-MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
im. HUGONA KOŁŁĄTAJA
* KULTURA
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * GALERIA MULTIMEDIALNA * NOWOŚCI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA


|:
ADRES
|:
GODZINY PRACY
|:
FILIE
|:
|:
HISTORIA
|:
ZBIORY
|:
CZYTELNIA
|:
UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH
|:
|:
STRONY WWW

-


ADRES ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
ul. Tadeusza Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza

TELEFONY
TEL. Sekretariat +48 32 6390300
TEL. Czytelnia +48 32 2625281
TEL. Wypożyczalnia Centralna +48 32 2625280
TEL. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży +48 32 2624914

FAX. Sekretariat +48 32 6390010
INTERNET
E-mail: biblioteka@biblioteka-dg.pl
WWW: www.biblioteka-dg.pl


_


GODZINY OTWARCIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


Godziny otwarcia Biblioteki Głównej
Wypożyczalnia Centralna i Czytelnia Multimedialna
Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej (Czytelnia)

DZIEŃ TYGODNIA
GODZINY URZĘDOWANIA
PONIEDZIAŁEK
10.00 - 20.00
WTOREK
10.00 - 20.00
ŚRODA
10.00 - 20.00
CZWARTEK
10.00 - 20.00
PIĄTEK
10.00 - 20.00
SOBOTA
10.00 - 20.00
NIEDZIELA
NIECZYNNE


-


FILIE - ODDZIAŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

DYREKCJA
CENTRALA

DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH
DZIAŁ ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH
DG, ul. Tadeusza Kościuszki 25

FILIA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ w KATOWICACH
DG, ul. Piłsudskiego 2a

FILIE BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ W MIEŚCIE

FILIA nr 1
DG, ul. Wojska Polskiego 43

FILIA nr 2
DG - ZĄBKOWICE, ul. Chemiczna 2

FILIA nr 3
DG, ul. Wybickiego 13

FILIA nr 4
DG, ul. Reymonta 14

FILIA nr 5
DG, al. Piłsudskiego 32

FILIA nr 6
DG, SZPITAL MIEJSKI im. Starkiewicza

FILIA nr 7
DG, ul. Kasprzaka 46

FILIA nr 8
DG - STRZEMIESZYCE WIELKIE , ul. Ofiar Katynia 93

FILIA nr 9
DG - STRZEMIESZYCE MAŁE , ul. Główna 93

FILIA nr 10
DG - UJEJSCE , ul. Zwycięstwa 91/7

FILIA nr 13
DG - ŁOSIEŃ , ul. Przedziałowa 13

FILIA nr 14
DG - OKRADZIONÓW , ul. Kuźniczka Nowa 52

FILIA nr 15
DG - BŁĘDÓW , ul. Żołnierska 83

FILIA nr 16
DG - TUCZNAWA , ul. Księdza Stanisława 12

FILIA nr 17
DG - UJEJSCE , ul. Mieszka I 20

FILIA nr 18
DG, ul. Legionów Polskich 24

FILIA nr 19
DG, ul. Dąbskiego 17

FILIA nr 20
DG, ul. Topolowa 32
-


HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

12-go listopada 1861 roku za sprawą inżyniera Józefa Hempla, który popierał rozwój kulturalny wsi, oraz Karola Adamieckiego - inżyniera górniczego, Juliana Polcera - architekta, projektanta pierwszego kościoła p.w. Św. Aleksandra, powstała pierwsza w Dąbrowie i Zaglębiu biblioteka publiczna. Na spotkaniu środowiska przyjęto statut nadający nazwę "Biblioteka Dąbrowska". Pierwszym bibliotekarzem został rachmistrz Zarządu Górniczego, Franciszek Pyrysiewicz. Znajdowała się w małym parterowym domku w kolonii Reden. Sprawami organizacyjnymi zajmowała się kopalnia "Flora". Oszcżędziła ją I wojna światowa, równie szczęśliwie przetrwała okres miedzywojenny. Została zniszczona przez niemieckiego okupanta we wrześniu 1939 roku.

Inna biblioteka w Dąbrowie powstała w 1906 roku przy ulicy Szosowej 19, w związku z działającym w mieście "Uniwersytetem dla Wszystkich". Przyczynili się do tego między innymi Adam i Halina Piwowarowie oraz Cecylia i Józef Kozłowscy. Biblioteka posiadała oddział przy laboratorium chemicznym huty cynku Pod Będzinem w dzielnicy Ksawera. W roku 1907 korzystało z jej zbiorów około 700 stałych czytelników, mających do dyspozycji około 455 pozycji.

Jeszcze inna biblioteka działała przy ulicy Klubowej 8. Założona przez Kazimierza Srokowskiego, redaktora "Przeglądu Górniczo-Hutniczego".

