-DONIOSY czyli tzw. "PRASÓWKA" - 2013 MAJ
* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI < KALENDARZ
.
dodane 30.05.2013

DĄBROWIANIN ROKU - statuetka DĄBROWIANIN ROKU 2010 - WYRÓŻNIENIE DLA DARIUSZA NOWAKA. 1986-2011 - XXV-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. 10.06.2011 r.


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór wniosków kandydatów do tytułu "Dąbrowianin roku 2012"

Termin składania wniosków upływa dnia 15 września br. Dokumentacja kandydatów winna być składana w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej (Legionów Polskich 69 - budynek warsztatów "Sztygarki") w każdy czwartek od 18.00 do 19.00 lub grzecznościowo w sekretariacie Muzeum Miejskiego "Sztygarka" od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (szczegóły konkursu w regulaminie).

Tytuł "Dąbrowianin roku" nadawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej od 1996 roku. Statuetką autorstwa rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego honorowane są osoby, firmy lub instytucje, które zasłużyły się dla rozwoju i promocji Dąbrowy Górniczej.Regulamin konkursu "Dąbrowianin roku 2012"

§ 1

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 2

Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wyróżnia wybitnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej lub osoby nie zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lecz zasłużone dla miasta, a także instytucje, firmy, kluby sportowe itp., działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.

§ 3

Wyboru laureata Konkursu "Dąbrowianin Roku" dokonuje każdego roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 4

Zarząd TPDG dokonuje wyboru Konkursu "Dąbrowianin Roku" biorąc pod uwagę w szczególności znaczące, widoczne osiągnięcia na rzecz gminy Dąbrowa Górnicza, docenione również przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej głosujących na kandydatów drogą internetową oraz członków TPDG, przy czym opinia internautów oraz członków TPDG ma jedynie charakter konsultacyjny, nie decydujący.

§ 5

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać:
- mieszkańcy miasta w liczbie co najmniej 10 osób popierających kandydata (lista winna zawierać: imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL oraz podpisy osób zgłaszających),
- organizacje społeczne, polityczne, instytucje, firmy, urzędy - bez obowiązku sporządzania listy osób popierających.

§ 6

Dokumentacja zgłoszeniowa do tytułu "Dąbrowianin roku" winna zawierać:
- materiały dotyczące osoby lub instytucji zgłaszanej (uzasadnienie zgłoszenia, opis działalności, zdjęcia, dyplomy, wycinki z gazet, opinie itp. - oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność),
- pisemną zgodę kandydata na wzięcie udziału w konkursie, a w przypadku instytucji lub firm organu upoważnionego do reprezentacji,
- dane kontaktowe i adres osoby zgłaszanej.

§ 7

Miejsce zgłaszania kandydatów to siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 w czwartki w godzinach 18.00 - 19.00 lub grzecznościowo w sekretariacie Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Legionów Polskich 69 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 lub za pomocą poczty listem poleconym.

§ 8

Zgłoszeń kandydatów można dokonać w terminie do 15.09.2013 r.


§ 9

Wybór laureata Konkursu "Dąbrowianin Roku" przeprowadzony będzie do 15.10.2013 r.

§ 10

Wyborem kieruje Prezes TPDG, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes TPDG.

§ 11

Zarząd TPDG dokonuje wyboru laureata Konkursu bezwzględna większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności przynajmniej 3 składu Zarządu. W przypadku niedokonania wyboru w I turze, zarządza się II turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. Wybór w II turze dokonywany jest również bezwzględną większością głosów. W razie wyniku remisowego po II turze głos decydujący ma Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

§ 12

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzcy Konkursu nastąpi na uroczystej gali. Głosowanie nad wyborem kandydata odbędzie się w tym samym dniu co wręczenie nagrody.

§ 13

Tytuł "Dąbrowianin roku" ma charakter wyłącznie prestiżowy. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę ufundowaną przez organizatorów.

§ 14

W przypadku sporów, upoważnionym do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminu Konkursu jest Zarząd TPDG.

....
WIĘCEJ >

.
dodane 30.05.2013Biblioteka Główna MBP


Studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbiorą dyplomy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Już w najbliższą sobotę - 1 czerwca - studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego wezmą udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego. W ramach wydarzenia wykład dla młodych pasjonatów nauki wygłosi Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Studenci otrzymają także pamiątkowe dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki w DUD.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa realizowana od 6 lat przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, pod patronatem Prezydentem Miasta. W roku akademickim 2012/2013 w 17 interaktywnych wykładach i blisko 40 warsztatach z różnych dziedzin nauki uczestniczyło 300 studentów w wieku 6-12 lat. Tegoroczne zajęcia zakończy wykład w pt. "Wakacje młodych odkrywców - ukryty skarb w Dąbrowie Górniczej", który osobiście poprowadzi Prezydent Miasta - p. Zbigniew Podraza (Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 12.00). Po wykładzie Studenci DUD udadzą się na scenę w Parku Hallera, gdzie odbiorą dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym (godz. 13.30). Dyplomy tegorocznym absolwentom wręczą Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego w DUD tradycyjnie już organizowane jest w ramach Dni Dąbrowy Górniczej.

W nadchodzącym roku akademickim 2013/2014 dla wszystkich dzieci ciekawych świata Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy przygotował kolejne niezwykłe spotkania. Nie zabraknie zjawiskowych warsztatów fizyczno-chemicznych, zajęć programistycznych, artystycznych, językowych i kulturoznawczych, których zadaniem jest poszerzanie wiedzy dzieci, ale przede wszystkim rozwijanie ich zainteresowań oraz prezentowanie zagadnień, które dotychczas dzieciom były nieznane, a które mogą stać się ich pasją. Zapisy na kolejny rok akademicki już ruszyły. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wsb.edu.pl oraz uzyskać u koordynatora projektu - mgr Anny Giertler (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 295 93 15, e-mail: dud@wsb.edu.pl).

Uniwersytety Dziecięce Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej działają także w Cieszynie, Żywcu, Łazach i Świętochłowicach. Partnerski Uniwersytet Juniora działa też w Olkuszu. WSB prowadzi również Uniwersytet Młodzieżowy (dla gimnazjalistów) oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku (Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Wojkowice, Ogrodzieniec).

