Up STR. GŁÓWNA » FOTO ALBUM DG » ROK 2021 » 09 WRZESIEN » 20210911 B Slideshow

20210911 DG - Centrum. PKZ. Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego (Dąbrowskiego) wręczył ordery i odznaczenia byłym działaczom opozycji antykomunistycznej za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych.

20210911_166_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_167_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_168_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_169_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_171_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_175_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_182_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_183_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_184_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_185_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_186_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_187_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_188_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_189_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_190_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_191_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_192_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_193_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_194_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_195_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_196_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_197_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_198_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_199_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_200_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_201_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_202_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_203_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_204_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_205_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_206_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_207_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_208_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_209_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_210_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_211_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_212_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_213_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_214_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_215_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_216_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_217_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_218_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_219_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_220_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_221_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_222_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_223_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_224_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_225_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_226_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_227_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_228_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_229_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_230_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_231_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_232_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_233_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_234_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_235_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_236_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_237_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_238_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_239_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_240_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_241_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_242_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_243_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_244_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_245_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_246_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_247_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_248_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_249_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_250_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_251_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_252_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_253_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_254_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_255_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_256_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_257_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_258_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_259_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_260_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_261_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_262_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_263_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_264_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_265_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_266_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_267_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_268_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_269_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_270_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_271_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_272_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_273_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_274_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_275_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_276_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_277_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_278_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_279_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_280_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_281_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_282_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_283_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_284_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_285_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_286_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_287_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_288_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_289_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe
20210911_290_pl_dg_centrum_pkz_prezydent-rp-a-duda_odznaczenia-panstwowe

115 zdjęcia | STRONA MIESZKAŃCA MIASTA - DĄBROWA GÓRNICZA | Kontakt e-mail: | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc