwersalny (czas Greenwich)
UWAGA! W DNIU ZAĆMIENIA OBOWIĄZUJE W POLSCE CZAS LETNI, PRZESUNIĘTY W STOSUNKU DO UNIWERSALNEGO O 2 GODZINY NAPRZÓD ! W ZWIĄZKU Z TYM DO PODANYCH TUTAJ CZASÓW NALEŻY DODAĆ 2 GODZINY, ABY UZYSKAĆ ODPOWIEDNIE MOMENTY W CZASIE URZĘDOWYM (LETNIM) !!!
* Altitude - wysokość Słońca nad horyzontem (w stopniach kątowych)
* Azimuth - azymut Słońca (kątowa odległość od punktu północy geograficznej, liczona na wschód - tzn. zgodnie z ruchem wskazówek zegara; wschód ma azymut 90 stopni, południe 180 stopni, zachód 270 stopni )

   
         
         
    -
FAZY ZAĆMIENIA w Katowicach ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
najbardziej zbliżone do Dąbrowy Górn.


Poniższe dane zostały obliczone przez Freda Espenaka z Goddard Space Flight Center/NASA.

Zaćmienie słońca w Krakowie

w/g czasu uniwersalnego

   
         
         
    -
FAZY ZAĆMIENIA w Krakowie ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 Poniższe dane zostały obliczone przez Freda Espenaka z Goddard Space Flight Center/NASA.

Zaćmienie słońca w Krakowie

w/g czasu uniwersalnego

   
         
         
    -
FAZY ZAĆMIENIA we Wrocławiu ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 Poniższe dane zostały obliczone przez Freda Espenaka z Goddard Space Flight Center/NASA.

Zaćmienie słońca we Wrocławiu

w/g czasu uniwersalnego

   
         
         
    -
FAZY ZAĆMIENIA w Warszawie ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 Poniższe dane zostały obliczone przez Freda Espenaka z Goddard Space Flight Center/NASA.

Zaćmienie słońca w Warszawie

w/g czasu uniwersalnego

   
       
         
         
 


aktualizacja : czwartek, 20 marzec 2008.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - geografia <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.