-


TUCZNAWA

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000427 DG - Tucznawa. Kapliczka.

20080427 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20000427 DG - Tucznawa. Kapliczka.
20030906 DG - Tucznawa. Stadion LZS. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
11,5 km.
na pn.-wsch. od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 03

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20030906 DG - Tucznawa. Ulica Łazowska. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030906 DG - Tucznawa. Rzeka Trzebyczka. Miejsce okresowych rozlewisk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030906 DG - Tucznawa. Ulica Łazowska. Rzeka Trzebyczka. Koryto rzeki, które zapełnia się wodą tylko po gwałtownych ulewach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041020 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego i Królewska. Pomnik Ludwika Idzikowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041020 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego i Królewska. Pomnik Ludwika Idzikowskiego. Tabliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego. Kapliczka przydrożna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego. Kapliczka przydrożna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Tucznawa. Ulica Idzikowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica sąsiadująca z Sikorką i Bugajem, na trasie z Dąbrowy Górniczej do Zawiercia.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 2241 osoby.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 614 ha.

Od 1912 roku Tucznawa wchodzi w skład gminy Łosień, by po II wojnie światowej trafić do Ząbkowic.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Tucznawa została włącznona jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Zabudowe stanowią domki jednorodzinne o charakterze wiejskim, z przyległymi do nich ogrodami i sadami. Z powstaniem tej osady wiąże się pewna legenda.

Pierwotna nazwa to Tuczno Baba lub Tuczna Baba. Wieś przynależała terytorialnie do Ząbkowic. Około 1460 roku była własnością biskupów krakowskich.

Według rejestru poborów powiatu proszowskiego z roku 1581, wieś Tuczna Baba w parafi Chruszczobród, własnosć biskupa krakowsiego, miała 6 łanów kmiecich, 4 zagrody bez roli, 2 komory z bydłem, ćwierć roli karczm,. 1 łan sołtysi oraz dudę ubogiego, który się uczy grać.

W 1827 roku było we wsi 40 domów i 272 mieszkańców.

Od 1848 roku w pobliżu wsi przechodzi linia kolejowa Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej.

W roku 1879 odkryto tu obfity pokład galmanu. W połowie XV wieku wieś Tucznobaba w parafi Sławków, to własność biskupów krakowskich, miała 13 łanów kmiecych, z których płacono dziesięciny 8 szerokich czeskich groszy biskupom krakowskim. Były tam 4 łany sołtysie; 2 sam uprawiał, 2 obsadził kmiećmi, z nich płacono dziesięciny 8 groszy pleanowi sławkowskiemu.

W centrum dzielnicy znajduje się wybudowana w 1 połowie XIX wieku kapliczka. Konstrukcja częściowo drewniana, częściowo murowana.

W lutym 1863 roku, koczował obok kapliczki niewielki oddział powstańców, który miał za zadanie rozmontowanie biegnących nieopodal kapliczki, torów kolejowych, aby przerwać komunikację pomiędzy osadą i przysiółkiem Bugaj. W akcji pomagali im okoliczni mieszkańcy.

W 1892 roku Tucznobaba albo Tucznababa to wieś i osada leśna, powiat będziński, gmina Łosień, parafia Chruszczobród. Wieś ma 57 domów, 443 mieszkańców, 1147 morgi; osada leśna 1 dom, 16 morg dworskich a karczma 1 dom i 3 mieszkańców.

Od sierpnia 1928 roku można mówić, że w Tucznej Babie wówczas, a obecnie w Tucznawie, istnieje Ochotnicza Straż Pożarna. W tym dniu zebrał się pierwszy Zarząd. Już 9-go września powołano drużynę złożoną z 41 członków - ochotników. W 1953 roku Oddział OSP otrzymał pierwszy sztandar, ufundowany przez okolicznych mieszkańców. Widniał na nim napis Tuczna Baba. W 1978 roku na 50-lecie istnienia, Jednostka OSP otrzymała nowy sztandar, na którym już widnieje nazwa Tucznawa.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Tucznawie, znajdują się pozostałości po pomniku pilota majora Ludwika Idzikowskiego. Pomnik został odsłonięty 17 lipca 1929 roku. Podczas działań wojennych, hitlerowcy zniszczyli pomnik. Pozostał głaz oraz tablica pamiątkowa.

W dzielnicy znajduje się stadion do gry w pilkę nożną, którego gospodarzem jest miejscowy LZS.

Z Lasu Mokrznia i Łąki Trzebyczka-Tucznawa w Gminie Łazy, wpływa rzeka Trzebyczka. Chociaż słowo wpływa, może okazać się niewłaściwym, ponieważ woda w korycie pojawia się w tym miejscu tylko po wystąpieniu gwałtownego deszczu, lub podczas wiosennych roztopów. Wody gruntowe natomiast są przyczyną podmulania drogi i okolicznych budynków mieszkalnych, co stanowi nie mały problem tej dzielnicy.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 O dzielnicy pisze "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" TOM XII z rokiu 1892.

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)
 1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.osptucznawa.republika.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górn. - Tucznawa
   
  http://osptucznawa.fora.pl
Forum Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górn. - Tucznawa
   
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.