-DĄBROWSKIE STRONY "BIP"
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * GALERIA MULTIMEDIALNA * NOWOŚCI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA


|:
BIP
|:
BIP - DĄBROWA GÓRNICZA

_


BIP ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


* Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.gov.pl


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

* Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II "WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA" wskazano, że "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)". Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

* Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

* organy władzy publicznej,
* organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
* podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
* podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
* podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
* podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
* podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
* podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
* podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
* podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
związki zawodowe i ich organizacje,
* partie polityczne,
* inne podmioty wykonujące zadania publiczne.-


BIP - DĄBROWA GÓRNICZA
^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
http://pup.dabrowagornicza.ibip.pl

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej
http://www.isnet.katowice.pl/bip/dabrowa.htm
Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej
http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej
http://strazdabrowag.mojbip.pl

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
http://www.bip.dabrowag.sr.gov.pl
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
http://bip.csir.pl

Muzeum Miejskie "Sztygarka"
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=5879&ident=935

Pałac Kultury Zagłębia
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?js=1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach Oddział terenowy Dąbrowa Górnicza
http://www.word.katowice.bip.waw.pl
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
http://www.bip.gov.pl/subjects/url/16079

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna
http://ariana.pecdg.pl/bip/Brakuje czegoś?
Powiadom administratora tej strony.
AKTUALIZACJA DANYCH
aktualizacja: środa, 28 listopad 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.