-


GOŁONÓG

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20051011 DG - Gołonóg. Kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Osiedla przy ulicy Morcinka i 1000-lecia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
1880 - DG. Dąbrowa i Gołonóg. Widok ogólny.
19530000 DG - Gołonóg. Widok na kościół z ul. Florowskiej. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)     
 
3 km.
na wschód od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 10

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19350727 Gołonóg. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołonogu. (FOTO: Nadesłał JZ - nazwisko do wiadomości webmastera)
19351111 DG - Gołonóg. Pomnik Nieznanego Żołnierza. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem  z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Kościelna i Działki. Na pierwszym planie, po prawej stodoła Rybaka, oraz domy Szczęśnika i Hyry, trochę dalej Wichlińskiego. W centrum bryła szkoły Nr. 2. Po lewej stronie domy Kacmarzyka, Marca, Zaburdy, Włodarczyka. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19741 - DG - Gołonóg. Dom Kultury - "Dom Chłopa". (FOTO: Dąbrowa Górnicza - Zarys rozwoju miasta - Wydawnictwo "Śląsk" - Katowice 1976)
19740601 - DG - Gołonóg. Hotele Robotnicze typu "Lipsk" - jedna z inwestycji towarzyszących budowie huty "Katowice". (FOTO: Dąbrowa Górnicza - Zarys rozwoju miasta - Wydawnictwo "Śląsk" - Katowice 1976)
19740601 - DG - Gołonóg. Ulica. (FOTO: Dąbrowa Górnicza - Zarys rozwoju miasta - Wydawnictwo "Śląsk" - Katowice 1976)
19800520 DG - Brama główna Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19800520 DG - Gołonóg. Hotele robotnicze typu Lipsk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19800520 DG - Osiedle Sikorskiego tzw. "Manhattan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19811214 DG - Gołonóg. Ul. Czerwonych Sztandarów. STRAJK. Czołgi 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej kierowały się w kierunku Huty Katowice. (FOTO: autor nieznany. Archiwum NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" HUTY KATOWICE)
19811214 DG - Gołonóg. Huta Katowice. STRAJK. Oddziały ZOMO przed Hutą Katowice. (FOTO: autor nieznany. Archiwum NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" HUTY KATOWICE)
19811216 DG - Gołonóg. Huta Katowice. STRAJK. Czołg przed bramą główną. (FOTO: autor nieznany. Archiwum NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" HUTY KATOWICE)
19850715 DG - Huta Katowice. Brama główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19850715 DG - Osiedle Sikorskiego tzw. "Manhattan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19980511 DG - Huta "Katowice" - widok ogólny. (FOTO: Archiwum UM DG)
19980810 DG - Gołonóg. Osiedle Storczyków. (FOTO: Archiwum UM DG)
19981201 DG - Gołonóg. Osiedle Storczyków. (FOTO: Archiwum UM DG)
19991013 DG - Gołonóg - ul. 1000-lecia. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg)
19991013 Dg - Gołonóg. Huta "Katowice". Dojazd do bramy głównej. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg)
19991102 DG - Gołonóg. Główna ulica dzielnicy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000424 DG - Gołonóg. Osiedle 1000-lecia. Widok z bloku na ul. Morcinka 10. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000814 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Cedlera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020125 DG - Podlesie. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020216 DG - Gołonóg. Targowisko i widok ogólny na dzielnicę z budynku przy ulicy 1000-lecia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040126 DG - Gołonóg. Ulica Kasprzaka. Szkoła Podstawowa nr 12. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego 72. Pomnik ku czci żołnierzy Armii czerwonej, poległych w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050206 DG - Gołonóg. ul. Tysiąclecia. Osiedle mieszkaniowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050712 DG - Gołonóg. Wzgórze Golonoskie. Widok na miasto. Osiedle Sikorskiego tzw. Manhattan. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051012 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego. Dawne hotele robotnicze budowniczych Huty Katowice. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051012 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego. Widok na hutę należącą do Mittal Steel Poland (dawna Huta Katowice). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051012 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego. Widok na hutę należącą do Mittal Steel Poland (dawna Huta Katowice). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051012 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego. Jeden z pierwszych bloków mieszkalnych. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060612 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Morcinka. Widok od strony ulicy Piłsudskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20050712 DG - Gołonóg. Widok z Góry gołonoskiej. Panorama. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

OSIEDLA:
CEDLERA, KASPRZAKA, MORCINKA, PIŁSUDSKIEGO, STORCZYKÓW, TYSIĄCLECIA, WYBICKIEGO

Dzielnica przyległa do dzielnicy Reden.

Prawdopodobnie Gołonóg istniał już w XII wieku, leżąc przy szlaku prowadzącym z Krakowa przez Sławków na Śląsk. Nazwa tej dzielnicy na przestrzeni wieków zmieniała się kilkakrotnie. Pod koniec XVI wieku był to "Gołonos", następnie "Goła Noga", w XVII w. forma liczby mnogiej "Gołonogi". Według etymologii ludowej nazwano tę wieś tak dlatego, że leżała nad bagnami i aby przejść do niej, nie niszcząc obuwia, należało je zdjąć.

Jan Długosz w roku 1400 wymienia Gołonóg jako wieś zamieszkałą przez kilkunastu gospodarzy, w tym jednego rzemieślnika - kowala, bez własnego kościoła, przynależną do parafii w Jaworznie, a później w Sławkowie. We wsi znajduje się 11 łanów kmiecych, dwa dworki, z których pobierane są dziesięciny na rzecz biskupa krakowskiego. Wartość tej dziesięciny wynosi 8 grzywien. Nie ma tu sołtysa ani karczmy.

Gołonóg w 1787 roku liczył już 515 mieszkańców, podczas gdy w Dąbrowie było ich tylko 184.

W 1789 r. Gołonóg przeszedł na własność skarbu państwa. W latach 1796-1806 był włączony przez Prusaków do klucza sławkowskiego. Od 19 listopada 1807 r. na polecenie Napoleona I, jako dobro rządowe, ofiarowany został marszałkowi Francji Lannesowi de Montebello. W 1812 r. zalegające z podatkami dobra marszałka de Montebello zajęte zostały przez państwo. Od 1816 r. Gołonóg wchodził w skład gminy olkusko-siewierskiej powiatu olkuskiego z siedzibą w Strzemieszycach, od 1842 r. był w powiecie olkuskim guberni radomskiej, a od 1867 r. w powiecie będzińskim guberni piotrkowskiej.

Biskup krakowski Andrzej Trzebnicki zbudował w latach 1673-1678 kościół na najwyższym wzniesieniu w mieście, Górze Gołonoskiej (335 m. n.p.m.), i założył parafię w Gołonogu. Był to kościół jednonawowy z prezbiterium, zakończony drewnianą wieżyczką, w stylu romańskim. W 1753 roku dobudowano murowaną wieżę kościelną. Dalsza rozbudowa miała miejsce w 1850 roku. Rozbudowano prezbiterium, otrzymując koncepcję barokowej bazyliki z elementami neorenesansowymi. W latach 1889-1892 dobudowano nawy boczne kaplice św. Barbary i św. Antoniego. Od tej pory kościół jest murowany, trzynawowy utrzymany w koncepcji renesansowej.

18920000 Gołonóg. Kościół  św. Antoniego Padewskiego. Generalna przebudowa kościoła. Brak jeszcze muru okalającego dzisiaj cmentarz przykościelny. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19370514 Gołonóg. Widok na kościół pw. św. Antoniego. Rysynek autorstwa W. Pileckiego. (FOTO: "Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim" - Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim - Sosnowiec 1939) 19530000 DG - Gołonóg. Kościół św. Antoniego Padewskiego. Stare organy. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19991108 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000421 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030502 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051011 DG - Gołonóg. Kościół p.w. Św. Antoniego z Padwy na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Wejście do zachrystii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Widok na wieżę główną. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Widok z parkingu na zachrystię. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Około roku 1880 istnieje tutaj dom przytułku dla kalek i starców.

Przed I wojną światową wieś była przecięta drogą z Dąbrowy Górniczej do Ząbkowic z odgałęzieniem do Łośnia. Droga ta była bita, utwardzona tłuczniem dolomitowym, a w części w stronę Łośnia tłuczniem wapiennym, który powodował powstawanie tumanów białego pyłu. Utwardzona była także, ale w bardzo złym stanie, ulica Stacyjna.

19430000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej na początek ulicy Laski. Na środkowym planie piaszczysta "Borowa Górka" i ul. Piaski, gdzie rozchodziły się drogi do Ząbkowic przez ulicę Babia Ława, i do Łośnia przez ulicę Tworzeń. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19430000  DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dawna ulica Florowska a na terenie Dąbrowy ul. Królowej Jadwigi. Na dalekim planie po lewej kominy fabryki cynku a nieco bliżej komin kopalni "Flora". W środku wieża kościoła NMP a na prawo dymiące kominy Huty Bankowej. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19430000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej w kierunku północnym. Na pierwszym planie ogrody nadleśnictwa i kościelny. Dalej ulica Stacyjna i ulica Stara Wieś. Pod lasem tereny, gdzie później została zlokalizowana piaskownia a następnie powstało jezioro Pogoria 2. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Działki. Zabudowa zachowana do dzisiaj, od ulicy Kościelnej do widocznych w dali, na prawo wykopów pod dzisiejsze ulice Kasprzaka i Tysiąclecia. W środku, po prawej budynek Szkoły Nr. 2, dziś zajmowany przez prywatne licea zawodowe. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Starowiejska. Liczne ślady po gliniakach i cegielniach polowych. W głębi tory kolejowe a za nimi kolonie Trzydziesty i Dziewiąty. Widoczne po prawej i lewej polne ścieżki, to skróty drogi do Dąbrowy Górniczej. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Starowiejska. Ulica istnieje pod nazwą Gwardii Ludowej. Na pierwszym planie ogrody Nadleśnictwa i kościelny. Dalej przylegające do ulicy pola. W centralnej części widać budynek przedszkola, dawniej Szkoły Nr 1. Na drugim planie rozproszone domy ul. Łącznej a następnie tory kolejowe. Za nasypem kolejowym widać jezioro Pogoria 1. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Starowiejska widok - na dworzec kolejowy. Tereny Nadleśnictwa Gołonóg przy ul. Starowiejskiej. W głębi tory kolejowe a za nimi ul. Parkowa i Łęknice, ze wzgórzem, na krórym dzis stoi kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej. Na prawo, istniejący do dziś, budynek dworca kolejowego "Gołonóg". (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulice: Laski, Piaski i Babia Ława. Na prawo zwarta zabudowa ulicy Laski, która w całości przetrwała do dzisiaj. Na horyzoncie, po prawej kolonia Tworzeń i droga do Łośnia, na miejscu której stoją obecnie wielkie piece Huty Katowice. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)

Przez Gołonóg przechodziły dwie linie kolejowe. Jedna z Dąbrowy do Ząbkowic (zwana dawniej warszawsko-wiedeńską), wybudowana w 1857 r., druga z Ząbkowic do Strzemieszyc Południowych oraz kolej okrężna Dąbrowa Górnicza - Gołonóg - Strzemieszyce Północne (nazywana także wcześniej Iwangrodzką od rosyjskiej nazwy Dęblina).

Przed pierwszą wojną światową Gołonóg był wielką stacją przeładunkową. Tutaj kończyły bieg pociągi szerokotorowej kolei Iwangrodzkiej i następował przeładunek towarów na normalnotorową kolej Warszawsko-Wiedeńską i odwrotnie. Na stacji było 16 torów i wiele ramp z magazynami. Duży budynek stacyjny, który dotrwał do naszych czasów, posiadał restauracje I-szej i II-jej klasy, w których bogatsi pasażerowie spędzali czas w oczekiwaniu na połączenia kolejowe. Perony po obu stronach dworca były zadaszone. Stacja i pobliskie domy kolejowe zaopatrywane były w wodę z wieży ciśnień przy ul. Łącznej i znajdującej się tam głębokiej studni. Rezerwę wody stanowił staw zwany dyrekcyjnym, położony w okolicy dzisiejszej ul. Sadowej. Obiekty te uległy zniszczeniu w końcu lat 30-tych XX w.. Oświetlenie zewnętrzne stacji stanowiły dwie ogromne lampy naftowo-gazowe, rozpalane co wieczór.

19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Stacyjna. Na prawo przy torach kolejowych, baraki dla brygad robotniczych, budujących nowe osiedle. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 20021003 DG - Gołonóg. Dworzec kolejowy PKP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20021003 DG - Gołonóg. Dworzec kolejowy PKP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040318 DG - Gołonóg. Pozostałość po torowisku dawnej kolei Iwangrodzko-Dabrowskiej w okolicach ulicy Gwardii Ludowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Przed samym wybuchem II wojny światowej, uruchomiono dwa pociągi expresowe, motorowe tzw. luxtorpedy. Kursowały na trasach Warszawa - Katowice i Radom - Dąbrowa.

Z czasów okupacji austriackiej Gołonoga, która trwała prawie przez cały okres I-szej wojny światowej, pozostały ogromne nasypy kolejowe i kilka wiaduktów po zlikwidowanych torach: jeden pod lasem, z Babiej Ławy w kierunku Piekła i Łagiszy, a drugi z Tworznia przez Jamki, Sulno do stacji Staszic w Dąbrowie Górniczej.

Znajdowały się tutaj bogate kopalnie węgla kamiennego. W 1877 roku w szybach "Zofia" i "Mikołaj" pracowało 430 mężczyzn, 241 kobiet oraz 129 dzieci, przy pomocy 4 maszyn parowych. W kopalni Mikołaj bez maszyn parowych pracowało 118 mężczyzn, 25 kobiet, 45 dzieci. W 1881 roku promieniu półtorawiorstowym od Gołonoga leży 8 wsi: Babiełan (12 domów), Krasowa (15 domów), Laski (50 domów), Niwiska (27 domów), Piekło (20 domów), Starawieś (16 domów) i Zając (18 domów). Liczą one razem 197 domów, 1866 mieszkańców i 2244 morgi ziemi włosciańskiej, w tym 1084 morgi ziemi ornej. W 1827 roku było tu 127 domów i 919 mieszkańców. Gołonóg należał do dóbr biskupstwa krakowskiego. Około Gołonoga znaleziono w spodnich warstwach formacji węglowej szczątki mięczaków morskich. Na wschód od Gołonoga porfir felzytowy, jedyne miejsce gdzie spostrzeżono w Królestwie Polskim skałę wybuchową plutoniczną (Trejdosiewicz).

Zanim ulice otrzymały dzisiejsze nazwy, Gołonóg dzielił się na kolonie: Stara Wieś, Laski, Babia Ława, Tworzeń, Jamki, Krasowa, Działki, Zając, Dziewiąty, Trzydziesty, Łęknice, Piekło, Podlesie, Pogoria i Piaski. W zabudowie przeważały domy parterowe, w dużej części drewniane, z zabudowaniami gospodarczymi, otoczone ogrodami. Między koloniami rozciągały się pola uprawne i łąki.

Kolonię przyłączono do Dąbrowy Górniczej w 1953 roku.

Idea rozbudowy Gołonoga powstała już w latach 50-siątych.
Dokumentację lokalizacyjno-architektoniczną opracowało Biuro Projektów "Miastoprojekt" w Katowicach. Było to w tym czasie, kiedy uzgadniana była lokalizacja projektowanej budowy Osiedlowego Domu Kultury w Gołonogu, zwanego później Domem Chłopa. Prezentowane założenia dla "Nowego Gołonoga", przewidywały, ciągi komunikacyjne w postaci sześciu ulic, skierowanych promieniście ku wzgórzu oraz dwóch obwodnic. Akcentem urbanistycznym miał być kościół, widoczny z każdego miejsca.

Do realizacji tych założeń nie doszło, gdyż nie było zgody, aby kościół dominował nad miastem socjalistycznym. Z tego powodu obecna lokalizacja osiedli mieszkaniowych jest nieco bezładna.

19530000 DG - Gołonóg. Początek budowy pierwszych bloków przy ulicy Florowskiej - dzisiejszej Alei J. Piłsudskiego. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Początek budowy pierwszych bloków przy ulicy Florowskiej - dzisiejszej Alei J. Piłsudskiego. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Transport konny na budowie przy ulicy Florowskiej - dzisiejszej Al. J. Piłsudskiego. Na budowie nie używano jeszcze żadnych maszyn a materiały budowlane przewożono furmankami. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/) 19530000 DG - Gołonóg. Koniec ul. Florowskiej. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
20051011 DG - Gołonóg. ul. Piłsudskiego. Pierwsze bloki mieszkalne w Gołonogu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051011 DG - Gołonóg. ul. Piłsudskiego. Pierwsze bloki mieszkalne w Gołonogu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051011 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051011 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Rozpoczęto budowę 4-piętrowych bloków wzdłóż ulicy Florowskiej (Piłsudskiego), metodą tradycyjna.

20050728 DG - Gołonóg. Plac przy ulicy Wybickiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Gołonóg. Plac przy ulicy Wybickiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Gołonóg. ul. Tysiąclecia. Osiedle mieszkaniowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Gołonóg. al. Piłsudskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Wielka rozbudowa nastąpiła w latach 70-tych, i była podporządkowana potrzebom powstającego Kombinatu Metalurgicznego "Huta Katowice". Przebudowana została wtedy gruntownie ul. Florowska, która była dotąd zwykłą szosą, wyłożoną cegłą klinkierową, wybudowano dwie drogi dojazdowe do Huty Katowice, obecną ul. Kasprzaka i ul. Piłsudskiego. Przedłużono linię tramwajową od Redenu do Huty Katowice. Wybudowano obszerną bazę hoteli robotniczych, powstało wiele zakładów i instytucji publicznych.

20000813 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Piłsudskiego. (znane jako Manhattan). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050321 DG - Gołonóg. Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Kosmonautów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060612 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Morcinka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060612 DG - Gołonóg. Osiedle przy ulicy Morcinka. Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Nowe osiedla mieszkaniowe, budowane metodami przemysłowymi, przeważnie z elementów wielkopłytowych, jako "sypialnia" dla pracowników huty Katowice.

Na terenie dzielnicy znajduje się kilka banków oraz liczne firmy.

W parku Podlesie, powstałym na terenie po byłej kopalni Flora oraz hucie cynku, urządzono prosty plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy oraz strzelnicę sportową LOK. W pobliskim lasku, można napotkać na liczne ślady po II wojnie światowej w postaci pozostałości po okopach i betonowe punkty strzelnicze. Znajduje się tutaj również stara kapliczka przydrożna.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


19811214 DG - Gołonóg. Huta Katowice. STRAJK. Czołgi przed bramą główną. (FOTO: autor nieznany. Archiwum NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" HUTY KATOWICE) 20050507 DG - Gołonóg. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego. Wyścig kolarski "Szosami Zagłębia - Etap I". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051006 DG - Gołonóg. ul. Laski. Korpus Pomnika Żołnierza Zwycięzcy odnalezione po 65-u latach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070107 DG - Golonóg. Miejsce w którym był ustawiony "Krzyż Solidarności" podczas strajku w Hucie Katowice w 1981 roku. Obecnie miejsce pamięci dwóch uczestników strajku, zmarłych tragicznie. (FOTO: Jacek Zommer - NSZZ "Solidarność" HK)

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Schody prowadzące do Kościało pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060923 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Schody prowadzące do Kościało pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Wzgórze Gołonoskie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Schody południowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)       
 
1840 - Wieś Dąbrowa. Mapa kwatermistrzowska


1908 - Dąbrowa. Austriacka mapa sztabowa


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego

 
1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)

 
1927 - Szkicowy plan Miasta Dąbrowa Górnicza

1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)

 
1931 - Mapa sieci kolejowej RP. wyd TKK RUCH (fragment)


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1942 - III Rzesza Niemiecka. Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa (fragment)

 
1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński

 
1970 r. - Dąbrowa Górnicza - turystyczny plan miasta


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie


1993 - Dąbrowa Górnicza. Okręg katowicki

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  http://www.geocities.com/naszgolonog/ Nasz Gołonóg - dzielnica Dąbrowy Górniczej
   
         
 


aktualizacja : czwartek, 25 wrzesień 2008.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.