-DONIOSY czyli tzw. "PRASÓWKA" - 2013 PAŹDZIERNIK
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI < KALENDARZ
.
dodane 28.10.2013

Pokaż się na Integracyjnych Targach Pracy i Wolontariatu

29 listopada 2013 Fundacja Godne Życie prowadząca Miejskie Centrum Informacji w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej organizuje adresowane dla mieszkańców miasta i okolic Integracyjne Targi Pracy i Wolontariatu "Aktywni społecznie- aktywni zawodowo". W związku z tym zaprasza do współpracy firmy, centra szkoleniowe oraz inne instytucje, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę.

Fundacja Godne Życie zaprasza lokalnie działające firmy i instytucje oraz biura karier, agencje pracy oraz centra szkoleniowe do przedstawienia swojej oferty w ramach organizowanych 29 listopada w C.H. Pogoria Integracyjnych Targów Pracy i Wolontariatu "Aktywni społecznie- aktywni zawodowo".
Celem organizowanego przez Fundację Godne Życie wydarzenia jest zapoznanie uczestników z warunkami i wymaganiami lokalnego rynku pracy. Targi Pracy i Wolontariatu "Aktywni społecznie- aktywni zawodowo", adresowane będą do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych. Podczas wydarzenia podkreślana będzie również rola pracy społecznej i podejmowania wolontariatu w zwiększaniu swoich szans na znalezienie wymarzonej pracy.
Ideą akcji jest nie tylko przedstawienie oferty pracy, staży i praktyk pracodawców i instytucji rynku pracy, ale także dostarczenie cennych wskazówek ułatwiających poszukiwanie pracy i tworzenie własnej ścieżki kariery zawodowej. O wyjątkowości przedsięwzięcia świadczy jego integracyjny charakter. Adresowanie targów również do osób niepełnosprawnych ma na celu pokazanie, że każdy ma szanse zaistnieć na rynku pracy.
Organizacje zainteresowanie rolą wystawcy swoich ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu, doradztwa lub szkoleń podczas wydarzenia proszone są o kontakt pod numerem telefonu 505-582-720 lub adresem mailowym biuro@fundacjagodnezycie.eu

.
dodane 24.10.2013

Recital Katarzyny Żak w Bibliotece!

Alina Krawczyk z "Miodowych lat", siostra Bazylia z "Siły Wyższej" czy poczciwa Kazimiera Solejukowa z "Rancza" - Katarzyna Żak swoją grą aktorską zachwyca w każdej kreacji! Jednak nie każdy wie, że Katarzyna Żak jest aktorką śpiewającą, która ma na swoim koncie wydane dwie płyty: "Młynarski - Jazz" i "Kolędy na cały rok".

Artystka już 7 listopada odwiedzi Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie połączone z recitalem rozpocznie się o godz. 17.00 w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Podczas spotkania będzie można usłyszeć m.in. piosenki Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej przeplatane opowieściami i anegdotami artystki. Wstęp wolny.

Katarzyna Żak - aktorka teatralna i filmowa; szerszej publiczności znana z seriali: "Ranczo", "Na Wspólnej", "Miodowe lata", "Siła Wyższa". Absolwentka wrocławskiej szkoły teatralnej, związana ze stołecznymi scenami: Teatru Rampa, Teatru Muzycznego Roma, Teatru Kamienica, Komedii i Capitolu. Od kilku lat z dużym powodzeniem koncertuje z recitalami. Na stałe współpracuje z Wojciechem Młynarskim i kabaretem "Pod Egidą".

Spotkanie z Katarzyną Żak odbędzie się w ramach drugiej edycji dąbrowskiego festiwalu kultury "ZagłębieWood", organizowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miejskie "Sztygarka".

.
dodane 23.10.2013

10-Lat Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego w ZS-1 w DG

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta zainteresowanych tematyką astronomii amatorskiej do Obserwatorium na tel.pokazy Słońca,prelekcje,prezentacje i filmy popularnonaukowe z dziedziny astronomii i astronautyki zapraszamy na zwiedzanie.

Obserwatorium otwarte jest od poniedziałku do piątku
w godz.od 9.00 do 17.00


Historia powstania Dąbrowskiego Koła Miłośników Astronomii i Astronautyki sięgo do 1997 roku.

Chcąc przybliżyć działalność miłośników astronomii w Dąbrowie Górniczej należy się cofnąć w czasie do lat pięćdziesiątych. To właśnie wtedy rozpoczęli swą działalność najbardziej znani dąbrowscy astronomowie amatorzy - Stanisław Robert Brzostkiewicz i Wacław Szymański.

Nazwisko Wacława Szymańskiego (na zdjęciu poniżej trzeci z lewej; drugi z prawej St.R. Brzostkiewicz) nierozerwalnie kojarzy się z miłośniczymi obserwacjami Słońca. Jako jeden z pierwszych rozpoczął systematyczne obserwacje naszej dziennej gwiazdy, odpowiadając w ten sposób na apel prof. dr Jana Mergentalera o włączenie się miłośników astronomii w prowadzenie systematycznych obserwacji plam Słonecznych. Wyniki jego obserwacji wędrowały do Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie były opracowywane przez prof. dr Mergentalera. Poza Szymańskim swoje obserwacje przysyłało jeszcze sześciu innych obserwatorów z różnych zakątków kraju. Nie była to jeszcze całkowicie samodzielna działalność obserwatorów Słońca, akcja bowiem prowadzona była przez Wrocławskie Obserwatorium Astronomiczne, a obserwatorowie prawie się nie znali.

7 kwietnia 1956 r. odbył się pierwszy Zjazd Obserwatorów Słońca, drugi 26 i 27 czerwca 1960 r., a trzeci 28 czerwca roku 1962. Od 1960r. rozpoczęto systematyczne obserwacje pochodni fotosferycznych. Obserwacje z inicjatywy Wacława Szymańskiego prowadzono podanym przez niego sposobem numerycznego notowania jasności pochodni. Zbiorcze wyniki obserwacji pochodni fotosferycznych za lata 1960-1963 opracowane przez Szymańskiego ukazały się w "Acta Geophysica Polonica". Szymańskiemu udaje się wokół własnej osoby zgromadzić dość sporą grupę obserwatorów (nie tylko Słońca). Dąbrowa Górnicza, gęsto zaludniony teren Górnego Śląska, posiada z punktu widzenia działalności organizacyjnej swoje specyficzne właściwości. Odbijały się one na pracy członków Śląskiego Oddziału. Widział i odczuwał te kłopoty jeden z członków Katowickiego Oddziału PTMA, znany i ceniony obserwator Słońca, Wacław Szymański. Taka też była geneza powstania w Dąbrowie Górniczej nowego Oddziału PTMA. W dniu 7 grudnia 1962 roku odbyło się w Domu Kultury Zagłębia zebranie organizacyjne. Jako przedstawiciel Zarządu Głównego wziął w nim udział kierownik ds. popularyzacji i nauki PTMA, p. Andrzej Słowik. Wybrano władze Oddziału. Prezesem został wybrany Wacław Szymański, a w skład Zarządu weszli: prof. W. Bargieł, Z. Piaskowska, M. Równiak oraz dr J. Serwin.

Już w pierwszym roku istnienia oddział wykazywał się dużą żywotnością i inicjatywą. Dzięki uprzejmości ówczesnego Kierownika Referatu Kultury P.M.R.N. w Dąbrowie Górniczej, pana Wł. Starościaka oraz Dyrekcji Pałacu Kultury Zagłębia, Oddział mógł korzystać z sali konferencyjnej dla wygłaszania odczytów i organizowania pokazów nieba. W pierwszym roku działalności Zarząd Oddziału zorganizował wiele imprez o charakterze popularnonaukowym - było ich 13, w tym 6 odczytów, astronomiczna ,,zgaduj-zgadula i wycieczka do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Dużym urozmaiceniem organizowanych wieczorów astronomicznych było demonstrowanie różnych przyrządów i modeli astronomicznych, skonstruowanych przez prezesa Szymańskiego, takich jak: świetlna mapa nieba, czy ruchomy model układu planetarnego. W roku 1964 oddział liczył 25 członków, w 1966r. było ich dwudziestu ośmiu. Oddział posiadał pięciu stałych obserwatorów Słońca. W okresie od 1962 r. do 1974 r. w Dąbrowskim Oddziale zorganizowano wiele ciekawych spotkań, odczytów, pokazów nocnego nieba i wystaw, choćby takich jak: ,,Księżyc coraz bliżej, ,,Księżyc zdobyty, czy wystawa kopernikowska, którą można było oglądać w Pałacu Kultury Zagłębia. Można było na niej zobaczyć, eksponowane w naturalnej wielkości, modele przyrządów Kopernika potężne triguetrum, ciekawy kwadrant i przemyślny splot kręgów tzw. astrolabon lub sferę armilarną. Na wielu innych wystawach wystawiane były przyrządy optyczne - lunety, ,,orbitograf, czy ,,grawods. Tylko w przeciągu pierwszych dziewięciu lat Oddział zorganizował ogółem 163 imprezy, w tym 97 odczytów i 53 pokazy nieba. Ogólna frekwencja wyniosła 9117 osób. W tym czasie obserwatorzy Oddziału Dąbrowskiego wykonali 6891 obserwacji plam i pochodni słonecznych. Działalność Oddziału zmierzała w trzech kierunkach: pracy popularyzatorskiej, samokształceniowej i naukowo-badawczej. Grupa obserwatorów Słońca postanowiła ściślej powiązać swoje grono.

Po kilku letnich rozmowach w kwietniu 1974 r. powstaje Korespondencyjne Stowarzyszenie Obserwatorów Słońca, które zostaje przemianowane w lipcu 1974 r. na Centralną Sekcję Obserwatorów Słońca P.T.M.A. . W. Szymański staje się długoletnim koordynatorem obserwatorów i zarazem pełni funkcję prezesa Dąbrowskiego Oddziału P.T.M.A. . Siedzibą Dąbrowskich Słoneczników staje się Pałac Kultury, grupa obserwatorów w 1974 r. liczy sobie 14 osób, już w następnym roku było ich 22, a w następnych latach coraz więcej, aż w 1982 r. ich liczba wzrosła do 45 osób wśród nich jest Dariusz W. Nelle który prowadzi obserwacje słońca.

Ukoronowaniem działalności społecznej i miłośniczej W. Szymańskiego było zbudowanie ,,za własne pieniądze i własnymi rękami Obserwatorium Słonecznego na jego prywatnej posesji w miejscowości Żarki Letnisko niedaleko Częstochowy. Co roku mają miejsce w Dąbrowie Górniczej i Żarkach- Letnisku Ogólnopolskie Zjazdy C.S.O.S. połączone z Naukową Sesją Astronomiczną. W.Szymański wprowadza też zasadniczą zmianę w prowadzeniu i opracowywaniu obserwacji, wprowadzając tzw. Metodę Szymańskiego.

Metoda ta polega na ujednoliceniu lunet i zrezygnowaniu ze współczynnika przeliczeniowego, wprowadził też obowiązek załączania do przysyłanych obserwacji dokładnych szkiców. To nieco utrudniało obserwacje, ale w wyniku ich opracowania otrzymywano liczby plamowe niezależne od Zurichowskich. Otrzymano w ten sposób Polskie Liczby Plamowe, uznawane w tamtym okresie za granicą i publikowane w zagranicznych publikacjach. Dąbrowski Oddział i Centralna Sekcja Obserwatorów Słońca przerywa swoją działalność. Wzrost działalności obserwatorów oraz zwiększenie się ich ilości wymagało pewnego usamodzielnienia organizacyjnego. Postanowiono więc całkowicie się usamodzielnić.

30 sierpnia 1981 r. utworzone zostaje nowe niezależne stowarzyszenie, Towarzystwo Obserwatorów Słońca. Po śmierci prezesa Szymańskiego Towarzystwo Obserwatorów Słońca zmieniło swą siedzibę, powołano nowy zarząd, obowiązki prezesa pełni obecnie Piotr Urbański, długoletni doświadczony obserwator Słońca. Siedzibą Towarzystwa jest Żychlin, gdzie nadal prężnie ono działa.

Stanisław Robert Brzostkiewicz - astronom amator, pisarz, publicysta - zapisał się na stałe w historii astronomii amatorskiej. Był człowiekiem ściśle związanym z Dąbrowskim Oddziałem P.T.M.A., prowadził obserwacje, współpracował z wieloma organizacjami i czasopismami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. W latach 80-tych urządzał w swoim domu spotkania o tematyce astronomicznej. Napisał wiele książek i publikacji na temat astronomii, które zdobyły uznanie nie tylko w kraju. Zainteresowani biografią Stanisława R. Brzostkiewicza powinni odwiedzić jedną z naszych podstron, gdzie dowiedzą się o nim naprawdę wiele, a także zobaczyć poświęconą naszemu patronowi galerię zdjęć.

Dziś Dąbrowski Oddział P.T.M.A. już nie istnieje. Po śmierci W. Szymańskiego w 1991r. i śmierci St. R. Brzostkiewicza w 1998r. ruch popularyzujący astronomię w Dąbrowie Górniczej przestał istnieć. Jednakże związany z nim dąbrowski miłośnik astronomii Dariusz W. Nelle wiosną 1997r. powołuje do życia w jednej z dąbrowskich Szkół Podstawowych, a mianowicie w SP nr 16 Szkolne Kółko Astronomiczne, które rozpoczyna działalność z pełną aprobatą ówczesnej Dyrekcji szkoły.

Koło do swojej dyspozycji miało niewielką salkę, wyposażoną jak na możliwości szkolne całkiem przyzwoicie. Szkolnym teleskopem Maksutowa prowadzone były obserwacje i pokazy nocnego nieba (wciąż posiadamy ten przywołujący wspomnienia sprzęt). Zainteresowanie wśród uczniów było dość duże, grupa początkujących miłośników astronomii liczyła 10 osób, głównie uczniów SP-16. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, w ramach zajęć pozalekcyjnych o godz.15.00. Jesienią Dariusz W. Nelle wpada na pomysł wybudowania na dachu szkoły obserwatorium astronomicznego. Obserwatorium spełniałoby rolę pomocy dydaktyczno-naukowej, umożliwiłoby młodym ludziom spojrzenie na wszechświat, z obserwatorium mogliby korzystać zainteresowani miłośnicy astronomii i uczniowie wszystkich dąbrowskich szkół oraz mieszkańcy Dąbrowy i okolicznych miast. Dariusz Nelle przekonuje dąbrowskich samorządowców do tego projektu.
Udaje się jesienią 2003r. - projekt obserwatorium doczekał się realizacji.


Dariusz W. Nelle
Obserwatorium Astronomiczne przy Zespole Szkół nr 1
41-300 Dąbrowa Górnicza ; ul. M.Konopnickiej 56

.
dodane 23.10.2013
Klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej


GAZETA POLSKA
Klub w Dąbrowie Górniczej
ZAPRASZA

na spotkanie z dr hab. Sławomirem Cenckiewiczem
z promocją jego najnowszej książki
"Wałęsa, człowiek z teczki".


Spotkanie odbędzie się 12 listopada (wtorek) 2013r. o godzinie 17.30
w jazz club villa moda, ul. Kościuszki 4B (obok Dworca PKP).

.
dodane 22.10.2013


OrlenLiga Kobiet - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza

20131020_B

UWAGA!
DO KUPIENIA ZDJECIA Z BIEGU Z W/W GALERII.
CENA ZA JEDEN PLIK (CZYSTY) TO 3,- PLN BRUTTO.
WYSTAWIAM FAKTURY VATAni jednej chmurki nad II Crossem Czwórki

stało się, co miało się stać, bowiem zgodnie z formułowanymi przed tygodniem prognozami miniona niedziela jaśniała blaskiem październikowego słońca, przyciągając w rejon Centrum Sportów Letnich i Wodnych "Pogoria" w Dąbrowie Górniczej wielu mieszkańców regionu. Od wczesnych godzin porannych członkowie Stowarzyszenia Pogoria Biega żwawo uwijali się na terenie ośrodka CSiR, wskutek czego w niespełna godzinę wyrosło tam miasteczko biegowe z biurem zawodów, zapleczem dla zawodników, nadmuchiwaną bramą startu i mety, podium, balonami i banerami reklamowymi sponsorów, oraz stanowiskiem komentatorskim, a przestronny parking z minuty na minutę zapełniał się samochodami dowożącymi kolejnych uczestników II Crossu Czwórki głodnych sportowej rywalizacji.

Równo z otwarciem biura zawodów została uruchomiona procedura weryfikacji oraz wydawania numerów startowych pierwszym zawodnikom, i o ile początkowo czynności te przebiegały nad wyraz płynnie, o tyle w końcowej fazie boom frekwencyjny, skumulowaną falą nowo rejestrujących się uczestników wyraźnie przyhamował przepustowość, i choć dziewczyny w biurze dwoiły się i troiły, przymusił organizatorów do poczynienia w harmonogramie imprezy małej korekty czasowej.

Wszystkich aktorów oraz twórców celebrowanego święta sportowego swoją obecnością zaszczycił Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, który doceniając społecznikowskie zaangażowanie animatorów i krzewicieli kultury fizycznej, od wielu lat własną osobą oraz urzędem wspiera działalność stowarzyszenia, i jeśli tylko pozwalają mu na to obowiązki służbowe, chętnie uczestniczy w organizowanych zawodach sportowych, nierzadko w roli zawodnika. Gościem honorowym II Crossu Czwórki był Krzysztof Wielicki, zasłużony polski himalaista . piąty człowiek na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Rosnący prestiż naszych imprez skłonił do stawienia się na linii startu wielu wytrawnych zawodników o uznanym dorobku sportowym, pretendujących lub już ulokowanych w ścisłej krajowej czołówce. Zaproszenie na bieg przyjął również gen. dyw. Roman Polko, były Dowódca Wojskowej Formacji Specjalnej GROM, który w środowisku biegaczy jest powszechnie znanym maratończykiem, reprezentującym Wojskowy Klub Biegacza META Lubliniec.

Tuż po ostatecznym zamknięciu listy uczestników przedstartową rozgrzewkę zainicjowały instruktorki Fitness Klubu SALSA, wprowadzając mięśnie i serca prawie trzystuosobowej kolumny w odpowiedni rytm, chociaż należałoby domniemywać, że męskim sercom ten spektakularny pokaz sprawności podkręcił tętno o kilka jednostek mocniej. Jeszcze prezydenckie życzenia sukcesu sportowego i pulsujący wolą walki potok biegaczy przepłynął pod rozstawioną na linii bramą z napisem START, by nie tylko zmierzyć się z własną słabością i piętnastokilometrową trasą usianą terenowymi przeszkodami, ale by po częstokroć grzęznąc w podmokłym piachu, wyjść z tej walki zwycięsko. W chwilę po biegaczach na spotkanie z przygodą wyruszyli zawodnicy konkurencji nordic-walking, dla których organizatorzy przygotowali znacznie przyjaźniejszą, siedmiokilometrową pętlę.

Gdy dorośli zawodnicy zniknęli już z pola widzenia licznie przybyłych nad Pogorię kibiców, ich uwaga zogniskowała się na przejmującym sportową arenę VIII Biegu Przedszkolaka, w którym najmłodsi sportowcy ścigali się na krótkim odcinku plaży poniżej molo. Zacięcie oraz emocje uwalniane w ferworze sportowej walki na pobliskiej plaży, pod względem widowiskowości w niczym nie ustępowały zmaganiom dorosłych biegaczy, a nawet zaryzykowałbym tezę, że niejednokrotnie swoim autentyzmem i spontanicznością, wywarły nieporównywalnie większe wrażenie na widzach szczelnie oblegających barierki rozstawione wzdłuż plaży. To był niewyreżyserowany spektakl wzlotów i upadków, niekłamanej woli walki i uczucia bezsilności, wreszcie najprawdziwszych łez i nieskrywanych eksplozji radości. Każde dziecko z grona ponad 120 przedszkolaków uczestniczących w zawodach, otrzymało na mecie pamiątkowy medal oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Czas oczekiwania na pierwszych zawodników z pewnością nikomu się nie dłużył, bowiem swoim przepięknym śpiewem wzbudzała zachwyt wśród słuchaczy młodziutka adeptka sztuki wokalnej, Kasia Jankowiak, doskonaląca swój niekwestionowany talent muzyczny w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej pod okiem, a właściwie uchem Darka Szwedy, i jest wysoce prawdopodobnym, że ta dziewczyna w nieodległym czasie okaże się kolejnym diamentem polskiej piosenki, który swoje pierwsze szlify wyniósł z tej właśnie placówki.

Minęło niewiele ponad 41 minut, gdy na mecie finiszował zwycięzca konkurencji nordic-walking, Bogdan Cyrus ze Strzebinia, reprezentujący barwy klubu LKS VICTORIA Strzebiń, wyprzedzając o półtorej minuty
Leszka Mielcarka z Bytomia, oraz o ponad cztery minuty Grzegorza Nowaka z Czeladzi, startującego w barwach TKKF SATURN Czeladź. Natomiast zwyciężczynią konkurencji nordic-walking w kategorii kobiet została Wioletta Mól, również mieszkanka Czeladzi, która siedmiokilometrową trasę pokonała w czasie 51 minut i 14 sekund, o 14 sekund wyprzedzając drugą na mecie, Martę Fijałkowską z Dąbrowy Górniczej, oraz o 25 sekund zdobywczynię trzeciego miejsca, Annę Migas z Gliwic, reprezentującą barwy klubu AEROMED CKU Gliwice.

Niewiele później mogliśmy już obserwować na mecie wspaniały finisz zwycięzcy konkurencji biegowej, Łukasza Grajcara z Konopisk, startującego w barwach CKS Budowlani Częstochowa, który trudną, piętnastokilometrową trasę pokonał w czasie 54 minuty i 43 sekundy, wyprzedzając o pół minuty Piotra Magierę z Myszkowa oraz o niecałe dwie minuty Andrzeja Nowaka z Sosnowca. Natomiast najszybszą biegaczką pośród pań z rezultatem 1:15:35, okazała się Tamara Koczur z Myszkowa, reprezentująca barwy klubu Ambitni Amatorzy, która wyprzedziła o ponad 5 minut drugą na mecie, Agnieszkę Wieloch z Myszkowa, oraz o ponad 6 minut Beatę Boruszewską z Bytomia.

Utrudzonych II Crossem Czwórki zawodników przejmowały fachowe dłonie wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą, a obecnie wykwalifikowanej fizjoterapeutki współpracującej z Kadrą Narodową Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Agnieszki Bronisz, które z wielką wprawą przywracały sprawność przeciążonym mięśniom. Komu zaś bardziej od bólu mięśni dokuczał głód, nie czekając na masaż od razu udawał się na posiłek regeneracyjny. Po wyłonieniu zwycięzców wszystkich kategorii wiekowych, a także najlepszego dąbrowianina oraz dąbrowianki w obu konkurencjach, jak również najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki konkurencji nordic-walking, Prezes Stowarzyszenia Pogoria Biega, Jarosław Kwieciak, w towarzystwie gościa honorowego zawodów, Krzysztofa Wielickiego, zainicjował ceremonię dekoracji, wręczając zwycięzcom poszczególnych klasyfikacji okazałe puchary i nagrody rzeczowe, po której przystąpiono do losowania nagród ufundowanych przez sponsorów.

Dziękując wszystkim uczestnikom II Crossu Czwórki za liczne oznaki zaufania, których wyrazem jest coraz wyższa frekwencja na naszych biegach, a także wszystkim osobom przyczyniającym się do tego sukcesu organizacyjnego, których z osobna nie sposób tutaj wymienić, dziękując naszym partnerom i sponsorom, wolontariuszom, służbom medycznym i porządkowym, wreszcie zawodnikom za sportową postawę, a kibicom za gorący doping, jednocześnie pragniemy przeprosić za dostrzeżone niedociągnięcia, bo jednak nie jesteśmy doskonali i zdajemy sobie sprawę, że niektóre elementy tej organizacyjnej układanki można jeszcze usprawnić, dlatego będziemy niezmiernie wdzięczni za konstruktywną krytykę, która jeszcze mocniej zdopinguje nas do dalszych, bardziej operatywnych działań na rzecz coraz liczniejszego środowiska ludzi aktywnych.

Jan Pinkosz

.
dodane 21.10.2013


OrlenLiga Kobiet - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza


W Lidze Mistrzyń damy z siebie wszystko -
- po konferencji prasowej przed startem LM

Już w środę MKS rozpocznie zmagania w rozgrywkach Ligi Mistrzyń, po ostatnich porażkach nastroje w dąbrowskich szeregach nie są najlepsze. - Najlepiej koncentrować się na przyszłości - zaznaczyła kapitan Tauronu MKS, Elżbieta Skowrońska.

- Zaczynamy występy w europejskich pucharach, chcemy zaprezentować się z jak najlepszej strony, damy z siebie wszystko jako zespół aczkolwiek ostatnie dwa mecze nam nie wyszły, ale mam nadzieję, że poprawimy swoją grę i będzie dobrze - przyznał Robert Koćma, prezes Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza.

Nasza drużyna będzie grać w grupie F, za rywalki mając Volero Zurych (Szwajcaria), Dynamo Kazań (Rosja) i Stiintę Bacau (Rumunia). Z rumuńskim zespołem MKS-owi przyjdzie zmierzyć się w inauguracyjnym meczu, który zostanie rozegrany już w środę 23 października.

- Nie za bardzo mamy nastrój do optymistycznych myśli. Nie raz udowodniliśmy, że potrafimy wychodzić z trudnych momentów. I taki moment teraz jest przed nami. Po losowaniu wydawało się, że trafiliśmy do trochę łatwiejszej grupy, a teraz okazało się, że Volero Zurych jest bardzo mocne, a Dynama Kazań nikomu nie trzeba przedstawiać. Jesteśmy w trudnym momencie, a przed nami ważny mecz ze Stiintą. Jeśli chcemy cokolwiek ugrać w Lidze Mistrzyń, to musimy wygrać w środę. Przed nami dwa dni, aby się odbudować i przystąpić do walki o zwycięstwo. Po dwóch porażkach poznamy prawdziwe oblicze zespołu, każdej zawodniczki i wszystkich razem. Dowiemy się czy ten trudny moment nam pomoże, czy ktoś pęknie. Mam nadzieję, że ci, którzy będą oglądać mecz, będą zadowoleni z naszej postawy - powiedział trener Waldemar Kawka.

Mimo że po porażkach w Orlen Lidze nastroje w szeregach MKS-u nie są najlepsze, to nasze siatkarki są zdeterminowane przed środową potyczką w ramach pierwszej kolejki Ligi Mistrzyń.

- Chcemy wygrać ze Stiintą - zaznaczyła kapitan drużyny Elżbieta Skowrońska. Co trzeba zrobić, by wygrać w opinii naszej przyjmującej? - W środę musimy skupić się bardziej na naszej grze niż na postawie rywala. Przed nami trudne spotkanie w ramach Ligi Mistrzyń, cieszy że gramy u siebie, bo nie da nam się we znaki zmęczenie podróżą. Nastroje nie są optymistyczne, ale myślę, że dobrze, iż ten mecz rozegramy tak szybko po niedzielnym starciu z Chemikiem, to pomoże nam szybko zapomnieć o ostatniej porażce, najlepiej bowiem koncentrować się na przyszłości. Mam nadzieję, że nie raz pokażemy, że warto na nas stawiać i nam kibicować. Jestem pozytywnie nastawiona i myślę, że będzie dobrze - powiedziała.

.
dodane 18.10.2013

STATUETKA I WYRÓŻNIENIE "ŻELAZNY CZŁOWIEK" '2013 dla DAGMARY MOLICKIEJ (Dyrektor CSiR w DG)

W czwartek 17 października 2013 roku odbyła się miła uroczystość wręczenia Pani Dagmarze Molickiej Statuetki "ŻELAZNY CZŁOWIEK" nadawanej corocznie przez klub triathlonowy z Dąbrowy Górniczej osobom zasłużonym w rozwój tej dyscypliny sportu w naszym mieście. W tym roku połączono tą uroczystość z jeszcze jednym wydarzeniem, a mianowicie nadaniem Złotej Odznaki 55-lecia TKKF "ZA ZASŁUGI" za popularyzację TRIATHLONU i wieloletnią współpracę z z Klubem RS TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza.

Centrum Sportu i Rekreacji na czele z panią Dyrektor od wielu lat pomaga przy organizacji imprez organizowanych przez nasz klub triathlonowy.

Odznakę przyznał Zarząd Główny TKKF w Warszawie a wręczali przedstawiciele jedynego klubu (ogniska) TKKF Triathlon jakie pozostało w mieście).
W miłej atmosferze i rozmowach na temat organizacji przyszłorocznych imprez sportowych ustalono, że możliwa będzie organizacje zawodów triathlonowych w Dąbrowie Górniczej jak i innych wspólnych imprez sportowych.

.
dodane 17.10.2013


Biblioteka Główna MBP


Spotkanie autorskie z Leszkiem Wierzchowskim

Jego arystokratyczny tytuł brzmi: "Jego Królewska Wysokość Leszek Antoni Wielki Książę Wierzchowski, z Łaski Boga i Woli Narodu Regent Polski i Polskiego Ruchu Monarchistycznego, Wielki Kniaź Ukrainy - Rusi, Kniaź Imperium Rosji, Emir Tatarów, Kawaler Orderu Regencji na Wielkiej Wstędze z Gwiazdą, Wielki Mistrz Zakonu Rycerzy Polskiej Korony, Wielki Mistrz Kapituły Orderu św. Stanisława etc.". Leszek Wierzchowski - poeta, dramaturg, polityk - już 28 października spotka się z czytelnikami dąbrowskiej biblioteki.

Leszek Wierzchowski jest drugim Polakiem - po papieżu Janie Pawle II - uhonorowanym ukraińskim Orderem Króla Daniły Halickiego, panującego
w średniowieczu na Rusi Kijowskiej i porównywanego z polskim królem Bolesławem Chrobrym. Pochodzi ze starego rodu herbu Pobóg, którego przodkowie zwycięsko walczyli pod Grunwaldem.

Jest również literatem. Autorem współczesnej poetyckiej epopei - paradokumentalnego dramatu pt."Millenium" o historycznych wydarzeniach w Gdańsku w 1980 roku, a także fraszkopisarzem. Utwory zamieszczał w prasie ogólnopolskiej, polonijnej i regionalnej śląskiej, a jego fraszki, zwłaszcza erotyczne, przyniosły mu uznanie i przysporzyły popularności. W ostatnich latach ukazały się zbiory jego fraszek: "Manifest erotyczny" (2002), "Dziwne stany świadomości" (2003), "Imionnik zakochanych" (2004), "Erotyczne przymiarki" (2009), "Sztuka pieszczot" (2011).

Spotkanie autorskie z Leszkiem Wierzchowskim odbędzie się
28 października o godz. 16.00 w Galerii Klubowej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Wstęp wolny.

.
dodane 16.10.2013

DNO na ekranie

Dąbrowska biblioteka serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z członkami Kabaretu DNO połączone z przeglądem filmów. Spotkanie zatytułowane "DNO na ekranie" odbędzie się 23 października o godz. 17.00 w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Kabaret DNO oprócz działań scenicznych od początku swojej działalności próbuje swoich sił w dziedzinie filmu amatorskiego. Na pokazie będzie można zobaczyć najlepsze produkcje zrealizowane przez okres 17 lat. Niektóre z nich miały swoją emisję na antenie TVP2. Zobaczymy m.in. western, film reklamowy, teledysk oraz najnowszy film "Gra o Tron". Na spotkaniu z twórcami będzie można zapytać o tajniki produkcji. Dzięki doświadczeniu najbardziej zakręconego filmowo członka zespołu, Jarosława Cyby został powołany do życia istniejący już 5 lat Amatorski Klub Filmowy "AKF Zagłębie" w Pałacu Kultury Zagłębia.

Spotkanie organizowane jest w ramach drugiej edycji dąbrowskiego festiwalu kultury "ZagłębieWood", organizowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miejskie "Sztygarka".

.
dodane 16.10.2013

Spektakl Teatru Gry i Ludzie "Opowieści Wagantów"

18 października (piątek) , godz. 18.00
Muzeum Miejskie "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej
WSTĘP WOLNY - Zapraszamy!


Opowieści Wagantów - dwie piękne klasyczne (choć dowcipne) baśnie ("Trzy złote włosy diabła", "Titalitury") utrzymane w konwencji dawnego jarmarcznego teatru lalek. Klasyczna treść jak i forma spektaklu powodują, że wychodzi on na przeciw jakże modnym dziś rozkrzyczanym kreskówkom.

Trupa wędrujących lalkarzy, tytułowych Wagantów, jeździ ze swoim wozem od wsi do wsi, z miasta do miasta, grając swoje opowieści dla dzieci i dorosłych.

Tym razem zobaczymy dwie historie.
Pierwsza to bajka o dziecku szczęścia, chłopcu który wyrusza do piekła po trzy złote włosy z głowy diabła.
Druga bajka opowiada o córce młynarza, która przez pychę swego ojca trafia do królewskiego lochu.

.
dodane 16.10.2013

Ostatni tydzień rekrutacji do Akademii Liderów - świetnego projektu edukacyjnego dla studentów

Szanowni Państwo,
trwa ostatni tydzień rekrutacji do V edycji Akademii Liderów Windsor - świetnego, bezpłatnego projektu edukacyjnego adresowanego do wszystkich studentów (bez względu na tryb i kierunek studiów), który ukończyło już ponad 80 osób.


Szanowni Państwo,
w imieniu organizatorów Akademii Liderów Windsor (ALW) serdecznie zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów do wzięcia udziału w V edycji naszego bezpłatnego projektu.

Akademia Windsor łączy w sobie najlepsze wzorce konserwatywnych szkół liderów prowadzonych w USA i na Zachodzie Europy. Ten projekt edukacyjny skierowany jest do studentów, dla których ważne są tradycje republikańskie i patriotyczne, którzy chcą rozwijać umiejętności związane z pracą nowoczesnych mediów i współpracą z dziennikarzami. Zapraszamy do udziału w programie przede wszystkim osoby, które chcą aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i regionu.

Zajęcia w ramach Akademii Liderów odbędą się podczas 3 zjazdów weekendowych od listopada do grudnia 2013 roku (w tym dwa integracyjne zjazdy w Ustroniu,
podczas których zapewniamy noclegi i wyżywienie). Zajęcia będą podzielone na:

. Spotkania i warsztaty dziennikarskie z najlepszymi polskimi publicystami (zajęcia poprowadzą m.in. red. Marcin Meller, red. Piotr Gursztyn, red.
Sławomir Jastrzębowski, red. Łukasz Warzecha);

. Szkolenia dotyczące rozwijania kompetencji w zakresie mediów i PR prowadzone przez trenerów biznesu (m.in. wystąpienia publiczne i autoprezentacja, PR organizacji - współpraca z mediami, warsztaty językowe, wywieranie wpływu, sztuka skutecznej komunikacji).

Każdy absolwent ALW otrzyma dyplom ukończenia programu oraz dodatkowo certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Z kolei najlepsi absolwenci otrzymają możliwość odbycia stażu w redakcjach portali internetowych i projektach prowadzonych przez podmioty NGO.

Udział w Akademii Liderów Windsor jest bezpłatny. Uczestnicy uiszczają jednorazową opłatę wpisową (po pomyślnym przejściu całej procedury rekrutacyjnej) w wysokości 200 złotych. W przypadku trudnej sytuacji finansowej aplikanta organizator może obniżyć wysokość wpisowego, bądź zwolnić studenta z takiej opłaty (wystarcza oświadczenie studenta o trudnej sytuacji finansowej).

Do tej pory Akademię Liderów - w ramach czterech edycji - ukończyło 80 osób.
Ich entuzjastyczne oceny dotyczące projektu są najlepszą rekomendacją, by aplikować do V edycji projektu. Jeśli chcesz zapytać absolwentów o ich odczucia - odszukać profil "Akademia Liderów Windsor" na Facebooku i zadaj pytanie lub przeczytaj opinie studentów na www.akademiawindsor.pl.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie wyślij nam Twoje CV i list motywacyjny na adres biuro@projektslask.pl w terminie do 21 października 2013 r., jako
temat maila wpisując "REKRUTACJA ALW". W liście motywacyjnym udowodnij nam, że to właśnie Ciebie powinniśmy przyjąć do projektu. Rozmowy kwalifikacyjne
dla najlepszych aplikantów odbędą się pod koniec października w Katowicach.
Więcej informacji, dokładną agendę projektu, można znaleźć na witrynie projektu www.akademiawindsor.pl i u organizatorów (dane poniżej).

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Projekt Śląsk we współpracy z Biurem dr. Marka Migalskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego.
Współorganizatorem projektu jest Alliance of European Conservatives and Reformists.

Zwracamy się również z prośbą o przesłanie tej informacji do wszystkich osób, które potencjalnie będą zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.

Stowarzyszenie Projekt Śląsk, ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice,
tel. 32 353 80 43, biuro@projektslask.pl, www.projektslask.pl

.
dodane 15.10.2013


Biblioteka Główna MBP


Grzegorz Kasdepke ponownie w Dąbrowie!

Mamy wspaniałą wiadomość dla miłośników Kuby i Buby, detektywa Pozytywki czy Kacperiady - Grzegorz Kasdepke ponownie odwiedzi dąbrowską bibliotekę! Spotkanie z najbardziej rozpoznawalnym i najchętniej czytanym autorem książek dla dzieci i młodzieży odbędzie się w poniedziałek, 21 października o godz. 13.00 w Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Grzegorz Kasdepke - z wykształcenia dziennikarz, z zawodu... bajkopisarz! Jest także twórcą słuchowisk radiowych, autorem scenariuszy programów oraz seriali telewizyjnych oraz byłym wieloletnim redaktorem naczelnym magazynu dziecięcego "Świerszczyk". Opublikował dziesiątki bajek, baśni i opowiadań dla dzieci. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego (za książkę "Kacperiada"), Nagroda Edukacyjna XXI (za książki "Co to znaczy..." oraz "Bon czy ton"), wyróżnienie Polskiej Sekcji ibBY (za książkę "Horror, czyli skąd się biorą dzieci"), "Małe Pióro" (za cykl książek o Kubie i Bubie).