Anna Giertler
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Koordynator Uniwersytetów Dziecięcych WSB

.
dodane 30.05.2013Biblioteka Główna MBP


Spotkanie z Joanną Olech... i Pomponem!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Miziołek, Mamiszon, Papiszon, Kaszydło i Mały Potwór to bohaterowie "Dynastii Miziołków" - debiutu literackiego Joanny Olech. Kolejne powieści autorki z nie mniejszym humorem i błyskotliwością opisują między innymi perypetie smoka Pompona oraz jego pociech - Pulpeta i Prudencji, Tarantuli - Natalii Taran, Karola Klopsa i psa Herkulesa.

Sympatycy bohaterów powieści Joanny Olech będą mogli spotkać się z autorką już 11 czerwca o godz. 10.00 w Bibliotece Głównej (ul. T Kościuszki 25) i o godz. 12.00 w Filii nr 3 MBP (ul. Wybickiego 3a). Spotkania będą okazją do nabycia książek i otrzymania pamiątkowej dedykacji autorki.

Joanna Olech jest pisarką i ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży, krytykiem literackim, jurorem konkursów literackich i ilustratorskich, członkiem Polskiej Sekcji IBBY. Swoje teksty (nie tylko o książkach dla dzieci) publikuje w "Tygodniku Powszechnym", "Rzeczypospolitej", "Nowych Książkach" i "Gazecie Wyborczej". Jest współautorką podręczników PWN do języka polskiego dla gimnazjalistów i ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Za teksty książek i ilustracje zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jej Czerwony Kapturek (seria Niebaśnie) otrzymał wyróżnienie w zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek konkursie na Najpiękniejsze Książki Roku 2005 oraz honorowe wyróżnienie (za tekst Joanny Olech i grafikę Grażki Lange) w konkursie Książka Roku 2005 organizowanym przez polską sekcję IBBY. Dynastia Miziołków - realistyczny, bardzo zabawny rodzinny serial powieściowy dla dzieci w wieku 10-12 otrzymał Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a w 1996 został Dziecięcym Bestsellerem Roku. W 2008 roku pisarka została nominowana do nagrody wydawców "Ikar" za propagowanie książek dla dzieci.

Spotkania realizowane są w ramach projektu "Podróże po literaturze" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja literatury i czytelnictwa".

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 30.05.2013

20130528


"WIERSZE Z OTWARTEJ SZUFLADY"

We wtorek 28 maja 2013r o godż 16 w ząbkowickim Domu Kultury podsumowano konkurs poetycki pod nazwą "Wiersze z otwartej szuflady". Organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej - Filia nr 2 w Ząbkowicch oraz Pałac Kultury Zagłębia - Dom Kultury Ząbkowice. Pomysłodawczynią tego wydarzenia kulturalnego była Pani Stanisława Bieniek, kierowniczka ząbkowickiej filii. Konkurs "Wiersze z otwartej szuflady" to przekaz poetycki stojących w tym samym szeregu twórców od najmłodszych do tych najstarszych. Przedstawione wiersze, radosne, beztroskie, dotykały także spraw nierzadko bolesnych. Skłaniały do głębszej refleksji i analizy życia powszedniego. Poeta początkujący, ale też i ten dojrzały, zgłaszając się do konkursu poddaje się pewnej weryfikacji. Różnorodność poetycka sprawia, że wysłany na konkurs wiersz nie zawsze "znajdzie uznanie" jurorów. Niezależnie od oceny, napewno warto tworzyć i uwierzyć w siebie. Wpisując się w klimaty poezji, wykonana została autorska piosenka "DĄBROWSKA BALLADA" (słowa i muzyka-Lucyna Gawlik). Całości towarzyszyła muzyka gitarowa: Lucyna Gawlik - gitara klasyczna, Wojciech Wróbel - gitara akustyczna i Tomasz Białas - gitara akustyczna.

.
dodane 30.05.2013
La cambiale di matrimonio (Weksel małżeński)
Opera komiczna Gioaccina Rossiniego

MDK "Kazimierz"
SOSONIEC

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu www.tpsp.art.pl serdecznie zaprasza na operę komiczną
La cambiale di matrimonio (Weksel małżeński) Gioaccina Rossiniego,
której premiera odbędzie się 15 czerwca 2013 r. o godz. 19.00 w MDK "Kazimierz" w Sosnowcu.

La cambiale di matrimonio Rossiniego to urocza, a jednocześnie pełna werwy i humoru jednoaktowa opera komiczna młodego (osiemnastoletniego!) twórcy, którą to objawił się muzycznemu światu w Wenecji w roku 1810.
Treść: Angielski kupiec Sir Tobia Mill podpisuje z pewnym bogatym Kanadyjczykiem o nazwisku Slook umowę, której przedmiotem jest jego własna córka Fanny. Tymczasem Fanny zakochana w ubogim Edoardo ani myśli podporządkować się dziwacznemu narzeczonemu, którego zachowanie odbiega od powszechnie uznawanych standardów. Kochankowie bronią swojej miłości, a Edoardo próbuje nawet zabić konkurenta ogromnym cyrklem. Gdy Slook orientuje się, że zakontraktowany "towar" obciążony jest już miłosną hipoteką, odstępuje od umowy. Wtedy we wściekłość wpada przedsiębiorczy Tobia Mill. Całość kończy się oczywiście happy endem, a poczciwy Slook czyni Edoardo swoim spadkobiercom..

Projekt współfinansowany przy udziale Gminy Sosnowiec.
Bilety w cenie: 20 zł (normalny) i 14 zł (ulgowy) do nabycia przed spektaklem lub przez internet www.tpsp.art.pl
Rezerwacje: poczta@tpsp.art.pl lub 604 635 871.

.
dodane 27.05.2013
Festyn z okazji Dnia Dziecka
Stowarzyszenie Dąbrowska Wspólnota Samorządowa

przy kościele M.M. Kolbego na osiedlu Mydlice w Dąbrowie
Górniczej
08.06.2013 r. godz. 10-14

Zarząd Stowarzyszenia Dąbrowska Wspólnota Samorządowa zaprasza na Festyn z okazji Dnia Dziecka rzy kościele M.M. Kolbego na osiedlu Mydlice w Dąbrowie Górniczej

Atrakcje: dmuchany zamek, trampolina, gry i zabawy, malowanie twarzy, straż pożarna, przejażdżki konne, słodka niespodzianka, piłkarzyki oraz wiele innych atrakcji.

Organizujemy dwa konkursy, których rozstrzygnięcie odbędzie się podczas festynu.

Regulaminy konkursów do pobrania na http://www.dws-dg.pl

Z poważaniem
Edward Bober

.
dodane 27.05.2013


Biblioteka Główna MBP


Świętowanie z książką!
Biblioteka na Dniach Dąbrowy

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Podczas tegorocznych obchodów Dni Dąbrowy Górniczej Miejska Biblioteka Publiczna zainauguruje XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. 1 czerwca o godz. 16.00 w dąbrowskim Parku im. gen. Hallera odbędzie się głośne czytanie "Lokomotywy" Juliana Tuwima. W ramach XII OTCD w dniach 1-8 czerwca we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie miasta odbywać się będą różnego rodzaju imprezy czytelnicze. W głośnym czytaniu najmłodszym wezmą udział strażacy, harcerze, artyści kabaretowi, młodzi adepci sztuki kulinarnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych i wielu innych zaproszonych gości.

W programie Dni Dąbrowy tradycyjnie znajdzie się kiermasz książek, na który dąbrowska książnica zaprasza do stoiska MBP w Parku Hallera 1 i 2 czerwca w godz. 12.00 - 18.00. Ofertą kiermaszu będą książki używane, które będzie można nabyć za symboliczną złotówkę. Każdy znajdzie coś dla siebie: komiks, kryminał, powieść obyczajową czy tomik poezji. Dochód z kiermaszu książek używanych przeznaczony będzie na zakup nowych pozycji, które wzbogacą ofertę dąbrowskiej MBP.

Zapraszamy!

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 24.05.2013Biblioteka Główna MBP


Kubuś Puchatek vs. Pinokio!
Konkurs na portret bohatera literackiego trwa...

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Dzielna rudowłosa Ania Shirley, obdarzony magicznymi zdolnościami Harry Potter, poczciwy Kubuś Puchatek - miś o bardzo małym rozumku, a może drewniany pajacyk Pinokio? Którego z bohaterów literackich dzieci darzą największą sympatią? Jaka postać zajęła szczególne miejsce w sercach i pamięci naszych milusińskich?

Jeszcze tylko do 14 czerwca br. dąbrowskie przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym w ramach drugiej edycji projektu "Podróże po literaturze". Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką portretu ulubionego bohatera literackiego i przesłanie go do dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody Książkowe. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 28 czerwca.

"Podróże po literaturze" to cykl spotkań z popularnymi pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży, m.in. z Grzegorzem Kasdepke, Joanną Olech, Pawłem Beręsewiczem, Marcinem Pałaszem, Melanią Kapelusz, Rafałem Witkiem i Barbarą Kosmowską. Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja literatury i czytelnictwa".

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu "Portret bohatera literackiego" dostępne są na stronie www.biblioteka-dg.pl/podroze.

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 23.05.2013Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG


EVEREST - WYPRAWA ZIMOWA 1980 r.
Spotkanie z KRZYSZTOFEM WIELICKIM

Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69; DĄBROWA GÓRNICZA
4 czerwca (wtorek) 2013 r., godz.18.00

Zapraszam na kolejne spotkanie w ramach podróżniczego cyklu "Wyprawy na krańce Ziemi". Krzysztof Wielicki - dobry duch naszego muzeum przeniesie Państwa w najwyższe góry świata i to w sam środek himalajskiej zimy!!!
Barwne, choć nierzadko dramatyczne opowieści o pasji, wyrzeczeniach, ludziach i górach. Pokaźna duchowa uczta..a sam Krzysztof - zdobywca Everestu zimą, Korony Himalajów, Ojciec dzieciom .wielki to, a zarazem niezwykle skromny Człowiek.
Jest dla nas zaszczytem móc zaprosić Państwa na spotkanie z Tym, który wyniósł biało-czerwoną najwyżej jak się dało.

Z podróżniczym i muzealnym pozdrowieniem
Dyrektor Muzeum Arkadiusz Rybak
Gospodarz spotkań Grzegorz Kuśpiel

Krzysztof Wielicki. Całe lata wspinania, we wszystkich górach świata. Wspinał się w Tatrach, Dolomitach, Alpach, Kaukazie, Alasce, Pamirze, Hindukuszu, Alpach Nowej Zelandii, Kenii, Karakorum i Himalajach. Udział w 30 ekspedycjach w góry najwyższe, najczęściej międzynarodowych. Zdobywca Everestu zimą, zdobywca Korony Himalajów. Członek międzynarodowych organizacji: GHM (Francja), CAI (Włochy), The Explorers Club (USA), IMA (Gruzja).

Krzysztof Wielicki to jeden z kilku dobrych duchów naszego muzeum.
Wspólnie z Józefem Skrzekiem (SBB) otwierał w 2002 roku dział etnograficzno-podróżniczy. Wspierał nas i odwiedzał wielokrotnie, dzieląc się z mieszkańcami Śląska i Zagłębia wrażeniami z ekspedycji w Himalaje i Karakorum. Niestrudzony orędownik pasji, aktywnego życia i poszukiwania własnej drogi - wartości tak bliskich wszystkim związanym z działem etnograficzno-podróżniczym.
25 maja 2012 r., po trwającym kilka lat remoncie, ponownie przeciął wstęgę do nowego działu...

Grzegorz Kuśpiel


W muzeum zobaczyć można też eksponaty podarowane przez wybitnych polskich zdobywców.

Krzysztof Wielicki - zdobywca Korony Himalajów i pierwszy człowiek, który zimą stanął na najwyższej górze Ziemi - Mount Everest (8848 m n.p.m.), przekazał nam kombinezon i plecak towarzyszący mu podczas zdobywania ośmiotysięczników.
Marek Kamiński - polarnik, jako pierwszy człowiek zdobył dwa bieguny Ziemi w ciągu jednego roku. Podarował nam sanie ekspedycyjne i swój polarny ubiór.

Spotkanie odbędzie się w sali audiowizualnej. Wstęp 2,50 zł.

Beata Smorąg
Dział Marketingu i Edukacji
Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej

.
dodane 23.05.2013
Kto to jest bohater?
Kategorie: Polityczne | Maj 21, 2013

Tytułowe pytanie postawmy w kontekście nazw ulic, które wciąż istnieją w Dąbrowie Górniczej, a także czczenia mordercy komunistycznego, przez uczestników ostatniego pochodu pierwszomajowego. Bo jak inaczej odebrać machanie czerwoną flagą ze zdjęciem tow. komunistycznego W. I. Lenina (KPZS). Na czele pochodu, m.in. p. prezydent Zb. Podraza (kandydat PZPR, SdRP, SLD). Mowa o komuniście W. Leninie, a nie o obecnych socjalistach i komunistach z UE (ZSRE).

Jest to skandal, że nie zareagowała, ani Policja, ani prokuratura z urzędu nie rozpoczęła postępowania wyjaśniającego! Ale o powiązaniach tych organów z urzędem dąbrowskim możesz poczytać tutaj lub tutaj, albo tutaj.

Nad problemem pochylił się członek oddziału dąbrowskiego Kongresu Nowej Prawicy kol. Tomasz Fortoński.

"Kto to jest bohater? Słownik języka polskiego objaśnia wyraźnie, że jest to osoba, która odznaczyła się wyjątkowym męstwem. Z pewnością jest to jednostka, której czyny są bezsprzecznie godne naśladowania.

Idźmy dalej. Kim jest bohater narodowy? Jest to człowiek, który kocha swój ojczysty kraj, na tyle mocno, że jest gotowy do najwyższych poświęceń w imię jego dobra, a jego życie i działania na trwałe zapisały się w historii. W dawnych czasach wielkość takich ludzi opiewały kroniki i podania, a bardowie układali na ich cześć pieśni. W czasach nam bliższych bohaterów upamiętnia się stawiając im pomniki, a ich imionami okrasza się obficie nazwy ulic. Należy jednak powiedzieć otwarcie: kandydat na takiego bohatera nie może dopuścić się zdrady, bo jak pisał Stefan Żeromski w opowiadaniu ,,Na probostwie w Wyszkowie'' - ,,Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny''....
WIĘCEJ >

.
dodane 21.05.2013Biblioteka Główna MBP


Bajkopisarz zawodowiec ponownie w Dąbrowie!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

7 czerwca wszyscy miłośnicy Kacperiady, sympatycy detektywa Pozytywki, wielbiciele misia Irwinga oraz fani Kuby i Buby będą mieli okazję ponownie spotkać się z prawdziwym bajkopisarzem, najbardziej rozpoznawalnym i najchętniej czytanym polskim pisarzem - Grzegorzem Kasdepke!

Autor wielu bestsellerów (m.in.: "Kacperiada", "Kuba i Buba", "Bon czy ton", "Co to znaczy...", "Detektyw Pozytywka"), jest wybitnym znawcą sztuki narracji, kolekcjonerem literackich laurów i niezrównanym mistrzem wywoływania uśmiechu. Jego książki biją rekordy popularności, ciesząc się niezwykłym powodzeniem zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych!

Z wykształcenia dziennikarz, z zawodu... bajkopisarz! Grzegorz Kasdepke to także twórca słuchowisk radiowych, autor scenariuszy programów oraz seriali telewizyjnych oraz były wieloletni redaktor naczelny magazynu dziecięcego "Świerszczyk". Opublikował dziesiątki bajek, baśni i opowiadań dla dzieci. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego (za książkę "Kacperiada"), Nagroda Edukacyjna XXI (za książki "Co to znaczy..." oraz "Bon czy ton"), wyróżnienie Polskiej Sekcji ibBY (za książkę "Horror, czyli skąd się biorą dzieci"), "Małe Pióro" (za cykl książek o Kubie i Bubie).

Jego twórczość charakteryzuje się niezwykłą lekkością stylu i jasnością przekazu, doprawionymi ogromną dawką poczucia humoru. Kolejne książki autora zdobywają doskonałe recenzje i uznanie czytelników w każdym wieku. Nie pozbawione walorów edukacyjnych są idealną lekturą do wspólnego, rodzinnego czytania. Bohaterowie jego opowiadań trafili nawet do szkolnych podręczników.

Grzegorz Kasdepke spotka się z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej 7 czerwca o godz. 17.00 w sali audiowizualnej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Wstęp wolny.

Spotkanie organizowane jest w ramach drugiej edycji projektu "Podróże po literaturze" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja literatury i czytelnictwa".

Przypominamy, że przedsięwzięciu towarzyszy konkurs plastyczny "Portret bohatera literackiego". Być może to właśnie postacie opisywane przez Grzegorza Kasdepke okażą się najchętniej portretowanymi przez dzieci bohaterami. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronach www.biblioteka-dg.pl/podroze.

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 21.05.2013
Dzieci kontra śmieci.
Trwają zapisy do udziału w eko-zabawie.

5 czerwca od godziny 12:00-17:00 Stowarzyszenie SOPEL we współpracy z Fundacją Godne Życie organizują w Parku Hallera eko-zajęcia dla dzieci z klas od IV-VI pt. "Pokonaj śmieci a wygrasz zdrowie- czyli ekologia na co dzień." Zapisz swoją pociechę do udziału w zabawie. Czekają atrakcyjne nagrody.

Stowarzyszenie SOPEL i Fundacja Godne Życie zapraszają dąbrowskich szkół podstawowych z klas od IV-VI do udziału we wspólnej eko-przygodzie. Organizatorzy przygotowali liczne, terenowe warsztaty ekologiczne oraz pełne emocji podchody. Udział w zabawie jest bezpłatny.

Dzieci dowiedzą się, co w trawie piszczy
W ramach wydarzenia odbędą się plenerowe warsztaty ekologiczne "Na trawie". Poprzez ćwiczenia, doświadczenia oraz eksperymenty na wesoło będą mogli zobaczyć w jaki sposób ich styl życia wpływa na środowisko oraz poznają zasady ochrony środowiska i sposoby na ich przestrzeganie każdego dnia. Przykładowo mali odkrywcy będą mieli okazję ujrzeć skutki niewłaściwej segregacji odpadów tworząc na bibule własne małe wysypiska śmieci.

Wspólnie będą poszukiwać skarbu
Kolejną atrakcja będą Eko-podchody, w których uczestnicy w zespołach 2-osobowych otrzymają plan parku oraz kartę pracy z zadaniami do wykonania. Odpowiedzi na zadania będą szukali w ukrytych w terenie śmieciach, które po odnalezieniu będą zbierali do odpowiednich worków, zachowując zasady segregacji odpadów. Pokonując wspólnie poszczególne punkty dotrą do ukrytego skarbu jakim będą sadzonki roślin. Oczywiście każdy uczestnik będzie mógł zabrać ze sobą do domu odnalezioną sadzonkę. Pięć zwycięskich drużyn, które zdobędą największą ilość punktów zostaną nagrodzone.

Zrobią dzieła sztuki ze... śmieci
Równolegle do Eko-podchodów będzie odbywał się warsztat z art.-recyklingu. To znaczy, że uczestnicy w 2-osobowych zespołach będą wykonywać z materiałów odpadowych niezwykłe "małe dzieła sztuki". W trakcie zajęć z "Art-recyclingu" nauczą się wykorzystywać "odpady" do stworzenia "nowych" przedmiotów ozdobnych lub użytkowych. Spośród drużyn biorących udział w warsztatach trzyosobowe jury wyłonią zwycięskie drużyny (I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia), które wykonały najciekawsze prace.
Efekty pracy uczestników warsztatów zostaną wystawione wzdłuż głównej alejki parku, tak aby zwrócić uwagę spacerowiczów na narastający problem ilości odpadów oraz nakłonić ich do włączenia się w segregacje śmieci we własnych domach.