Obydwie biblioteki dysponowały łącznie 4781 tomami.

Biblioteka Cecylii Kozłowskiej zostaje zamknięta z rokazu władz Carskich w 1908 roku. Powodem bylo podejrzenie o działalność wywrotową, niezgodną z założeniami Carskiej Rosji. Zbiory zostają przekazane Towarzystwu Kultury Polskiej, a następnie są złożone w depozycie u Cecylii Kozłowskiej, która później otworzyła "Bibliotekę dla Wszystkich Cecylii Kozłowskiej". Książnica ta działała do momentu wybuchu I wojny światowej.

Zbiory książkowe zostały przekazane "towarzystwu Bibliotek dla Wszystkich im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej w roku 1915. W roku 1920 biblioteka posiadała 3097 książki oraz liczyła 754 zarejestrowanych czytelników. W roku 1927 księgozbiór został przekazany miastu Dąbrowa Górnicza, które to prowadzi "Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne im. Hugona Kołłątaja". Towarzystwo posiadało sieć bibliotek i czytelni nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale również w całym Powiecie Będzińskim. Działalność prowadzona była do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie na półkach było około 6900 wolumenów.

Podczas działań wojennych dochodzi do zniszczenia prawie całego księgozbioru.

Po wyzwoleniu księgozbiór zaczęto rekonstruować i rozszerzać, w lokalu przy rogu ulicy 3-go Maja 3 i Krótkiej. Wzrastała zarówno liczba książek, jak i zasięg działania biblioteki.

Od 1958 roku główna książnica zostaje przeniesiona do Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie znajdowała się do października 2006 roku.

W planach rozwojowych miasta Dąbrowa Górnicza, istniała budowa nowej siedziby dla zbiorów Biblioteki. Miała ona powstać w samym Centrum miasta, u wejścia do Parku im. gen J. Hallera, na przeciwko PKZ. Ostatecznie jednak decyzją Rady Miasta, nową siedzibą został adoptowany budynek dawnego Urzędu Miejskiego (a jeszcze dawniej siedziba KM PZPR w Dąbrowie Górniczej), przy ulicy Kościuszki 25.

20.10.2006 roku odbyła się uroczystość oddania budynku do użytku.

Znalazły tutaj swoją siedzibę: wypożyczalnia centralna, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, dział zbiorów specjalnych, czytelnia naukowa, dział książki obcojęzycznej, a także nowy oddział czytelni multimedialnej.

Przy rozmieszczaniu zbiorów w nowym budynku zwrócono uwagę na umożliwienie czytelnikom pełnego dostępu do zbiorów (wyjątek stanowią zbiory specjalne i czytelnia naukowa, gdzie wymagana będzie opieka ze strony bibliotekarza).

Budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji będą mieli specjalne windy i podjazdy dla wózków.

Oto krótka fotorelacja z prac adaptacyjnych budynku po dawnym komitecie miejskim PZPR, a później Urzędu Miejskiego, na potrzeby nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Kościuszki 25.
-


ZBIORY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Biblioteka ma w swoich zbiorach nie tylko pozycje książkowe, ale również bogaty zbiór czasopism, płyt, kaset, druków, grafik, kartografii, i różnych multimediów.

Odnośnie książek, to w zbiorach znajdują się zarówno poezje, belerystyka, jak i wydawnictwa popularno naukowe i naukowe, łącznie z wydawnictwami akademickimi, takimi jak podręczniki i skrypty.

Obszerna część zbiorów, to ksiązki dla dzieci i młodzieży.

W 2001 roku ksiąznica liczyła około 600 000 pozycji,
w tym około 5 500 pozycji specjalnych.
-


CZYTELNIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Miejska Biblioteka Publiczna umożliwia bezpłatny dostęp do swoich zbiorów w swoich czytelniach. Istnieje też możliwość wypożyczenia wybranych pozycji na wynos.

Szczegóły zasad korzystania ze zbiorów określa regulamin dostępny w każdym z punktów bibliotecznych w naszym mieście.

Tak swoją drogą, to nie wszyscy pamiętają o obowiązkach jakie nakłada w/w regulamin, a szkoda. Nie oddając książek w terminie lub ich niszczenie, powoduje to, że utrudniamy dostęp do książki tym , którzy tego potrzebują.

CZYTELNIKU !!! NIE JESTEŚ SAM !!!

Pomimo rozwoju technik multimedialnych, książka MUSI zachować swoją pozycję w kształtowaniu każdego człowieka. Oprócz wiedzy, poprzez czytanie, zdobywa się zasady poprawnej pisowni, o czym często zapominają młodzi ludzie.