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke będzie okazją do nabycia książek z pamiątkowym autografem autora. Wśród dostępnych tytułów znajdą się m.in. Bon czy ton, Kuba i Buba, Kacperiada, Przyjaciele, Co to znaczy..., Niesforny alfabet, Mity dla dzieci. Wstęp wolny.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu "Podróże po literaturze" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja literatury i czytelnictwa".

.
dodane 14.10.2013

Hajer w Ameryce Południowej

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej oraz Polskie Towarzystwo Kulturalne - Klub Podróżników w Dąbrowie Górniczej zapraszają na inspirujące spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem, słynnym górnikiem - podróżnikiem z Nikiszowca. Spotkanie pn. "Hajer w Ameryce Południowej" odbędzie się 18 października o godz. 18.00 w dąbrowskiej Bibliotece Głównej.

Mieczysław Bieniek - były górnik strzałowy, dziś podróżnik, bohater filmu dokumentalnego "W drodze", autor książek: "Hajer jedzie do Dalajlamy" ("Najlepsza książka podróżnicza na lato" w konkursie wortalu literackiego granice.pl w 2010 r.), "Z Hajerem na kraj Indii", "Z Hajerem przez Azję".
Przez 27 lat pracował w KWK "Wieczorek". W 2000 r. uległ ciężkiemu wypadkowi górniczemu, w wyniku którego stracił zdolność wykonywania pracy "na dole". W ramach swoistej terapii psychicznej wyruszył w świat. Najpierw do Indii, potem do kolejnych krajów azjatyckich, afrykańskich i Ameryki Południowej. W sumie odwiedził kilkadziesiąt krajów na czterech kontynentach. Podczas spotkania w bibliotece autor opowie o swojej podróży po Ameryce Południowej, m.in. Peru, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii.
Barwne opowieści Mieczysława Bieńka, zakrapiane śląską gwarą oraz sugestywne zdjęcia przyciągają uwagę nie tylko globtroterów. Spotkanie z nim, to możliwość zanurzenia się w odległe światy i kultury, bo autor jak rzadko kto umie nawiązywać bliskie kontakty z napotkanymi na szlaku ludźmi, szybko zdobywając ich sympatię. To także wspaniała zabawa, bo Mieczysław Bieniek potrafi z niezwykłym humorem relacjonować dziwaczne przygody, które przydarzyły mu się w trakcie samotnych wędrówek.

Spotkanie autorskie z podróżnikiem odbędzie się 18 października br. o godz. 18.00 w sali audiowizualnej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

.
dodane 14.10.2013Zbadaj się w miesiącu walki z rakiem piersi!

Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie FADO Centrum Usług Medycznych, należącym do grupy LUX MED, który 28 oraz 29 października odwiedzi Dąbrowę Górniczą i stanie przy Hali Widowiskowo Sportowej, Aleja Róż - Park Hallera.

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. To dobra okazja do wykonania badania! Zainteresuj się, czy Twoja Żona, Mama i Siostra uczestniczą w profilaktycznych badaniach piersi!

Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich - dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju - wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl.

Informacje o Grupie LUX MED:
Grupa LUX MED to największa firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.
Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 118 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji 50 placówek LUX MED i 24 centra medyczne Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED działa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientów "fee for service". Z Grupą współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 000 pacjentów.

Grupa ma cztery szpitale: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie) oraz dwa szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), a drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia).Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.
W ramach Grupy LUX MED działają także spółki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia i MegaMed. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, a MegaMed opiekę ambulatoryjna i chirurgię jednego dnia. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji. Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy medycznej Bupa.

LUX MED Diagnostyka
Do Grupy LUX MED należy też LUX MED Diagnostyka, w skład której wchodzą AVI Diagnostyka Obrazowa, FADO Centrum Usług Medycznych, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego). Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. FADO - to największy w Polsce świadczeniodawca badań mammograficznych, dysponuje 15 mobilnymi pracowniami - mammobusami oraz trzema placówkami stacjonarnymi - w Warszawie, Gdańsku oraz Poznaniu. Med-Sport prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. Konsylium to wrocławski ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl

.
dodane 14.10.2013

Mediator pomoże znaleźć kompromis MCI

W najbliższą sobotę, 19 października w godz. od 12:00-17:00 w Miejskim Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej mediatorzy z Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog" udowadniać będą, że nie ma sytuacji konfliktowych bez rozwiązania. Po bezpłatne porady zgłaszać się mogą wszyscy, którzy stoją przed trudnymi rozstrzygnięciami rodzinnymi związanymi z rozwodem lub podziałem spadku.

Prowadzony przez Fundację Godne Życie punkt informacyjny miasta Dąbrowy Górniczej, usytuowany w CH. Pogoria zaprasza na kolejne porady specjalistów. Tym razem będzie można zasięgnąć porady w związku z obchodzonym na świecie 17 października Międzynarodowym Dniem Mediacji. Dyżur pełnić będą mediatorzy z Centrum Komunikacji i Mediacji "Dialog".
Mediacja jest sposobem rozstrzygania trudnych rodzinnych sporów za pomocą rozmowy w obecności mediatora, który pomaga się porozumieć i dba o to, aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.
Wysokiej klasy specjaliści pomogą rozwiązać spory związane między innymi z rozwodem, separacją, alimentami, opieką nad dzieckiem po rozstaniu rodziców, podziałem spadku lub opieką nad osobami starszymi.
Dlaczego warto rozważyć możliwość wyjścia z sytuacji konfliktowej za pomocą mediacji? Ugoda mediacyjna po zatwierdzeniu przez sąd zyskuje wartość ugody zawartej przed sądem, dlatego mediacja pomaga uniknąć niepotrzebnego stresu, straty czasu i pieniędzy.
Specjaliści polecają zabrać ze sobą na spotkanie pozytywne nastawienie. Więcej informacji pod numerem telefonu 501-470-575 lub pod adresem mailowym ckimdialog@onet.eu.

.
aktualizacja 11.10.2013
dodane 04.10.2013
Anty-otwarcie ALDI. Piknik w parku śródmiejskim.
12 października o 12:00 Dąbrowa Górnicza, Park Śródmiejski
WKRÓTCE - RÓWNOLEGLE Z OTWARCIEM SKLEPU

Zapraszamy na uroczyste anty-otwarcie marketu ALDI, odbędzie się ono dokładnie równolegle do otwarcia w pobliskim parku (tzw. Małpi Gaj). Zapraszamy z plakatami, transparentami, dobrymi nastrojami i ze znajomymi:) Wydarzenie ma na celu propagowanie bojkotu konsumenckiego sieci sklepów ALDI.

Wyciętych drzew już niestety się nie przywróci. Centrum miasta otwarte na park, to też już przeszłość. Na szczęście możemy jednak wszyscy pokazać inwestorowi, że sklep ALDI nie jest tu mile widziany, możemy oszczędzić miejsca pracy w okolicznych sklepikach zniechęcając ludzi do zakupów w markecie.

Udowodnijmy innym inwestorom, że opinia lokalnej społeczności jest ważna i trzeba się z nią liczyć. W tym przypadku firma stawiająca market ALDI wykazała się wyjątkową arogancją po cichu zagarniając fragment przestrzeni publicznej, przynależnej nam-mieszkańcom. To miasto to nasza przestrzeń i my również za nie odpowiadamy.

Dlaczego bojkot?

1) Inwestorzy zlekceważyli głosy sprzeciwu Mieszkańców Dąbrowy Górniczej - nie odpowiedzieli na ich pisma i protesty.
2) W imię nonsensownej budowy w samym centrum miasta wycięto 17 drzew. część z nich miały nawet 70-100 lat.
3) Inwestorzy nie próbowali zmienić miejsca budowy/inwestycji ani podjąć rozmów.
4) Zastanów się, czy był nam potrzebny ten market.
5) Nie wspieraj tych tym, którzy Cię lekceważą i doprowadzają do upadku mniejszych okolicznych sklepów i degradacji środowiska naturalnego i naszego miasta!!!

Więcej szczegółów tutaj:
https://www.facebook.com/events/599873026697801/

źródło: stowarzyszenia "Czysty Las - inicjatywa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju"
https://www.facebook.com/czystylas
https://www.facebook.com/events/301227273353444/

.
dodane 10.10.2013

Okruchy Indii
muzealny wieczór z kulturą Wschodu


pod honorowym patronatem J.E. Moniki Kapil Mohta
Ambasadora Republiki Indii w Warszawie
29 października 2013 roku, godz. 17:00

W programie:

" Lucjan Wesołowski, koncert muzyczny inspirowany Orientem
" Występ Zespołu Tańca Indyjskiego TAAL
" Grzegorz Kuśpiel, opowieść o wyprawie młodzieży dąbrowskich szkół do Indii w 2003 roku
''Ożywione muzeum'', film o Dziale Etnograficzno-Podróżniczym Muzeum Miejskiego "Sztygarka" z udziałem grupy TAAL oraz gości z Indii - Pompi Paul i Rohita Sen Gupty

Lucjan Wesołowski

Gra na wielu instrumentach, takich jak gitara, gitara basowa, sitar (instrument indyjski), flety bambusowe (zwłaszcza bansuri), perkusja, djembe (bęben afrykański), etniczne instrumenty lutniowe z Azji i Afryki itd. Komponuje różne rodzaje muzyki, jak np. muzyka relaksacyjna, medytacyjna, World Music (zwłaszcza oparta na motywach orientalnych), teatralna, piosenki itd. Ukazało się siedemnaście kaset lub płyt z jego muzyką w czterech krajach (Polska, Włochy, Węgry, USA). W roku 1983 założył zespół "Orientacja na Orient", wykonujący głównie muzykę inspirowaną krajami Wschodu. W zespole między innymi grali: Stefan Błaszczyński - członek zespołu "Brathanki", znany dziś jazzman Wojtek Staroniewicz, jazzman i kompozytor muzyki filmowej Tomasz Gąssowski, kompozytor muzyki filmowej Wojciech Lemański, perkusista grający m.in. z Krzysztofem Krawczykiem - Henryk Kuźniak, kierownik muzyczny teatru w Bielsku - Białej Krzysztof Maciejowski, grający m.in.
z Marylą Rodowicz basista Wojciech Ruciński i inni. We Włoszech, gdzie mieszka od roku 1993, założył zespół VERSO ORIENTE. Jego płyta "Relaxing" ukazała się siedem razy w trzech krajach.