Obowiązują zapisy
Zgłoszenia dwuosobowych zespołów należy dokonać wysyłając wiadomość mailową do Fundacji Godne Życie pod adres fundacja.godnezycie@wp.pl . W wiadomości powinny się znaleźć takie informacje jak: imiona i nazwiska uczestników, klasa oraz nazwa szkoły.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu do Fundacji 511-982-448
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych termin imprezy może ulec zmianie.
Impreza "Pokonaj śmieci a wygrasz zdrowie - czyli ekologia na co dzień" organizowana przez Stowarzyszenie SOPEL i Fundację Godne Życie jest współfinansowana z środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

.
dodane 21.05.2013
Międzynarodowy mecz bokserski
CSW Fight-Boxing Dąbrowa Górnicza
vs
Energy Amstetten (Austria)

Pokazy walk bokserskich
(parking przed Halą Widowiskowo - Sportową "Centrum")

Program zawodów:
15.45 - 16.00 Wystgp zespołu wokalnego
16.00 -16.15 Uroczyste otwarcie imprezy, powitanie przybyłych gości,
przywitanie gościa honorowego Damian Jonaka,
prezentacja zawodników.
16.15 -17.45 Pierwsza polowa meczu (6 walk)
17.45 -18.00 Występ zespołu wokalnego
18.00-19.30 Druga potowa meczu [6 walk)

.
dodane 20.05.2013

20130517_D
Dzień Muzyki i Plastyki w MCI

17 maja w godzinach od 15 do 19 w Miejskim Centrum Informacji w C.H. Pogoria Fundacja Godne Życie organizowała Dzień Muzyki i Plastyki. Pośród przygotowanych dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej atrakcji znalazły się warsztaty plastyczne, wystawa malarska oraz występy wokalne Dąbrowskich artystów.

W związku ze Świętem Polskiej Muzyki i Plastyki w Miejskim Centrum Informacji 17 maja, za sprawą Fundacji Godne Życie i organizacji partnerskich zrobiło się barwnie i muzycznie. Impreza prowadzona przez charyzmatycznego Ryszarda Daniluka, pomimo problemów technicznych zdołała przyciągnąć do siebie wielu mieszkańców miasta.

O godzinie 16.00 rozpoczął się koncert finalisty Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej z Fundacji Wygrajmy Razem. Czarująca para muzyków zaprezentowała uczestnikom zabawy kilka popularnych utworów. Wśród nich zabrzmiały między innymi: "Małe Rzeczy- Sylwii Grzeszczak, legendarna "Małgośka"- Maryli Rodowicz czy romantyczne "Zawsze tam gdzie ty" zespoły Lady Pank.

Kolejny artysta, który zaprezentował swój muzyczny dorobek był dąbrowski wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta w jednym Miro Witek ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Bard wiecznie żywego zagłębiowskiego bluesa publiczność zgromadzoną wokół MCI chwycił za serce swoimi nieskomplikowanymi, ale bardzo wymownymi tekstami autorskich utworów muzycznych.

Występy wokalne zakończyły się pełnym energii występem dwóch dziewcząt, podopiecznych Fundacji Godne Życie przy akompaniamencie zespołu muzycznego. "Bardzo się cieszymy, że pośród podopiecznych Fundacji Godne Życie tak wiele jest utalentowanych młodych ludzi. Zawsze w takich przydatkach robimy wszystko co w naszej mocy aby umożliwić im spełnianie marzeń. W ten sposób zaszczepiamy naszej młodzieży potężną dawkę wiary w siebie, która jest kluczowa w rozwoju młodego człowieka, w szczególności tak bardzo boleśnie doświadczonego przez środowisko w którym żyje." - mówi wiceprezes Fundacji Godne Życie, Łukasz Kolber.

Dla najmłodszych uczestników zabawy przeprowadzone zostały barwne warsztaty plastyczne. Podczas nich dzieci przygotowywały ozdobne, papierowe witraże oraz to, co wymagało od dzieci największego zaangażowania- laurki z okazji Dnia Matki. "Jeszcze nigdy nie robiłam kartki dla mamy. Jest bardzo ładna, więc mamusia na pewno się ucieszy" - mówi dumna ze swojej laurki 10-letnia Ania.

Dodatkowo podczas wydarzenia można było obejrzeć wystawę malarską pełną budzących wyobraźnię, przepięknych obrazów autorstwa Pani Ireny Wiltosińskiej ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Partnerami organizowanego przez Fundację Godne Życie wydarzenia są Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego i Fundacja Wygrajmy Razem.

.
dodane 16.05.2013Biblioteka Główna MBP


Świat na wyciągnięcie ręki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

20 maja o godz. 17.00 w dąbrowskiej Bibliotece Głównej przy ul. T. Kościuszki 25 odbędzie się spotkanie autorskie "Świat na wyciągnięcie ręki". Gościem spotkania będzie Leszek Szczasny - z wykształcenia politolog i filozof, z zamiłowania społecznik, fotograf i niezależny globtroter-reporter.

Leszek Szczasny jest autorem książki "Świat na wyciągniecie ręki", która stanowi barwny zapis podróży po Europie i Bliskim Wschodzie. Autor zabiera czytelników w siedem autostopowych eskapad od Ukrainy, przez Hiszpanię i Turcję aż po Syrię. Książka porusza, rozśmiesza, koi, prowokuje - zachęca do odkrywania świata na własną rękę.

Autor dociera w głąb danej kultury, często podważając związane z nią stereotypy. Podróżuje za grosze, będąc żywym dowodem na to, że "chcieć, to móc". Ze swoich wypraw przywozi bogatą dokumentację fotograficzną prezentowaną podczas spotkań w formie wielowymiarowych slajdowisk.

Podczas spotkania w dąbrowskiej bibliotece zostanie zaprezentowane slajdowisko "Pierwszy krok do orientu", które stanowi niezwykły zapis zgłębiania północnych i centralnych regionów Turcji. To barwny portret wyjątkowego kraju pomiędzy Wschodem a Zachodem, prezentujący m.in. słone jezioro, XIX-wieczną drewnianą zabudowę otomańską, nieznane Góry Szare, dzikie wybrzeże Morza Czarnego i fantastyczną Kapadocję.

