-ALBUM FOTOGRAFICZNY
* FOTOALBUM * POZYSKANE DO SERWISU Z INNYCH ¬RÓDEŁ
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * NOWO¦CI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


:
NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE (NAC)
: www.nac.gov.pl

|:
1910-19
|:
1920-29
|:
1930-39
|:
1940-49


aktualizacja: wtorek, 11 grudzień 2012.
<< SPIS TRE¦CI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )

1918 - Strzemieszyce. Kaplica w sierocińcu prowadzonym przez SS. Pasjonistki w Strzemieszycach. Wnętrze kaplicy klasztornej. FOTO: Zakład fotograficzny: Autor: Arciszewski B.F., Będzin. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-R-631. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1919 - D±browa Górnicza. Orkiestra Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica w D±browie Górniczej. Członkowie orkiestry szkolnej z instrumentami muzycznymi. Fotografia grupowa. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2251. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1918 - Strzemieszyce. Kaplica w sierocińcu prowadzonym przez SS. Pasjonistki w Strzemieszycach. Wnętrze kaplicy klasztornej. FOTO: Zakład fotograficzny: Autor: Arciszewski B.F., Będzin. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-R-631. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1919 - D±browa Górnicza. Orkiestra Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica w D±browie Górniczej. Członkowie orkiestry szkolnej z instrumentami muzycznymi. Fotografia grupowa. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2251. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )
1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2180. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - odkrywka. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - odkrywka. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1925 - D±browa Górnicza. Pożegnanie naczelnika S±du Powiatowego w D±browie Górniczej Aleksandra G±szczołowskiego. Fotografia grupowa uczestników uroczysto¶ci. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-B-277. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1926 - D±browa Górnicza. Szkoła Górnicza i Hutnicza im. Stanisława Staszica. Widok zewnętrzny budynku szkolnego. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2248-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1926 - D±browa Górnicza. Szkoła Górnicza i Hutnicza im. Stanisława Staszica. Widok zewnętrzny budynków szkolnych. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2248-1.Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1926 - D±browa Górnicza. Muzeum geologiczne Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica w D±browie Górniczej. Sala z eksponatami muzealnymi. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2249. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1929 - D±browa Górnicza. Panorama miasta z fabrykami w tle. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-859. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1929 - Gołonóg. Ko¶ciół ¶w. Antoniego. Widok zewnętrzny. FOTO: Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-1278-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1929 - Gołonóg. Ko¶ciół ¶w. Antoniego. Główne wej¶cie. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-1278-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2180. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - odkrywka. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1925 - D±browa Górnicza. Kopalnia "Reden" - odkrywka. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-2181-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1925 - D±browa Górnicza. Pożegnanie naczelnika S±du Powiatowego w D±browie Górniczej Aleksandra G±szczołowskiego. Fotografia grupowa uczestników uroczysto¶ci. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-B-277. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1926 - D±browa Górnicza. Szkoła Górnicza i Hutnicza im. Stanisława Staszica. Widok zewnętrzny budynku szkolnego. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2248-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1926 - D±browa Górnicza. Szkoła Górnicza i Hutnicza im. Stanisława Staszica. Widok zewnętrzny budynków szkolnych. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2248-1.Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1926 - D±browa Górnicza. Muzeum geologiczne Szkoły Górniczej i Hutniczej im. Stanisława Staszica w D±browie Górniczej. Sala z eksponatami muzealnymi. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-2249. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1929 - D±browa Górnicza. Panorama miasta z fabrykami w tle. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-859. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1929 - Gołonóg. Ko¶ciół ¶w. Antoniego. Widok zewnętrzny. FOTO: Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-1278-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1929 - Gołonóg. Ko¶ciół ¶w. Antoniego. Główne wej¶cie. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-1278-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1930 - Strzemieszyce. Szkoła powszechna im. Henryka Sienkiewicza. Widok zewnętrzny budynku. FOTO: Arciszewski B.F., Będzin. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1764. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1931 - D±browa Górnicza. Budynek dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w D±browie Górniczej. Widok od strony peronów. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-3612. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1931.05.00 - Strzemieszyce. Fragment wsi Strzemieszyce. Symbolem "x" zaznaczony dom mordercy Piotra So¶nierza. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-5995-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1931.05.00 - Strzemieszyce. Fragment wsi Strzemieszyce. Widok z oodali na zabudowę wiejsk±. Symbolem "x" zaznaczony na fotografii budynek, w którym został zamordowany Piotr So¶nierz. Dwa znaki "x" oznaczaj± miejsce zakopania zwłok. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-5995-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1931.11.00 - Błedów. Pustynia Błędowska. Widoczny fragment samochodu osobowego. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-7305a. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1931.11.00 - Błedów. Most drogowy na Białej Przemszy. Widok z brzegu rzeki. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-3359. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Fragmenty miasta. Widok ulicy. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Fragmenty miasta. Widok ulicy. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Ludzie przy krzyżu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Ludzie przy krzyżu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Fragmenty miasta. Zabudowania mieszkalne. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Dębniki. Fragmenty miasta. Kopalnia Jan. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-865. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - D±browa Górnicza. Dębniki. Fragmenty miasta. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-865-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932 - Strzemieszyce. Grób skrzynkowy znaleziony w Strzemieszycach. Szkielet ludzki w grobie skrzynkowym odkryty podczas robót ziemnych. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1047. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932.09.20 - D±browa Górnicza. Plac Żwirki. Widok ogólny placu Żwirki, w tle pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki. FOTO: Radzikowski A. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-860. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1932.09.20 - D±browa Górnicza. Plac Żwirki. Wypoczywaj±cy ludzie. Tablica z nazw± placu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-861. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1933 - D±browa Górnicza. Urz±d pocztowo-telegraficzny w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-5297. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1933 - Strzemieszyce. Kopalnia "Kazimierz" koło Strzemieszyc - orkiestra górnicza. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1512. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1933 - Strzemieszyce. Odkrywka piasku Towarzystwa Franko-Polskiego w Strzemieszycach - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1876. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1934 - D±browa Górnicza. Kolonia Staszic. Widok ogólny kolonii domków. FOTO: Burski B. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-866-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1934 - D±browa Górnicza. Kolonia Staszic. Widok ogólny kolonii domków. FOTO: Burski B.Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-866-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1934.04.00 - D±browa Górnicza. Szkoła powszechna im. Marii Konopnickiej. Widok zewnętrzny budynku. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1496. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Porzadki po pożarze. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Kopalnia węgla "Paryż" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246a-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Kopalnia węgla "Paryż" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246a-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1935.07.00 - D±browa Górnicza. Zielona. Kopalnia węgla "Flora" w D±browie Górniczej - widok na szyb "Jan II". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1938.11.00 - D±browa Górnicza. Wręczenie gen. Tadeuszowi Kasprzyckiemu czeków na Fundusz Obrony Narodowej od koncernu "Siła i ¦wiatło" i pracowników zakładów Towarzystwa Huty Bankowej w D±browie Górniczej. Delegacja pracowników zakładów Towarzystwa Huty Bankowej w D±browie Górniczej wręcza gen. Tadeuszowi Kasprzyckiemu czek 40000 zł na Fundusz Obrony Narodowej. Z lewej wiceadmirał Jerzy ¦wirski. Z prawej: J. Musiał, M. Wilk, R. Wrona. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-W-3049-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1930 - Strzemieszyce. Szkoła powszechna im. Henryka Sienkiewicza. Widok zewnętrzny budynku. FOTO: Arciszewski B.F., Będzin. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1764. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1931 - D±browa Górnicza. Budynek dworca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w D±browie Górniczej. Widok od strony peronów. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-3612. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1931.05.00 - Strzemieszyce. Fragment wsi Strzemieszyce. Symbolem "x" zaznaczony dom mordercy Piotra So¶nierza. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-5995-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1931.05.00 - Strzemieszyce. Fragment wsi Strzemieszyce. Widok z oodali na zabudowę wiejsk±. Symbolem "x" zaznaczony na fotografii budynek, w którym został zamordowany Piotr So¶nierz. Dwa znaki "x" oznaczaj± miejsce zakopania zwłok. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-5995-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1931.11.00 - Błedów. Pustynia Błędowska. Widoczny fragment samochodu osobowego. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-7305a. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1931.11.00 - Błedów. Most drogowy na Białej Przemszy. Widok z brzegu rzeki. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-3359. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Fragmenty miasta. Widok ulicy. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Fragmenty miasta. Widok ulicy. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Ludzie przy krzyżu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Chechłówka. Ludzie przy krzyżu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Fragmenty miasta. Zabudowania mieszkalne. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-862-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Dębniki. Fragmenty miasta. Kopalnia Jan. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-865. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - D±browa Górnicza. Dębniki. Fragmenty miasta. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-865-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932 - Strzemieszyce. Grób skrzynkowy znaleziony w Strzemieszycach. Szkielet ludzki w grobie skrzynkowym odkryty podczas robót ziemnych. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1047. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932.09.20 - D±browa Górnicza. Plac Żwirki. Widok ogólny placu Żwirki, w tle pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki. FOTO: Radzikowski A. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-860. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1932.09.20 - D±browa Górnicza. Plac Żwirki. Wypoczywaj±cy ludzie. Tablica z nazw± placu. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-861. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1933 - D±browa Górnicza. Urz±d pocztowo-telegraficzny w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Radzikowski R. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-5297. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1933 - Strzemieszyce. Kopalnia "Kazimierz" koło Strzemieszyc - orkiestra górnicza. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1512. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1933 - Strzemieszyce. Odkrywka piasku Towarzystwa Franko-Polskiego w Strzemieszycach - widok ogólny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1876. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1934 - D±browa Górnicza. Kolonia Staszic. Widok ogólny kolonii domków. FOTO: Burski B. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-866-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1934 - D±browa Górnicza. Kolonia Staszic. Widok ogólny kolonii domków. FOTO: Burski B.Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-U-866-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1934.04.00 - D±browa Górnicza. Szkoła powszechna im. Marii Konopnickiej. Widok zewnętrzny budynku. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-N-1496. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Pożar w kopalni. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Reden. Kopalnia węgla "Reden" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. Porzadki po pożarze. FOTO: Datka Czesław. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1248-5. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Kopalnia węgla "Paryż" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246a-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Kopalnia węgla "Paryż" w D±browie Górniczej. Widok zewnętrzny. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246a-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1935.07.00 - D±browa Górnicza. Zielona. Kopalnia węgla "Flora" w D±browie Górniczej - widok na szyb "Jan II". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-1246. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-4. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-3. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1937.01.00 - D±browa Górnicza. ul. Perla. Szyny tramwajowe w kierunku Będzina. Widoczne kominy i ogrodzenie Huty "Bankowa". FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-G-4044-1. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1938.11.00 - D±browa Górnicza. Wręczenie gen. Tadeuszowi Kasprzyckiemu czeków na Fundusz Obrony Narodowej od koncernu "Siła i ¦wiatło" i pracowników zakładów Towarzystwa Huty Bankowej w D±browie Górniczej. Delegacja pracowników zakładów Towarzystwa Huty Bankowej w D±browie Górniczej wręcza gen. Tadeuszowi Kasprzyckiemu czek 40000 zł na Fundusz Obrony Narodowej. Z lewej wiceadmirał Jerzy ¦wirski. Z prawej: J. Musiał, M. Wilk, R. Wrona. FOTO: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji. Sygnatura: 1-W-3049-2. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )
1941 - D±browa Górnicza. ul. 3 Maja. Przebudowa ratusza i ulicy. FOTO: Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa. Sygnatura: 2-8138. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl ) 1941 - D±browa Górnicza. Budynek poczty - widok zewnętrzny. FOTO: Zespół: Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa. Sygnatura: 2-7818. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1941 - D±browa Górnicza. ul. 3 Maja. Przebudowa ratusza i ulicy. FOTO: Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa. Sygnatura: 2-8138. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )

1941 - D±browa Górnicza. Budynek poczty - widok zewnętrzny. FOTO: Zespół: Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa. Sygnatura: 2-7818. Narodowe Archiwum Cyfrowe ( www.nac.gov.pl )