-ALBUM FOTOGRAFICZNY
* FOTOALBUM * POZYSKANE DO SERWISU Z INNYCH ¬RÓDEŁ
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * NOWO¦CI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


:
FORUM MIESZKAŃCÓW DˇBROWY GORNICZEJ
: www.dabrowa-gornicza.org

|:
0000
|:
2011
|:
20122010


2011


2012

aktualizacja: wtorek, 11 grudzień 2012.
<< SPIS TRE¦CI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )

1931 DG. ul. 3-go Maja. Skwer przed Sztygark±. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Zabudowania Huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Kopalnia "Paryż" od strony odkrywki północnej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Reden. Huta cynku "Konstanty". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Mydlice. Kaplica ¶w. Marka przy Czarnej Drodze. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Mydlice. Kaplica ¶w. Marka przy Czarnej Drodze. Budynek szpitala ¦w. Barbary. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Królowej Jadwigi. Ko¶ciół. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Zwirki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Reden. Tyły koszar górniczych. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Kolejka napowietrzna kopalni "Reden". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Pocztowa. Budynek Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. D±browska. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Plac Zwirki przed "Magazynem Współczesnym" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG ul. Sobieskiego. Magazyny kolejowe przy stacji Drogi Żelaznej D±browsko - Dęblińskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Ulica z rynsztokiem. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Kolonia Łabędzka. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Kolonia Łabędzka. Kanał huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Kolonia Łabędzka. Kanał huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Budynek Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Reden. Koszary. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Ulica targowa. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Ulica. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 19310 DG. ul. Konopnickiej. Skoła Powszechna im. Marii Konopnickiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Żwirki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Żwirki. Postój dorożek oraz magazyny kolejowe przy stacji Drogi Żelaznej D±browsko - Dęblińskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Reden. Osiedle. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Krótka (Obecnie Bandrowskiego). FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Żwirki. Po prawej fragment "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. 3-go Maja 22. Magistrat D±browy Górniczej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Huta "Bankowa". Widok ogólny. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 19310 DG. ul. 3-go Maja. Budynek Resursy. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 19310 DG. ul. 3-go Maja. Budynek Resursy. Fragment. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG - Reden. ul. Królowej Jadwigi. Drukarnia "Grafia". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Skwer przed budynkiem Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. ul. Sobieskiego. Zabudowania huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1931 DG. Cyrk Staniewskich z wizyt± w mie¶cie. FOTO: z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 1939 DG. Plac Żwirki. Pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. 3-go Maja. Skwer przed Sztygark±. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Zabudowania Huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Kopalnia "Paryż" od strony odkrywki północnej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Reden. Huta cynku "Konstanty". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Mydlice. Kaplica ¶w. Marka przy Czarnej Drodze. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Mydlice. Kaplica ¶w. Marka przy Czarnej Drodze. Budynek szpitala ¦w. Barbary. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Królowej Jadwigi. Ko¶ciół. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Zwirki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Reden. Tyły koszar górniczych. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Kolejka napowietrzna kopalni "Reden". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Pocztowa. Budynek Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. D±browska. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Plac Zwirki przed "Magazynem Współczesnym" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG ul. Sobieskiego. Magazyny kolejowe przy stacji Drogi Żelaznej D±browsko - Dęblińskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Ulica z rynsztokiem. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Kolonia Łabędzka. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Kolonia Łabędzka. Kanał huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Kolonia Łabędzka. Kanał huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Budynek Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Reden. Koszary. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Ulica targowa. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Ulica. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

19310 DG. ul. Konopnickiej. Skoła Powszechna im. Marii Konopnickiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Huta "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Żwirki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Żwirki. Postój dorożek oraz magazyny kolejowe przy stacji Drogi Żelaznej D±browsko - Dęblińskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Reden. Osiedle. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Krótka (Obecnie Bandrowskiego). FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Żwirki. Po prawej fragment "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. 3-go Maja 22. Magistrat D±browy Górniczej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Huta "Bankowa". Widok ogólny. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

19310 DG. ul. 3-go Maja. Budynek Resursy. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

19310 DG. ul. 3-go Maja. Budynek Resursy. Fragment. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG - Reden. ul. Królowej Jadwigi. Drukarnia "Grafia". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Skwer przed budynkiem Poczty Polskiej. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Lokal handlowy przy budynku poczty. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. ul. Sobieskiego. Zabudowania huty "Bankowa". FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Plac Żwirki. Widok z "Magazynu Współczesnego" Aleksandra Englerta. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1931 DG. Cyrk Staniewskich z wizyt± w mie¶cie. FOTO: z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1939 DG. Plac Żwirki. Pomnik Tadeusza Ko¶ciuszki. FOTO: ArtGii z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1960 DG - Gołong. ul. Armii Czerwonej (obecnie Piłsudskiego) 18 od strony ulicy Le¶nej. FOTO: mgmisiek z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org ) 19600501 DG - Reden. Skrzyżowanie ul. Armii Czerwonej (obecnie Piłsudskiego) i Al. Majakowskiego. Pochód 1 Majowy. FOTO: mgmisiek z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

1960 DG - Gołong. ul. Armii Czerwonej (obecnie Piłsudskiego) 18 od strony ulicy Le¶nej. FOTO: mgmisiek z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )

19600501 DG - Reden. Skrzyżowanie ul. Armii Czerwonej (obecnie Piłsudskiego) i Al. Majakowskiego. Pochód 1 Majowy. FOTO: mgmisiek z Forum Mieszkańców D±browy Górniczej ( www.dabrowa-gornicza.org )