Prezentacja wzbogacona komentarzem prowadzącego będzie niecodzienną okazją do zapoznania się z codziennym życiem mieszkańców Turcji, od zapomnianych wiosek, do 12-milionowego Stambułu, poznania zwyczajów meczetowych i narodowych oraz znaczących różnic w mentalności tureckiej i europejskiej. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość nabyć książkę "Świat na wyciągnięcie ręki" z pamiątkowym wpisem autora.

Spotkanie odbędzie się w ramach czwartej edycji projektu "Senior na topie", organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej. Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 16.05.2013

20130515

Biblioteka Główna MBP


Szymborska na bruku!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Fragmenty wierszy, znane cytaty i złote myśli pojawiły się na dąbrowskich chodnikach, ścieżkach i alejkach parkowych w centrum miasta. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mogą teraz oddać się chwili refleksji i lirycznemu nastrojowi czytając popularne wersy autorstwa Wisławy Szymborskiej, Adama Asnyka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Aleksandra Fredry...

Liczne cytaty ozdobiły przestrzeń miejską w okolicach dąbrowskiej Biblioteki Głównej i w Parku Hallera. Napisy wykonali uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych im. T. Kantora i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej za pomocą specjalnych szablonów.

Poetyckie strofy już niebawem znikną pod stopami przechodniów... Warto zatem spróbować odszukać m.in. fragment wiersza naszej noblistki:

"Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy."

(Wisława Szymborska)

Akcja "Słowa na bruku" towarzyszyła obchodom "Tygodnia Bibliotek" organizowanego w dniach 8-15 maja przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Realizacja projektu była możliwa dzięki pomocy Zespołu Szkół Plastycznych im. T. Kantora oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej.

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 16.05.201320060613 DG - Mydlice. Ulica Szpitalna. Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13 ; DĄBROWA GÓRNICZA

REJESTRACJA - Medycyna Pracy - tel. (32) 621-20-71

Wykonujemy badania psychologiczne zarówno dla kierowców jak i osób wykonujących inne zawody, w których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna, przy pomocy specjalistycznej aparatury.

Badaniom psychologicznym podlegają:

" kandydaci na kierowców oraz kierowcy wszystkich kategorii prawa jazdy,
" kandydaci na kierowców oraz kierowcy uprzywilejowanych pojazdów,
" kandydaci na instruktorów oraz instruktorzy,
" kandydaci na egzaminatorów oraz egzaminatorzy,
" osoby ubiegające się o przedłużenie dotychczasowej ważności uprawnień w zakresie prawa jazdy,
" osoby kierujące pojazdem służbowym kat. B
" uczestnicy wypadków drogowych,
" kierowcy, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości (po zatrzymaniu prawa jazdy),
" osoby, które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych za naruszenie przepisów drogowych,
" osoby, które w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym.

Przeprowadzamy również badania psychologiczne:

" operatorów wózków jezdniowych (widłowych),
" operatorów maszyn drogowych i budowlanych (m.in.: suwnic, żurawi, koparek, dźwigów),
" osób pracujących na wysokości (powyżej 3m),
" osób wykonujących specjalistyczne pracę pod ziemią (m.in. górnicy)
" wszystkich innych pracowników, których stanowisko pracy wymaga posiadania szczególnej sprawności psychofizycznej,
" wymagane do kursów.

Wykonujemy kompleksowe badania w zakresie Medycyny Pracy:
- badania lekarskie - badania psychologiczne

Godziny przyjęć pracowni psychologicznej:
˘ poniedziałek: 8:00 - 14:20
˘ środa: 12:00 - 18: 20
˘ czwartek: 8:00 - 18:20

Cennik :

Badania psychologiczne kierowców
Kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych
jak również osób pracujących zarobkowo przy użyciu pojazdów wszystkich kategorii prawa jazdy (A,B,C,D,E,T) 75zł

Kierowców skierowanych przez policję w wyniku: 100zł
˘ Prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
˘ Spowodowania wypadku drogowego
˘ Przekroczenia 24 punktów karnych
Osób skierowanych przez lekarza, w wyniku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia badania psychologicznego 75zł
Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 80zł
Kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 80zł
Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy 80zł
Operatorzy maszyn i badania wysokościowe
Operatorów wszelkiego rodzaju maszyn
(koparek, spycharek, dźwigów, suwnic, oraz innych maszyn) 60zł
Operatorów wózków widłowych 60zł
Osób pracujących powyżej 3 metrów nad ziemią 60zł
Osób pracujących do 3 metrów nad ziemią 60zł
Osób będących członkami ochotniczej straży pożarnej 60zł
Stanowiska górnicze 60zł
Pracownicy kolei 50zł
Inne 60zł

.
dodane 15.05.2013
O koniach, nietoperzach i skarbach Dąbrowy Górniczej

WYZSZA SZKOŁA BIZNESU w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 3c; DĄBROWA GÓRNICZA

W najbliższą sobotę - 18 maja - studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego wezmą udział w przedostatnim wykładzie w tym roku akademickim. A już za dwa tygodnie, w ramach Dni Dąbrowy Górniczej, Studenci DUD spotkają się na uroczystym zakończeniu roku, podczas którego wykład wygłosi Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Tego dnia trzystu młodych studentów otrzyma także dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym.

Motywem przewodnim majowych wykładów dla studentów DUD w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej będą przyroda i rekreacja. Tropiciele Nauki (dzieci w wieku 6-8 lat) wezmą udział w wykładzie dr Anny Watoła "Na konika grzbiecie jadę po pięknym świecie", który przybliży dzieciom charakter relacji pomiędzy człowiekiem i koniem, specyficzne potrzeby tych zwierząt oraz ich wrażliwość. Dr Anna Watoła spróbuje także zaszczepić w młodych studentach pasję do jazdy konnej, zachęcając ich do spróbowania swoich sił w tym pięknym sporcie (na wykładzie ogłoszony zostanie konkurs, w którym nagrodami będą bezpłatne wejściówki do stadniny koni). W tym samym czasie dla starszych studentów (9-12 lat) wykład poprowadzi dr Wojciech Sierka, który zaprezentuje niezwykły świat nietoperzy (dzieci poznają m.in. mechanizm działania echolokacji i dowiedzą się, czym jest batbox).

