-ALBUM FOTOGRAFICZNY
* FOTOALBUM * POZYSKANE DO SERWISU Z INNYCH ¬RÓDEŁ
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * NOWO¦CI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


: Izabela BACIA

|:
2005
|:
2006
|:
2007
|:
2008
|:
2013
|:
2014

 

20130303 DG - Mydlice. Ulica Struga. Wycinka drzew w okolicy Szpitala Miejskiego pod budowę Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130301x001_pldg_mydlice_struga_szpital-miejski_wycinka-drzew_fazi-65 20130303x001_pldg_mydlice_struga_szpital-miejski_wycinka-drzew_fazi-65 20130303x002_pldg_mydlice_struga_szpital-miejski_wycinka-drzew_fazi-65 20130303x003_pldg_mydlice_struga_szpital-miejski_wycinka-drzew_fazi-65

20130405 DG - Mydlice. Ulica Struga. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130405x01_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130405x02_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130405x03_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130405x04_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130405x05_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130408 DG - Mydlice. Ulica Struga. Szpital Miejski. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130408x01_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130408x02_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130408x03_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130408x04_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130408x05_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130411 DG - Mydlice. Ulica Struga. Szpital Miejski. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130411x01_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130421 DG - Mydlice. Ulica Struga. Szpital Miejski. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130421x026_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130426 DG - Mydlice. Ulica Struga. Szpital Miejski. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130426x01_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130517 DG - Mydlice. Ulica Struga. Szpital Miejski. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130517x01_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x02_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x03_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x04_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x05_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x06_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x07_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia 20130517x08_pldg_mydlice_struga_budowa-centrum-onkologii_iza-bacia

20130529 DG - Mydlice. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130529x08_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x07_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x01_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x02_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x03_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x04_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x05_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x06_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x09_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130529x10_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia

20130612 DG - Mydlice. Miejski Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130612x01_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130612x02_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia

20130716 DG - Mydlice. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20130716x01_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x02_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x03_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x04_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x05_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x06_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x07_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x08_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x09_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x10_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x11_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x12_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x13_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x14_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20130716x15_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia
20140111 DG - Mydlice. Miejski Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. Budowa Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

20140111x001_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20140111x002_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20140111x003_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia 20140111x004_pldg_mydlice_struga_budowa-zaglebiowskie-centrum-onkologii_iza-bacia

20140615 DG - Centrum. Park im. gen. J. Hallera. V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych D±browa Górnicza '2014

20140615x001_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x003_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x004_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x005_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x006_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x007_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia 20140615x008_pldg_centrum_park-hallera_5-miedzynarodowy-festiwal-orkiestr-detych_iza-bacia

aktualizacja: pi±tek, 20 czerwiec 2014.
<< SPIS TRE¦CI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )