-DANE STATYSTYCZNE
* GEOGRAFIA
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI


Polska - podział terytorialny na 16 województw
Powierzchnia: 188 km kwadratowych - (sierpień 2004)
Liczba ludności: 133 546 osób - (marzec 2003)
Zaludnienie: 697 osób na km kwadratowy - (sierpień 2002)
Przyrost naturalny: - 2,8% (dane za 1998 rok)
Liczba zawieranych małżeństw w 2001 r.: 693
Liczba urodzeń w 2001 r.: 830
Ludność w wieku przedprodukcyjnym: 26 609 - (marzec 2004)
Ludność w wieku produkcyjnym: 81 416 - (marzec 2004)
Ludność w wieku poprodukcyjnym: 20 729 - (marzec 2004)

RYNEK PRACY
Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie: 23 990 osób (dane za 1998 rok)
Zatrudnienie w usługach:
- rynkowych: 21 640 (dane za 1998 rok)
- nierynkowych: 6 378 osób (dane za 1998 rok)

Stopa bezrobocia - 20,4 % (marzec 2004)
Liczba bezrobotnych - 12 528 osób w tym 7 107 kobiet - (czerwiec 2004)

GOSPODARKA MIASTA
Liczba przedsiębiorstw:
- firmy osób fizycznych: 12 684 - (grudzień 2002)

ilość firm nowoutworzonych prywatnych w 2001 r.: 2671
ilość firm zlikwidowanych w 2001 r.: 2 168

TELEKOMUNIKACJA
Abonenci telefoniczni ogółem: 36 275 (stan na 31.12.1999)

KOMUNIKACJA
Ilość zarejestrowanych pojazdów ogółem: ~46 000 (sierpień 2002)

SZKOLNICTWO
Szkoły podstawowe publiczne: 27 (dane na koniec I semestru roku szkolnego 2001/2002)
Gimnazja: 15 (dane na koniec I semestru roku szkolnego 2001/2002)
Szkoły ponadpodstawowe: 12 (dane na koniec I semestru roku szkolnego 2001/2002)

Szkoły wyższe: 2 - (sierpień 2001)
Szkoły niepubliczne: 18 (dane za 2001 r.)
Przedszkola: 20 (grudzień 2002 r.)


aktualizacja : piątek, 14 maj 2010.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Dane na podst. (
Oficjalnej Strony Urzędu Miejskiego w DG z dnia 08-12-2002r.)
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.