Biblioteka prowadzi następujące usługi biblioteczne:

* 1. Udostępnianie księgozbioru polskiego i obcojęzycznego
* 2. Udostępnianie zbiorów specjalnych (książka mówiona, kasety video, płyty analogowe i kompaktowe, przeźrocza, pinakoteka)
* 3. Wypożyczanie międzybiblioteczne
* 4. Informacja o regionie z wykorzystaniem komputerowych baz danych i historycznych dokumentów życia społecznego
* 5. Dostęp do światowych zasobów sieciowych w ramach Internetu
* 6. Informacja o Unii Europejskiej
* 7. Usługi kserograficzne i introligatorskie
* 8. Oferta kulturalno - oświatowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży (spotkania autorskie, wystawy, konkursy czytelnicze, wycieczki, zajęcia edukacyjne w ramach Akcji Lato i Akcji Zima)
* 9. Wydawanie kwartalnika pt. "Raptularz Kulturalny", który dokumentuje życie kulturalne i historię Dąbrowy Górniczej
-


UNIWERSYTET DLA WSZYSTKICH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Z okazji 100-lecia istnienia Biblioteki w Dąbrowie Górniczej, 20-go października 2006 roku, wraz z oddaniem do użytku nowego budynku - siedziby biblioteki miejskiej, odbyła się inauguracja działalności Uniwersytetu dla Wszystkich.

Nie jest to zupełnie nowa instytucja w naszym mieście.
6-go stycznia 1906 roku odbyło się w naszym mieście pierwsze spotkanie założycielskie delegatury Warszawskiego Uniwersytetu dla Wszystkich. Pierwszą siedzibę Uniwersytet znalazł w oficynie przy ulicy Sobieskiego (dawnej Szosowej pod numerem 19). Nad całością czuwał Komitet Naukowy podzielony na sekcje zajmującą się wykładami, odczytami i biblioteką. Działalność została zakończona w 1908 roku decyzją władz carskich.

Uniwersytet dla Wszystkich przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej jest bezpłatny, nie wymaga zapisów ani zdawania egzaminów. W zająciach może uczestniczyć każdy, kto che rozszerzyć swoje wiadomości z różnych dziedzin, które bedą prezentowane na kolejnych wykładach.

Wykłady odbywały się w Sali Multimedialnej nowej biblioteki. Poprowadzili je przedstawiciele świata nauki i kultury oraz mediów - autorytety w swoich dziedzinach.

21.11.2006 roku odbył się pierwszy wykład, który wygłosił Tomasz Raczek. 14.12.2006 roku - Wiktor Niedzicki, 04.01.2007 r. - Jacek Santorski, 11.01.2007 r. - Elżbieta Dzikowska. Kolejne spotkania w ramach projektu odbywały się raz w miesiącu.

Działalność Uniwersytetu ma zasięg regionalny. Zamierzeniem projektu jest rozbudzenie potrzeb mieszkańców miasta do uczestnictwa w wiedzy i kulturze. Projekt będzie realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
-


INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

www.biblioteka-dg.pl
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hugona Kołłątaja

www.bn.org.pl
Biblioteka Narodowa
www.polona.pl/dlibra
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
www.pbi.edu.pl
Polska Biblioteka Internetowa
www.sbc.org.pl
Śląska Biblioteka Cyfrowa
www.dbc.wroc.pl/dlibra
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
www.wbc.poznan.pl/dlibra
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
http://digital.fides.org.pl/dlibra
Księgozbiór Wirtualny FIDES
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
http://abi.amu.edu.pl
Akademicka Biblioteka Internetowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
www.biblioteki.lodz.pl
KONSORCJUM BIBLIOTEK ŁÓDZKICH
Łodzka Akademicka Sieć Biblioteczna
www.bc.codn.edu.pl
Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
www.literatura.zapis.net.pl
Skarbnica Literatury Polskiej
http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
www.wolnelektury.pl
Wolne Lektury
http://homepages.ihug.co.nz/~antora/
Roman Antoszewski, IHUG
http://janbrzechwa.w.interia.pl
Jan Brzechwa - Sto bajek
ilustrowane wiersze dla dzieci
www.biblia.poznan.pl/Biblia.htm
Biblia Tysiąclecia

http://pl.wikipedia.org
Wikipedia - wolna encyklopedia
http://encyklopedia.interia.pl
Encyklopedia Internautica
www.infobot.pl
www.infobot.pl
http://encyklopedia.pwn.pl
Encyklopedia PWN
www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Encyklopedia Solidarności

www.atlas-roslin.pl
Atlas roślin naczyniowych Polski


www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Encyklopedia Solidarności
http://incipit.home.pl/bibula/index.html
BIBUŁA - Polskie wydawnictwa niezależne
aktualizacja: środa, 08 marzec 2023.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.