-
GEOGRAFIA* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI


STRONA GŁÓWNA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA

Polska - Górny Śląsk - Dąbrowa Górnicza


|:
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE
|:
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
|:
KLIMAT
|:
GLEBY
|:
OKOLICE
|:
SIEĆ DROGOWA
|:
CHARAKTERYSTYKA
|:
|:
DANE STATYSTYCZNE
|:
LUDNOŚĆ
|:
|:
KOMUNIKACJA
|:
SPIS ULIC DG
|:
MAPOWNIK
|:
|:
PROGNOZY POGODOWE
|:
ZAĆMIENIE SŁOŃCA - 11.08.1999 r.

-


WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvPolska - podział terytorialny na 16 województw


Obszar Miasta Dąbrowa Górnicza rozciąga się pomiędzy:
19009'16,6" do 19029'17,0"
długości geograficznej wschodniej (E)


50017'25,7" do 50026'52,9"
szerokości geograficznej północnej (N)

-


POŁOZENIE GEOGRAFICZNE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvPolska - podział terytorialny na 16 województw


Miasto - Powiat grodzki,
w Zagłębiu Dąbrowskim.

woj. śląskie
(do 31.12.1998 r. woj. katowickie),

Graniczy z miastami:
Będzin, Psary, Siewierz, Łazy, Klucze, Sławków i Sosnowiec.
-


KLIMAT ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Polska - podział terytorialny na 16 województw

Polska - podział terytorialny na 16 województw

Polska - podział terytorialny na 16 województw


Na klimat Dąbrowy Górniczej wpływają w przeważającej części masy powietrza morskiego (ok. 65 %), w mniejszym stopniu masy powietrza kontynentalnego (ok. 30 %) i masy powietrza zwrotnikowego (ok.5%). Dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Względna wilgotność powietrza wynosi średnio w roku około 79 %. Temperatury kształtują się w sposób typowy dla niżowo-wyżynnego ukształtowania terenu.

Ogólne ocieplenie na Ziemi nie ominęło również Dąbrowy Górniczej. Coraz częściej można się spodziewać silnych podmuchów wiatru, niekończących się ulewnych deszczy lub też kilkutygodniowych upałów.

-


GLEBY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Polska - podział terytorialny na 16 województw


Podłożem do kształtowania się gleb są triasowe wapienie muszlowe, dolomity kruszconośne, a także osady plejstoceńskie, gliny i piaski polodowcowe.

Ważniejsze występujące tu gleby to:

* mady - zajmujące najniższe terasy rzek i potoków. Stanowią one bogate siedliska, opanowane przez roślinność łęgową lub bujne, wilgotne łąki;
* gleby bagienne - wykształcają się głównie w obniżeniach terenu z nieprzepuszczalnym podłożem;
* gleby węglanowe brunatne i rędziny mieszane - występują w północnej części miasta, w krajobrazie urozmaiconym, porośniętym lasami bukowymi;
* gleby bielicowe - związane z podłożem piaszczystym. Skupiają się we wschodniej części obszaru Dąbrowy Górniczej. Porośnięte są głównie borami sosnowymi.
-


OKOLICE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Polska - podział terytorialny na 16 województw
Okolice Dąbrowy Górniczej
-


SIEĆ DROGOWA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Polska - podział terytorialny na 16 województw


Dąbrowa Górnicza - rozmieszczenie dróg

Dąbrowa Górnicza - główne trasy komunikacyjne.
-


CHARAKTERYSTYKA ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_


20020702 DG - Centrum. Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Sobieskiego w centrum miasta. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20010920 DG - Centrum. Fontanna przed budynkiem PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20020125 DG - Centrum. Budynek przy ulicy Kościuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000420 DG - Centrum. Ulica Bandrowskiego. W tle Osiedle przy ulicy Sienkiewicza. Widok z budynku przy ul. Kościuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20010920 DG - Centrum. Osiedle SM "Metalurg" przy ul. Ks. Augustynika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20020605 DG - Centrum. Ulica Żeromskiego. Stare osiedle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000813 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Piłsudskiego. (znane jako Manhattan). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000726 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonogowskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000422 DG - Park "Zielona" - wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Znaczna część miasta leży w "Kotlinie Dąbrowskiej".
Jest to rozciągnięta wzdłuż biegu Czarnej Przemszy rozległe obniżenie terenu o nieregularnym kształcie, od Przeczyc do Będzina.

Obszar Dąbrowy Górniczej znajduje się w podprowincji o nazwie "Wyżyna Śląsko-Krakowska", w makroregionie "Wyżyna Śląska", w obrębie mezoregionów: "Garb Tarnogórski" i "Wyżyna Katowicka".

Obejmuje obszar około 188 km2 od Czarnej Przemszy
do środkowej części Pustyni Błędowskiej.

Centrum miasta mocno zurbanizowane. Oprócz budynków mieszkalnych liczne budynki przemysłowe i użyteczności publicznej.

Ukształtowanie powierzchni Dąbrowy Górniczej jest związane w dużej mierze z budową jej podłoża i przeszłością geologiczną.

Teren miasta odznacza się dużymi różnicami wzniesień.

Do czasu zalania wyrobiska Kuźnica Warężyńska i powstania zbiornika Pogoria IV, najniżej położonym punktem, był punkt polożony na jego dnie w środkowej części wyrobiska (249,6 m npm.). Po zalaniu wyrobiska najniższym punktem jest dno potoku Pogoria na przecięciu potoku z granicą Miasta (około 257,8 m npm.).

Południowa i wschodnia część miasta, wznosi się powyżej (300 m. npm.) ze szczytem na Górze Gołonoskiej (335 m. npm.), zaś najwyżej położony punkt znajduje się na bezimiennym wzgórzu położonym na północ od Łośnia (390,0 m npm.).

Dąbrowa Górnicza jest miastem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Z jednej strony krajobraz miejski tworzą zakłady przemysłowe. Z drugiej - unikatową specyfiką miasta, jest bogactwo przyrody. Rośnie tutaj ponad 50 chronionych gatunków roślin.

Na bazie wyrobisk po piaskowych powstał kompleks czterech sztucznych zbiorników wodnych "Pogoria". Po przeprowadzeniu rekultywacji powstał obszar parkowo-leśny o charakterze rekreacyjnym. Wokół zbiornika "Pogoria I" znajdują się w otoczeniu lasu, ośrodki wypoczynkowe i plaża. Również wokół zbiornika "Pogoria III" zaczyna powstawać baza wypoczynkowo-rekreacyjna. Zbiornik "Pogoria II" to enklawa przyrodnicza. Najnowszy zbiornik "Pogoria IV" (właściwa nazwa - Kuźnica Warężyńska) to zbiornik retencyjny.

20000726 DG - Pogoria I. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000812 DG - Pogoria II. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20011003 DG - Korzeniec. Pogoria III. Plaża od strony kąpieliska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Południowo-wschodnią część miasta zajmuje część Pustynii Błędowskiej, zwanej Polską Saharą, z typową dla obszarów pustynnych florą i fauną. Obejmuje największy (12 km2.) obszar wydm śródlądowych w Polsce i Europie Środkowej, której ok. 14,5 ha leży w granicach Dąbrowy Górniczej.

20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski) 20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski) 20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski)

aktualizacja: niedziela, 22 lipiec 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.