-ALBUM FOTOGRAFICZNY
* FOTOALBUM * POZYSKANE DO SERWISU Z INNYCH ¬RÓDEŁ
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * NOWO¦CI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


:
Huta "BANKOWA"
: www.hutabankowa.pl

|:
1800-99
|:
1910-19
|:
1920-29
|:
1930-39
|:
1940-49
|:
1950-59
|:
1960-691800-99


1910-19


1920-29


1930-39


1940-49


1950-59


1960-69

aktualizacja: wtorek, 15 styczeń 2013.
<< SPIS TRE¦CI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )

1864 D±browa. Huta "Bankowa". Wielkie piece. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1880 D±browa. Huta "Bankowa". Pomnik Feliksa Verdie - pierwszego dyrektora z ramienia koncernu francuskiego. Wykonany został przez Augusta Bartholdiego, twórcę nowojorskiej "Statuły Wolno¶ci" w roku 1890. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1889 D±browa. Huta "Bankowa". Dmuchawa wielkopiecowa Cockeril - tak zwana maszyna wiatrowa, rok budowy 1889. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1864 D±browa. Huta "Bankowa". Wielkie piece. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1880 D±browa. Huta "Bankowa". Pomnik Feliksa Verdie - pierwszego dyrektora z ramienia koncernu francuskiego. Wykonany został przez Augusta Bartholdiego, twórcę nowojorskiej "Statuły Wolno¶ci" w roku 1890. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1889 D±browa. Huta "Bankowa". Dmuchawa wielkopiecowa Cockeril - tak zwana maszyna wiatrowa, rok budowy 1889. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1900 D±browa. Huta "Bankowa". Dmuchawa wielkopiecowa Cockeril - tak zwana maszyna wiatrowa, rok budowy 1889. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1900 D±browa. Huta "Bankowa". Dmuchawa wielkopiecowa Cockeril - tak zwana maszyna wiatrowa, rok budowy 1889. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1914 D±browa. Huta "Bankowa". Dyrekcja, inżynierowie i urzędnicy Huly Bankowej. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1918 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcarka ¶rednia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1919 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Urzędnicy i majstrowie przed stalowni±. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1900 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1900 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1914 D±browa. Huta "Bankowa". Panorama. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1914 D±browa. Huta "Bankowa". Dyrekcja, inżynierowie i urzędnicy Huly Bankowej, pocz. XX wieku. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1918 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcarka ¶rednia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1919 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Urzędnicy i majstrowie przed stalowni±. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1929 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Fragment z huty Bankowej. Widokówka Koło Samopomocy Uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w DG. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1929 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Fragment z huty Bankowej. Widokówka Koło Samopomocy Uczniów Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w DG. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcarka nawrotma. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Wycinka, dłutowanie wad. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Warsztat mechaniczny - obróbka odlewów. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1937 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Reklama Huty Bankowej zamieszczona w miesięczniku "Hutnik" z wrze¶nia 1937 roku. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia - piece Pitts. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Elektrownia - turbiny w budowie. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Stalownia - hala złomu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Kafar do badania udarnosci szyn i obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Chłodnice. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Składowisko złomu dla stalowni. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcarka nawrotma. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Wycinka, dłutowanie wad. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1932 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Warsztat mechaniczny - obróbka odlewów. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1937 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Reklama Huty Bankowej zamieszczona w miesięczniku "Hutnik" z wrze¶nia 1937 roku. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia - piece Pitts. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Elektrownia - turbiny w budowie. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Stalownia - hala złomu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Kafar do badania udarnosci szyn i obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Chłodnice. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1938 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Stanowisko złomu dla stalowni. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1944 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Widok od wschodu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów pierwszej wieży Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów pierwszej wieży Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów wieży do Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala I. Str. wschodnia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala II. Str. zachodnia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440226 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala VI. Montaż kadłubów czołgów Pz.Kpfw V PantherAusw. G. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19440304 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala VI. Kadłub czołgu na stanowisku montażowym. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 19470501 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Dekoracja na pochód 1-Majowy. w/g projektu A. Piekarskiego. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1948 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Rozbiórka szybu, pozostało¶ć po kopalni. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1948 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział mechaniczny. Obróbka odlewu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1944 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Widok od wschodu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów pierwszej wieży Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów pierwszej wieży Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego. Składanie elementów pwieży do Panthery. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala I. Str. wschodnia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440220 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala II. Str. zachodnia. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440226 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala VI. Montaż kadłubów czołgów Pz.Kpfw V PantherAusw. G. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19440304 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział PX - budowy sprzętu wojskowego - Hala VI. Kadłub czołgu na stanowisku montażowym. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

19470501 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Dekoracja na pochód 1-Majowy. w/g projektu A. Piekarskiego. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1948 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Rozbiórka szybu, pozostało¶ć po kopalni. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1948 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Wydział mechaniczny. Obróbka odlewu. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1951 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Stalownia - piec elektrczny. Spust żelaza syntetycznego do kadzi dla stali specjalnej według metody Perrin. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1952 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Warsztat mechaniczny na Hali A. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Nożyce i piła. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Zgniatacz. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Młotownia. Kucie obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007). 1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Młotownia. Walcowanie obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1951 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Stalownia - piec elektrczny. Spust żelaza syntetycznego do kadzi dla stali specjalnej według metody Perrin. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1952 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Warsztat mechaniczny na Hali A. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Nożyce i piła. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Zgniatacz. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Młotownia. Kucie obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1957 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Młotownia. Walcowanie obręczy. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).
1965 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Pęknięte koło zamachowe wz zestawu Ilgnera. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).

1965 D±browa Górnicza. Huta "Bankowa". Walcownia. Pęknięte koło zamachowe wz zestawu Ilgnera. FOTO: "Huta Bankowa" - monografia (2007).