-


RUDY

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000810 DG - Rudy. Ulica Turystyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000810 DG - Rudy. Kapliczka polna w okolicy rozlewisk Białej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20030919 DG - Rudy. Ulica Turystyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Kapliczka przydrożna z XIX wieku. Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
16 km.
na płd.-wsch. od centrum.

FOTO galeria
     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20030919 DG - Rudy. Rozlewiska i zakola rzeki Biała. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Ambona myśliwska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Przełom. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Starorzecza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona pomiędzy Łazami Błędowskimi i Okradzionowem.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Rudy zostały włącznone jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Zabudowa typu jednorodzinnego, z elementami wiejskimi. Osada jest otoczona polami uprawnymi, które stanowią jedno ze źródeł dochodów mieszkańców. Mieszkańcy zajmują się również agroturystyką.

W niedalekiej odległości od zabudowań, znajduja się rozlewiska Białej Przemszy, miejsce występowania licznych gatunków objętych ścisłą ochroną przyrody, zarówno fauny jak i flory, oraz pomnik przyrody, w postaci dwoch starych lip (Lipy Dobieckie).

Nieopodal pomnika znajduje się mała polna kapliczka. Pomimo położenia wśród pól, jest zadbana i doglądana przez okolicznych mieszkańców, czego dowodem są między innymi świeże kwiaty w prowizorycznych wazonach. Jest to pozostałość po majątku ziemskim Dobieckich, prawdopodobnie zbudowana wraz z zabudowaniami dworku w XVIII wieku.

Na terenie dzisiejszej dzielnicy Rudy pomiędzy XIII a XVIII wiekiem działała kuźnica rud ołowiu. Był to zakład przekuwający wytopiony galman z rudy na kęsy dla hut. Paliwem do pieców hutniczych typu dymarkowego, był węgiel drzewny wypalany w okolicznych lasach. Napęd młotów stanowiła siła wody rzeki Biała Przemsza. Kuźnica ta miała koła wodne napędzające zarówno młot jak również duże skórzane miechy pieców służących do wytopu rudy ołowiu występującej w okolicach Kuźniczki, Okradzionowa i Błędowa.

Jak podaje Jan Długosz w "Liber beneficjorum" okolice Błędowa od 1244 roku należały do parafii w Chechle, a przedtem do parafii w Sławkowie. Administracyjnie w średniowieczu tereny te należały do Ziemi Krakowskiej, a po ukształtowaniu się powiatów do powiatu krakowskiego.

Można przypuszczać, że w XVI wieku Rudy pozostały w rękach biskupów krakowskich, do których należały prawie do końca XVIII wieku. W roku 1795 po trzecim rozbiorze Polski, tereny te znalazły się w zaborze rosyjskim.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria


1914 - Pustynia Błędowska. (Olkusz Spezialkarte). wyd. Niemcy


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 1929 - Pustynia Błędowska i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.