Zespół Tańca Indyjskiego TAAL

Grupa artystów działająca od 2004 roku. Pod okiem założycielki i dyrektora artystycznego Sabiny Swety Sen zespół rozwija swoje umiejętności w dziedzinie tańców indyjskich, które później wykorzystuje, tworząc barwne spektakle inspirowane muzyką Bollywood, indyjskimi tańcami klasycznymi czy bogatą kulturą folkową Bengalu oraz innych rejonów Indii. Występy zespołu są nieustannie wzbogacane o nowe stroje, rekwizyty, a także formy artystyczne, takie jak śpiew, poezja, film czy fotografia.

TAAL pragnie dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami podczas warsztatów, prelekcji oraz pokazów tanecznych dla miłośników Indii w każdym wieku, dając im tym samym możliwość posmakowania kultury indyjskiej oraz dołączenia do grona zespołu.

Szkolna wyprawa geograficzna
"Indie 2003"

Opowiada Grzegorz Kuśpiel

Można je pokochać lub znienawidzić. Przyjechać na chwil kilka, a zostać całe życie. Monumentalna, powalająca finezją i przepychem architektura oraz niewyobrażalne wprost ubóstwo i wszechogarniająca nędza tekturowych slumsów. Wprawiają w zachwyt, osłupienie czasami, szokują... Pewne jest jednak, że nie można zostać wobec INDII obojętnym. Jak jest w rzeczywistości? Postanowiła przekonać się o tym młodzież dąbrowskich szkół średnich
(V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego i Zespołu Szkół Plastycznych
z Dąbrowy Górniczej), prowadzona przez przewodnika wyprawy, kustosza Działu Etnograficzno-Podróżniczego w Muzeum "SZTYGARKA", Grzegorza Kuśpiela.
Ekspedycja działała w Indiach od 13 marca do 29 kwietnia 2003 roku, przemierzając ponad 10 tysięcy kilometrów. Trasa wiodła od Madrasu na południu Indii przez stany Tamilnadu, Kerala, Góry Kardamonowe, Ghaty Zachodnie, stan Goa do Bombaju. Stąd dalej przez stany Gudżarat i Radżastan, Pustynię Thar, stan Madhja Pradesz do Agry i leżącego nad Gangesem, świętego miasta Varanasi.
Na wspomnienia z tej wyprawy zapraszają jej uczestnicy i organizatorzy.

Film "Ożywione muzeum"
Zbiory indyjskie w naszym muzeum stanowią poważną część Działu Etnograficzno-Podróżniczego. Zawdzięczamy to, m.in. wyprawom kustosza Działu - Grzegorza Kuspiela - do Indii, oraz dobrej aurze współpracy z Ambasadą Indii w Warszawie i Stowarzyszeniem Indyjsko-Polskim na Rzecz Rozwoju Kultury (IPCC).
Dzięki tańcowi, ruchowi i dźwiękom Zespół Taal wraz z artystami z Indii przygotował wyjątkowy pokaz wśród muzealnych eksponatów Sali Indyjskiej - rzeźb, lalek i instrumentów, ożywiając w ten sposób muzealną przestrzeń. Z tego niecodziennego spektaklu został nagrany film wideo pt. "Ożywione muzeum". Jego premiera odbyła się 23 sierpnia 2013 roku w Chorzowie podczas finału projektu "Jatra. Letnia rezydencja artystyczna".
Sabina Sweta Sen
Tancerka i dyrektor artystyczny Zespołu TAAL oraz artyści z Indii - Pompi Paul (tancerka Odissi) i Rohit Sen Gupta (piosenkarz, kompozytor, twórca muzyki, m.in. filmowej do Bollywood), ożywili muzealną przestrzeń Działu Etnograficzno-Podróżniczego, tworząc niepowtarzalny taneczno-muzyczny spektakl. Dzięki tańcowi, ruchowi i dźwiękom można poczuć Indie, jakby były na wyciągnięcie ręki! Zespół TAAL, wraz z artystami z Indii, przygotował wyjątkowy pokaz wśród muzealnych eksponatów Sali Indyjskiej - rzeźb, lalek i instrumentów.

Pompi Paul

Niesamowicie utalentowana i czarująca tancerka oraz instruktorka tańca Odissi, jest zdobywczynią stypendiów w Zachodnim Bengalu oraz prestiżowych nagród w konkursach
i na festiwalach tańca Odissi w Indiach. Przez 12 lat uczyła się tańca Kathak Guru Runu
Bhattacharya, później jednak zdecydowała się na studia taneczne zespecjalizacją Odissi
Występowała w licznych programach zarówno w Indiach jak i za granicą, m.in. w Londynie
w 2011 roku. Jesienią 2008 roku odwiedziła Polskę, by poprowadzić warsztaty tańca Odissi,
a także przygotować spektakl o świętach Durga Puja i Diwali.

Rohit Sen Gupta

Rohit Sen Gupta jest indyjskim piosenkarzem i kompozytorem pochodzącym z Kalkuty. Od najmłodszych lat szkolił się w klasycznym śpiewie indyjskim u Prachin Kalakendra
z Chandigarh. Śpiewał w wielu programach telewizyjnych oraz artystycznych w Kalkucie.
Z wykształcenia jest inżynierem i informatykiem, od niedawna zatrudniony jako Associate Music Director w indyjskim przemyśle filmowym Bollywood w Bombaju.

.
dodane 08.10.2013

Ofiary przemocy uzyskają wsparcie w MCI

2 października obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tej okazji 10 października w godz. od 14:00-17:00 w Miejskim Centrum Informacji w CH. Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbędzie się specjalny dyżur pracownika socjalnego, podczas którego każda osoba będąca ofiarą przemocy uzyska potrzebne wsparcie. Akcja organizowana jest przez Fundację Godne Życie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pracownik socjalny będzie informował osoby będące ofiarami przemocy o procedurze zakładania tzw. "Niebieskiej Karty", która jest dokumentem wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą, oraz jako dowód w sprawach sądowych. Osoba zainteresowana uzyska również informacje na temat działań prawnych podejmowanych w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie.

Organizowany przez Fundację Godne Życie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "Dzień bez przemocy" adresowany jest nie tylko do ofiar agresji, ale również do jej świadków. Często osoby wiedzące, że w ich najbliższym sąsiedztwie mieszka ktoś, kto jest ofiarą cielesnego lub psychicznego znęcania się, czują się bezradne i nie wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc. Spotkanie z pracownikiem socjalnym w Miejskim Centrum Informacji jest jedną z okazji do zgłoszenia problemu zaufanemu specjaliście. Sprawę można zgłosić również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy pamiętać, że najgorsze, co można zrobić, to pozostać biernym i obojętnym na krzywdę innych.

Z porady pracownika socjalnego tego dnia mogą skorzystać również inne osoby. Pracownik socjalny może poinformować także zainteresowanych, z jakiego typu form wsparcia ze strony pomocy społecznej w trudnej sytuacji życiowej może skorzystać dana osoba lub rodzina. Osoba korzystająca z porady może dowiedzieć się o przysługujących jej świadczeniach oraz o wymogach i procedurach, które musi przejść w celu uzyskania danej formy pomocy. Dyżurujący specjalista również pomoże w pisaniu wniosków, pism i podań do różnych podmiotów publicznych i prywatnych, które mogą udzielić wsparcia.

.
dodane 07.10.2013


Biblioteka Główna MBP


Zbigniew Wodecki w Bibliotece!

Kto z nas nie słyszał takich przebojów jak "Chałupy welcome to", "Zacznij od Bacha", "Z Tobą chcę oglądać świat" czy "Izolda"? Za sprawą kultowej dobranocki "Pszczółka Maja" znają go nawet dzieci. Był gospodarzem telewizyjnego programu muzycznego TVN "Droga do gwiazd", "Twoja droga do gwiazd", prowadzącym koncert "Zakochajmy się jeszcze raz" oraz jednym z jurorów polskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Zbigniew Wodecki od lat cieszy się niesłabnącą popularnością!

Znany instrumentalista, kompozytor i aranżer już 8 października będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie z artystą rozpocznie się o godz. 17.00 w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Rozmowę ze Zbigniewem Wodeckim poprowadzi Bartłomiej Gruchlik (Radio Katowice).
Wstęp wolny.

Zbigniew Wodecki jest polskim piosenkarzem, muzykiem, kompozytorem a także aktorem i prezenterem telewizyjnym. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 5 lat. Z wyróżnieniem ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Krakowie w klasie skrzypiec Juliusza Webera.
W 1972 r. zadebiutował jako piosenkarz na festiwalu w Opolu. Występował m.in. z Ewą Demarczyk, Markiem Grechutą i Zygmuntem Koniecznym, a także w zespole Czarne Perły i grupie Anawa.
Był skrzypkiem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej. Za swoje kompozycje i aranżacje zdobywał nagrody na polskich i międzynarodowych festiwalach. Lista jego osiągnięć muzycznych jest bardzo długa, a przecież ciągle nie zamknięta! W 2010 r. wydał kolejną płytę "PlatyNowa".

Spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim odbędzie się w ramach drugiej edycji dąbrowskiego festiwalu kultury "ZagłębieWood", organizowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miejskie "Sztygarka".

.
dodane 07.10.2013

Bezpłatne porady specjalistów w MCI w październiku

Jak każdego miesiąca również w październiku w Miejskim Centrum Informacji na mieszkańców Dąbrowy Górniczej czekać będą specjaliści ze swoimi bezcennymi radami. Spotkać będzie m. in. prawnik, psycholog, dietetyk i doradca zawodowy.

Prowadzone przez Fundację Godne Życie MCI usytuowane w CH. Pogoria wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dąbrowian oferując możliwość darmowych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin.
4 września w Miejskim Centrum Informacji spotkać było można panią Danutę Mikodę, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Pani rzecznik, udzieliła wszystkim zainteresowanym cennych porad prawnych z zakresu prawa konsumenckiego.
10 października odbędzie się dyżur pracownika socjalnego. Jego zadaniem będzie dokonanie oceny sytuacji życiowej zainteresowanego i określenie, z jakiego typu form wsparcia ze strony pomocy społecznej w danej sytuacji może skorzystać dana osoba lub rodzina. Osoba korzystająca z porady może dowiedzieć się o przysługujących jej świadczeniach oraz o wymogach i procedurach, które musi przejść w celu uzyskania danej formy pomocy. Pracownik socjalny również pomoże w pisaniu wniosków, pism i podań do różnych podmiotów publicznych i prywatnych, które mogą udzielić wsparcia.
Doradcę zawodowego, który pomoże między innymi w napisaniu CV, doradzi, co zrobić by dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej i podpowie gdzie rozglądać się za ofertami pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami spotkać będzie można w MCI 18 października.
Brakuje przejścia dla pieszych? Zbyt duży hałas w miejscu zamieszkania? Brak ławeczek przy parku? A może za mało patroli policyjnych? O możliwościach wpływu mieszkańców na miasto, w którym żyją i interwencjach w kwestiach, które ich bezpośrednio dotyczą informować będzie doradca obywatelski. Na aktywnych społecznie i obywatelsko mieszkańców 16 października w godz. od 15:30-18:30 czekał będzie pan Łukasz Kolber, wiceprezes dąbrowskiej Fundacji Godne Życie.
21 października na stanowisku dyżurować będzie dąbrowskie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i bezradnych życiowo "Linia". Doradca udzieli zainteresowanym informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia, poinformuje o prawach, ulgach i przywilejach oraz pomoże w rozwiązywaniu innych problemów, z którymi walczą osoby niepełnosprawne.
Poradę prawną będzie można otrzymać w ostatni piątek miesiąca, 25 października, a dzień później w MCI dyżurował będzie dietetyk, który dokona pomiaru tkanki tłuszczowej i doradzi jak należy się odżywiać, aby na długo zachować zdrowie, piękno i młodość.

Szczegółowy harmonogram październikowych spotkań:

" Rzecznik Praw Konsumenta- 04.10. - 14:00-15:30
" pracownik socjalny - 10.10. - 14:00-17:00,
" psycholog -12.10. 12:00-18:00,
" doradca obywatelski - 16.10. -15:30-18:30
" doradca zawodowy - 18.10. - 12:00-14:00
" doradca ds. niepełnosprawności - 21.10. - 15:00-17:00
" radca prawny- 25.10. -15:30 -17:30
" dietetyk- 26.10. - 14:00-18:00

Skorzystanie z powyższych porad obywa się bez zapisów. Na stoisku, którym opiekuje się Fundacja Godne Życie można również zasięgnąć porady u pielęgniarki. Skorzystanie z takiej porady poprzedzają jednak zapisy u pracownika Miejskiego Centrum Informacji. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową pod adresem: info@dabrowa-gornicza.pl, info@fundacjagodnezycie.eu
Miejskie Centrum Informacji to nie jedyne miejsce, w którym można zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej. Spotkać prawnika można także w Dąbrowskiej Poradni Prawnej prowadzonej przez Fundację Godne Życie.
Początkowo istniał jedynie jeden punkt porad prawnych w Ząbkowicach, który został utworzony z inicjatywy wiceprezesa Fundacji, Łukasza Kolbera 5 lat temu. Obecnie wyewoluował on i zamienił się w Dąbrowską Poradnię Prawną.
Porady udzielane są w czwartki od 15:30 - 18:30 w budynku ZHP przy ul. Królowej Jadwigi 8 oraz w piątki od godz. 16.00 do 18.00 w Domu Kultury przy ul. Chemicznej 2 w Ząbkowicach.
Do Poradni Prawnych obowiązują zapisy. Zapisy dokonywane są na tydzień przed planowaną wizytą telefonicznie pod numerem Tel. 511-983-448 lub przez kontakt osobisty w placówce Fundacji Godne Życie przy ul. Kr. Jadwigi 8

.
dodane 07.10.2013
Klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej


KLUB GAZETY POLSKIEJ ZAPRASZA

W imieniu Przewodniczącego Klubu Gazety Polskiej Pana Józefa Kowalskiego serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spotkania:

9 października, (środa) o godz. 17.00 spotkanie z dr Zbigniewem Matuszczykiem, historykiem wojskowości, muzealnikiem, badaczem dziejów Zagłębia Dąbrowskiego, autorem symboli Zagłębia Dąbrowskiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej przy Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej - ul. Królowej Jadwigi 17

18 października, (piątek) o godz. 17.30 spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem pod tytułem "Teoria spiskowa". Spotkanie odbędzie się w Klubie Villa Moda w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 4 B (obok dworca PKP) http://villamoda.weebly.com/kontakt.html

Stanisław Michalkiewicz to polski prawnik, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu, eseista, publicysta i autor książek o tematyce społeczno-politycznej. Działacz opozycji w PRL. Publikuje na łamach "Opcji na prawo", "Najwyższego CZASU!", "Naszej Polski", "Naszego Dziennika", "Gazety Polskiej", "Dziennika Polskiego", "Niezależnej Gazety Polskiej" i innych pism. Jego felietony emitują m.in Radio Maryja i Telewizja Trwam. Artykuły Stanisława Michalkiewicza znaleźć można również na jego stronie autorskiej http://www.michalkiewicz.pl

Na 22 listopada zaplanowane jest spotkanie z Janem Pietrzakiem.

Pozdrawiam,
Robert Warwas

.
dodane 03.10.2013


Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy


Tajemnicze DHMO na inauguracji Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Już w najbliższą sobotę (5 października) w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej będzie można stanąć oko w oko z niezwykłą i tajemniczą substancją, jaką jest DHMO, czyli monotlenek diwodoru.

Jest on bezbarwny, bezwonny, nie ma smaku, za to może być bardzo niebezpieczny dla ludzi. Naukowcy na całym świecie wykryli jego ogromne ilości w jeziorach, rzekach i morzach. Nawet lodowce Antarktydy są nim zanieczyszczone. Ekipa Pana Korka otrzymała specjalną zgodę od Władz WSB na wykorzystanie tej substancji na wykładzie, który zainauguruje rok akademicki 2013/2014 w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym.

Przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa przeprowadzonych zostanie szereg eksperymentów na DHMO, przy których asystować będą Studenci DUD.

W ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego dzieci w wieku 6-12 lat uczestniczą w cyklu interaktywnych zajęć dydaktycznych z różnych dziedzin nauki. Inicjatywa, podjęta przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza w 2008 roku, co roku kształci ok. 300 młodych pasjonatów nauki. Spotkania w ramach DUD organizowane są pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Podczas sobotniej Inauguracji nowi studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego złożą uroczyste ślubowanie oraz odbiorą studenckie indeksy. W uroczystości uczestniczyć będą JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej- prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Zbigniew Podraza.

Więcej o inicjatywie na www.dud.edu.pl

.
dodane 03.10.2013


Biblioteka Główna MBP


MUZYCZNY HYDEPARK
Czekamy na Twoje zgłoszenie!

W dniach 25 października i 22 listopada o godz. 17.00 dąbrowska biblioteka zamieni się w otwartą scenę muzyczną, na której będzie mógł wystąpić każdy, bez względu na wiek czy wykształcenie.

Swój talent muzyczny będzie można zaprezentować indywidualnie lub z zespołem. Wykonawców oceniać będą zgromadzeni widzowie, którzy przyznają nagrodę publiczności. Celem przedsięwzięcia jest dobra zabawa i wymiana doświadczeń artystycznych.

W każdej edycji "Muzycznego HydeParku" weźmie udział max. 25 uczestników (o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do 21 października, wysyłając go na adres mailowy: marketing@biblioteka-dg.pl lub składając w siedzibie organizatora: Dział Marketingu MBP w Dąbrowie Górniczej (Biblioteka Główna, ul. T. Kościuszki 25). Regulamin przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.biblioteka-dg.pl.

"Muzyczny HydePark" odbędzie sie w ramach drugiej edycji dąbrowskiego festiwalu kultury "ZagłębieWood", organizowanego przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Pałac Kultury Zagłębia, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Muzeum Miejskie "Sztygarka".

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 32 639 03 01.

.
dodane 03.10.2013
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG


WERNISAŻ WYSTAWY RYSUNKU
ANDRZEJA MLECZKI


Wernisaż odbędzie się w dniu 4 października, 2013 r., godz. 17:00
w Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej.
Ekspozycja do końca 2013 roku..


Wystawa prac polskiego rysownika znanego z publikowanych w prasie rysunków satyrycznych.
Na wystawę w Muzeum Miejskim "Sztygarka" złoży się ok. 140 prac artysty.

Andrzej Mleczko urodził się w 1949 roku w Tarnobrzegu. Studiował na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się przede wszystkim rysunkiem satyrycznym, ale także plakatem, scenografią, grafiką oraz rysunkiem reklamowym.
Jest autorem ponad dwudziestu tysięcy rysunków i ilustracji opublikowanych w kilkudziesięciu pismach i magazynach. Twórczość artysty była prezentowana na 125 wystawach indywidualnych w kraju i 30 za granicą.

Wstęp wolny

Andrzej Mleczko
Rysownik, znany przede wszystkim jako autor publikowanych w prasie rysunków satyrycznych. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Artystycznie debiutował w 1971 w tygodniku "Student". Opublikował na łamach różnych czasopism około 20 tysięcy rysunków i ilustracji. Jego prace wystawiano na ponad 120 krajowych wystawach indywidualnych i około 30 wystawach za granicą, ukazały się one w ponad 40 książkach i albumach. Stale współpracuje m.in. z tygodnikiem "Polityka". Zajmuje się również malarstwem, ilustracją książkową, grafiką reklamową, plakatem i, sporadycznie, scenografią[3]. W 1983 założył w Krakowie przy ul. św. Jana 14 galerię autorską (sprzedawcą w niej był m.in. Jerzy Pilch). Druga taka placówka powstała w 2002 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej. W 2001 w radiu RMF FM Andrzej Mleczko prowadził razem z Pawłem Pawlikiem program Galeria Andrzeja Mleczki. Wystąpił także w epizodycznych rolach w filmach Olafa Lubaszenki Chłopaki nie płaczą (2000) i E=mc2 (2002).

.
dodane 03.10.2013


OrlenLiga Kobiet - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza


Oficjalna prezentacja TAURON MKS Dąbrowa Górnicza

W piątek 4 października siatkarki TAURON MKS Dąbrowa Górnicza po raz pierwszy w komplecie zaprezentują się dąbrowskiej publiczności.

Oficjalna prezentacja drużyny TAURON MKS Dąbrowa Górnicza odbędzie się w Parku Wodnym Nemo (w klubie Aquarium), 4 października o godzinie 17. Prezentację poprzedzi o godzinie 16.45 oficjalne otwarcie sklepu kibica MKS, który znajduje się w holu Parku Wodnego Nemo.

Rozpoczęcie prezentacji planowane jest na godzinę 17. Wszyscy przybyli na miejsce kibice będą mieli przyjemność zobaczyć premierę klipu promującego siódmy sezon klubu w Ekstraklasie, zdobyć jeden z gadżetów sponsora tytularnego TAURON Polska Energia, porozmawiać z każdą z siatkarek czy zdobyć zdjęcie lub autograf. Prezentację uświetnią także cheerleaderki zespołu ERGO Śląsk oraz dąbrowskiej Strefki, które wprowadzą dąbrowskie siatkarki na scenę.

Będzie też można zobaczyć Superpuchar Polski wywalczony w ubiegłą niedzielę przez siatkarki, nie zabraknie również Byczka Tauronka, który gości cały sezon w Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum"!

Prezentację poprowadzą związani od zawsze z zagłębiowską siatkówką dziennikarze sportowi: Grzegorz Bargieła i Michał Grzyb.

W dniu 4 października z okazji otwarcia Sklepu Kibica - wszystkie t-shirty klubu będzie można nabyć w promocyjnej cenie 19,92 zł.

.
dodane 01.10.2013


20120915_047_pldg_dziewiaty_pogoria-3_regaty-kajakarskie-plywanie-dla-karoliny


Co łączy Pogorię z Kanałem La Manche?

Dwa odległe akweny zostały połączone pasją jednego człowieka. Leszek Naziemiec z Siemianowic Śląskich przed rokiem płynął w sztafecie na 40 km trasie, teraz postanowił wrócić tam by dokonać tego indywidualnie. Do tego celu przybliżają go treningi w zalewie Pogoria 3. Potrzebuje również wsparcia.

Jak można pomóc?

Przede wszystkim poinformujcie znajomych o tym wydarzeniu, ważne jest również wsparcie finansowe o którym możecie przeczytać w
Linku Zbiórka funduszy potrwa do 14 listopada.

O projekcie

Moją miłością jest pływanie, szczególnie na otwartych wodach i w trudnych warunkach. Wyzwanie i marzenie życia to przepłyniecie Kanału La Manche. Chciałbym popularyzować też pływanie długodystansowe na otwartych wodach. Dotychczas tę trasę pokonało kilkoro Polaków. Jest to więc teren mało wyeksplorowany. Mój przepływ solowy planuję na sierpień 2014 rok ale jest to uzależnione od wolnych terminów pilotów łodzi. Koszt wynajmu łodzi z doświadczonym pilotem to 3000 funtów. Chciałbym zebrać część funduszy aby móc zarezerwować termin przepływu.

W 2012 roku przepłynąłem kanał w sztafecie polsko-czeskiej, było to przetarcie przed głównym wyzwaniem. Obecnie trenuję pod okiem trenera Leszka Małyszka, który będzie mi także towarzyszył na łodzi.

Kanał Angielski, (Kanał La Manche) wodna przeszkoda oddzielająca Wielką Brytanię od kontynentu ma w najwęższym miejscu 34 kilometry szerokości. Pływak musi jednak pokonać ponad 40 km ze względu na panujące warunki: pływy, prądy, fale. Temperatura wody w trakcie przepływów wynosi od 12 do 18 stopni Celsjusza. Część nieudanych prób kończy się właśnie z powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu co może prowadzić do śmierci. Innym problemem jest przypadkowe połykanie słonej wody prowadzące do torsji, które przedwcześnie mogą zakończyć próbę. Wiatr i wywoływane przez niego fale nie ułatwiają zadania pływakowi. Panujące przy francuskim brzegu pływy i prądy brzegu niejednokrotnie decydują o powodzeniu przedsięwzięcia. Znane są historie pływaków, którzy będąc zaledwie kilkaset metrów i bliżej od brzegu nie są w stanie do niego dopłynąć. Dodatkowym utrudnieniem stanowią meduzy, wodorosty, śmieci czy też plamy ropy.

Zasady

Mimo niesprzyjających dla organizmu człowieka warunków cała próba odbywa się w klasycznym stroju pływackim. Dopuszczalne są kąpielówki nie przekraczające wysokości kolan, czepek oraz okularki. Jedyną dozwoloną ochroną przed zimnem są różnego rodzaju kremy. Zwykle stosuje się mieszanki zawierające lanolinę, wazelinę, a w dawnych czasach stosowano towot, sadło z morświna. Dobra mieszanka nie chroni jedynie przed zimnem. Zapobiega również otarciom ramion na które narażony jest pływak w słonej wodzie. Śmiałek rozpoczyna swoją próbę z plaży. Obecnie dozwolone są jedynie przepływy z Anglii do Francji (Francuzi nie zezwalają na starty ze swojego brzegu). W chwili wejścia do wody pływak nie może dotknąć łodzi ani żadnej osoby na jej pokładzie. Prowiant otrzymuje za pośrednictwem specjalnych wysięgników lub w butelkach zawieszonych na linkach. Asekuracyjna łódź jest prowadzona przez doświadczonego pilota, który wybiera optymalną trasę przepływu uwzględniając prędkość pływaka. Próba kończy się w chwili wyjścia o własnych na francuski brzeg. Całość nadzoruje sędzia. Piloci oraz sędziowe są zrzeszeni w jednej z dwóch działających i uprawnionych do przepływów organizacji: Channel Swimming Association (działającej od 1927 roku) lub Channel Swimming & Piloting Federation (działającej od 1999).

źródło: polskpotrafi.pl

.
dodane 01.10.2013


Biblioteka Główna MBP


Bułgarskie Klimaty

Przez cały październik w Galerii Klubowej i holu dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) będzie można oglądać wystawę fotografii autorstwa Ireny Gałuszki - artysty-fotografa, Dyrektora Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.

Ekspozycja zatytułowana "Bułgarskie Klimaty" ukazuje charakterystyczne dla tego kraju szczegóły, których nie można pomylić z żadnym innym miejscem na ziemi. Fotografie przedstawiają między innymi detale architektury cerkiewnej oraz poddanej orientalnym wpływom architektury miejskiej, doskonale oddając klimat zabytkowych miast Bułgarii, wśród których znalazły się m.in. Płowdiw, Wielkie Tyrnowo czy Sofia.

Wystawa powstała dzięki współpracy Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa z Ambasadą Bułgarii i Bułgarskim Instytutem Kultury.

Irena Gałuszka jest artystą-fotografem, Dyrektorem Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, którą założyła w 1992 r. W roku 1996 wstąpiła do Związku Polskich Artystów Fotografików. W dorobku twórczym posiada przeszło 30 nagród konkursowych, jest nominowana do grona 5000 osobowości świata przez Amerykański Instytut Biograficzny. Została uhonorowana Nagrodą Miasta Rzeszowa I stopnia w dziedzinie Kultury i Sztuki za 2006 rok za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz ogromny dorobek na rzecz upowszechniania i popularyzacji sztuki fotografii wśród mieszkańców Rzeszowa.

.
dodane 01.10.2013

DZIEŃ SENIORA

Koncert Chóru Seniorów "ZORZA"
oraz wystawa prac "DARY JESIENI"

ANTONIÓW ZAPRASZA...