Tegoroczne zajęcia Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego zakończy wykład "Wakacje młodych odkrywców - ukryty skarb w Dąbrowie Górniczej", który 1 czerwca, podczas uroczystego zakończenia roku w DUD, poprowadzi Prezydent Miasta - p. Zbigniew Podraza. Tego dnia na scenie w Parku Hallera studenci odbiorą także dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym, które wręczą im Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej. Uroczyste zakończenie roku akademickiego w DUD tradycyjnie już organizowane jest w ramach Dni Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa realizowana od 6 lat przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, pod patronatem Prezydentem Miasta. W ramach DUD dzieci w wieku 6-12 lat mają okazję uczestniczyć w licznych interaktywnych wykładach i warsztatach z różnych dziedzin nauki. Zapisy na kolejny rok akademicki już ruszyły. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wsb.edu.pl oraz uzyskać u koordynatora projektu - mgr Anny Giertler (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tel. 32 295 93 15, e-mail: dud@wsb.edu.pl).

Uniwersytety Dziecięce Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej działają także w Cieszynie, Żywcu, Łazach i Świętochłowicach. Partnerski Uniwersytet Juniora działa też w Olkuszu. WSB prowadzi również Uniwersytet Młodzieżowy (dla gimnazjalistów) oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku (Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Wojkowice, Ogrodzieniec).

Anna Giertler
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Akademickie Biuro Karier

.
dodane 15.05.2013Biblioteka Główna MBP


Wspólne bajanie z Joanną Rudniańską

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. T. Kościuszki 25 ; DĄBROWA GÓRNICZA

Baśnie, bajki, bajeczki... przepełnione magią i życiową mądrością, bawią, uczą i wzruszają, rozwijają wyobraźnię i pomagają zrozumieć otaczający nas świat. Uwielbiane nie tylko przez dzieci pozwalają każdemu oderwać się od rzeczywistości, by w jednej chwili znaleźć się "za siedmioma górami, za siedmioma rzekami...".
Dąbrowska książnica zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych do wspólnego bajania. Już w czwartek, 16 maja, o godz. 9.30 gościem biblioteki będzie Joanna Rudniańska. Pisarka zadebiutowała na łamach czasopism "List" oraz "Fantastyka", publikując bajki dla najmłodszych. W 1992 za książkę pt. "Rok smoka", otrzymała prestiżową nagrodę imienia Janusza Korczaka, a w roku 2007, za utwór "Kotka Brygidy", została uhonorowana Głównym Wyróżnieniem Literackim w konkursie Książka Roku 2007 Sekcji IBBY.
Spotkanie autorskie odbędzie się w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Biblioteki Śląskiej pod nazwą. "Zabajani! Bajeczne manewry literackie".

Dodatkowe informacje
Dział Marketingu MBP

.
dodane 14.05.2013
Pokaz Mistrza Polski Baristów w Dąbrowie Górniczej

Przez dwa dni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieli okazję do poznania niezwykłej sztuki parzenia kawy. 17 i 18 maja w Centrum Handlowym Pogoria będzie można przyjrzeć się pracy Marcina Rusnarczyka - Mistrza Polski Baristów. Start pierwszego pokazu o godzinie 12.00.

W trakcie pokazu mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zostaną zabrani w wyjątkowy świat kawy podczas, którego nauczą się w jaki sposób przygotować aromatyczne i mocne espresso czy delikatne i pełne mlecznej piany latte. Uczestnicy poznają tajniki sztuki baristycznej dzięki czemu nieobce staną się im zasady idealnego przygotowania kawy. A Ci, którzy dopiero poszukują swojego ulubionego napoju kawowego będą mogli spróbować kawy przygotowanej na wybrany przez siebie sposób.

.
dodane 14.05.2013

Biblioteka Główna MBP


Tydzień Bibliotek trwa! - Spotkanie z Anną Janko

Dąbrowska książnica serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Janko, które odbędzie się 15 maja o godz. 17.00 w Galerii Klubowej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25).

Anna Janko to jedna z najlepszych polskich współczesnych pisarek, poetka i krytyk literacki, felietonistka "Zwierciadła". Tworzy książki dla czytelników dorosłych i dla dzieci. W jej dorobku znajduje sie 8 tomików poezji, dwie powieści ("Dziewczyna z zapałkami", 2007; "Pasja według św. Hanki", 2012) oraz jedna książka dla dzieci ("Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w Brzuchu Mamy", 2012).

Zadebiutowała w 1977 r. tomem wierszy pt. "List do królika doświadczalnego". Trzy lata później otrzymała Nagrodę Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka. W 2001 roku była nominowana do nagrody literackiej Nike za tom "Świetlisty cudzoziemiec". W 2008 r. za powieść "Dziewczyna z zapałkami" nominowano ją do Nagrody Mediów Cogito oraz Europejskiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.
Współpracowała z wrocławskim miesięcznikiem "Odra", II programem Polskiego Radia, czasopismem "Pani". Obecnie współpracuje ze "Zwierciadłem". Jest członkiem PEN-clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Podczas spotkania będzie można nabyć książki autorstwa Anny Janko: "Dziewczyna z zapałkami", "Pasja według św. Hanki".

Spotkanie realizowane jest w ramach Tygodnia Bibliotek organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

.
dodane 13.05.2013


Muzycznie i barwnie w Miejskim Centrum Informacji

17 maja w godz. 15.00-19.00 w Miejskim Centrum Informacji w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Dzień Muzyki i Plastyki. Podczas organizowanej przez Fundację Godne Życie imprezy nie zabraknie występów muzycznych i zajęć plastycznych dla dzieci.

Fundacja Godne Życie zaprasza Dąbrowian do wspólnej zabawy ze sztuką. W związku ze Świętem Polskiej Muzyki i Plastyki w Miejskim Centrum Informacji 17 maja zrobi się muzycznie, plastycznie i rozrywkowo.

Podczas imprezy odbędą się występy muzyczne: finalisty Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej z Fundacji Wygrajmy Razem, oraz Miro Witka ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Muzycy przeprowadzą również zabawę, podczas, której każdy uczestnik imprezy będzie mógł zaśpiewać u ich boku.

Dla najmłodszych gości przygotowano ciekawe warsztaty plastyczne.

Dodatkowo podczas wydarzenia będzie możliwość obejrzenia wystawy prac artystów Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Partnerami organizowanego przez Fundację Godne Życie wydarzenia są Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego i Fundacja Wygrajmy Razem.

.
dodane 13.05.2013

20130511_C
Wyjątkowy Piknik Rodzinny z FGŻ i ZSO nr 2 za nami.

W sobotę, 11 maja w godzinach od 14:00-19:00 w Gołonogu Dąbrowianie brali udział w I Pikniku Rodzinnym. Porywające pokazy sztuk walki, zacięte średniowieczne boje, niecodzienne sportowe rozgrywki i koncerty muzyczne to tylko niektóre przygotowane przez Fundację Godne Życie i ZSO nr 2 atrakcje.

Sobotnie popołudnie dla sporej liczby mieszkańców Dąbrowy Górniczej stało się poprawinami majówki. Niestety i tym razem pogodzie było daleko od ideału. Na szczęście wbrew obawom organizatorów I Pikniku Rodzinnego obyło się bez strug wiosennego deszczu, a uczestnicy zabawy mogli spędzić wesoło wolny czas na świeżym powietrzu.

Piknik startował pod hasłem "Dla każdego coś miłego".

Fundacja Godne Życie i ZSO nr 2 (Szenwald) dotrzymali obietnicy. Przygotowano mnóstwo radosnych atrakcji rozświetlających ciemne, pochmurne godziny popołudniowe. Chociaż z powodu niepewnych warunków atmosferycznych początkowo frekwencja nie była wysoka, impreza wystartowała w okolicach godziny 14.00. Najlepsza zabawa zaczęła się jednak dwie godziny później, kiedy to Dąbrowianie pojawili się liczniej, by wziąć udział w wielu atrakcjach.
W ramach imprezy odbyły się rozmaite warsztaty. Podopieczni Fundacji Godne Życie uczyli bibułkarstwa i wyplatania papierowej wikliny. Była to ciekawa wymiana międzypokoleniowa, podczas której to młodzież uczyła dorosłych tworzyć coś z niczego. Uczestnicy imprezy brali aktywny udział w przyciągającym paletą barw plener malarski. Przy pomocy dzielących się doświadczeniem dąbrowskich artystów ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego każdy mógł tworzyć własne dzieło. Stowarzyszenie Ziemia i My zorganizowało warsztaty czerpania papieru oraz zagadki ekologiczno-przyrodnicze dla najmłodszych. Z kolei przy obracającym się kole garncarskim pod okiem instruktorów z Fundacji Godne Życie uczestnicy pikniku tworzyli własnoręcznie naczynia.
Nie zabrakło sportowych emocji.
Najwięcej frajdy sprawiało dzieciom malowanie twarzy, dojenie okazałej dmuchanej krowy oraz udział w Olimpiadzie Sportów Niecodziennych Fundacji Godne Życie. Pełne werwy i niespożytej energii maluchy rzucały oponą, beretem na odległość oraz żołędziem do dziupli. Budowano również jak najwyższe wieże z klocków. Najbardziej podobało mi się jak z takimi dużymi rękawiczkami na rękach musiałam przesypywać piasek. Im więcej tym lepiej udało mi się dużo przesypać, ale inni byli lepsi.- opowiada o jednej z "olimpijskich dyscyplin" 8- letnia Ola.
Uwagę przyciągnął również pokaz sztuk walki oraz zaciętego średniowiecznego boju na kije, w którym w rolę mnicha wcielił się przedstawiciel "szenwaldowskiej" kadry nauczycielskiej. Emocjonującym punktem imprezy były prezentacje strażaków i policjantów w akcji oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego. Dąbrowscy zawodowi strażacy w ramach pokazu gasili rozprzestrzeniający się pożar oraz wyciągali z wraku pojazdu rannych w wypadku samochodowym.
Było muzycznie i apetycznie.
Zabawę uświetniły występy muzyczne. Koncertowali uczniowie i absolwenci Szenwalda, Miro Witek i zespół Bluesowy ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Podczas Pikniku nie mogło zabraknąć apetycznych grillowanych potraw przygotowanych przez Restaurację Malta i smakowitych słodkości upieczonych przez nauczycieli ZSO nr 2.
Partnerami organizowanej przez ZSO nr 2 i Fundację Godne Życie zabawy było Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Ziemia i My oraz Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

.
dodane 12.05.2013
WŁADZE DĄBROWY GÓRNICZEJ:
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza,
Przewodniczący Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej

W nawiązaniu do nabrzmiałego przez lata problemu, w drażliwej sprawie, ustalania bieżącego taryfikatora cen za dostawy wody i odprowadzenie ścieków, zwracamy się o podjęcie działań mających na celu dywersyfikację źródeł zaopatrzenia naszego miasta w wodę. Prace w tym zakresie winny być poczynione niezależnie od działań podejmowanych przez niemiecko-polskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Jako mieszkańcy zdajemy sobie sprawę, że przyjęte w ostatnim czasie, podczas sesji Rady Miasta rozwiązanie - nie podnoszenia stawek cen wody - jest tylko rozwiązaniem tymczasowym i przejściowym, nie mającym szans na utrzymanie się w najbliższych latach.

Przez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w wodę rozumiemy takie działania władz miasta, których efektem końcowym będzie stworzenie drugiego, niezależnego od niemiecko-polskiej spółki, źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Uważamy, że działania te winny być nakierowane na wykorzystanie wody ze Zbiornika "Kuźnica Warężyńska", obecnie pod administracją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub wykorzystanie innych potencjalnych źródeł pozyskania wody, np. odwiertów ze studni głębinowych. Nasz apel podyktowany jest niewspółmiernym taryfikatorem cen wody, jaki narzuca mieszkańcom miasta PWiK Sp. z o.o., w stosunku do możliwości finansowych mieszkańców.

Uważamy, że działania firmy Aqua Gmbh, jednego z udziałowców PWiK sp. z o.o., przy niekorzystnie dla Gminy zawartej umowie spółki, mają bardzo niekorzystny wpływ na bieżący poziom cen wody w mieście. Konkretnie oczywiście wpływ zawyżający cenę w stosunku do kosztów.

Dlatego uważamy, że miasto winno albo odkupić udziały firmy Aqua Gmbh w przedsiębiorstwie PWiK Sp. z o.o., albo podjąć działania mające na celu stworzenie drugiego niezależnego źródła dostaw wody, dzięki czemu, to mieszkaniec miasta będzie decydował czy chce by dostarczano mu wodę z PWiK Sp. z o.o., czy będzie otrzymywał wodę z innego źródła. Celem takiego działania winno być odzyskanie przez miasto skutecznej możliwości kształtowania cen wody oraz przynajmniej zapewnienie oligopolu jej dostaw, implikującego konkurencyjność cen.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych realiach zapewnienie pełnego wolnego rynku dostaw wody w mieście może okazać się trudne do zrealizowania. Jednakże w sytuacji, gdy w wyniku olbrzymiego przedsięwzięcia finansowanego przez mieszkańców Dąbrowy Górniczej, jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (circa 900 milionów zł), w powiązaniu z dotacjami unijnymi, dojdzie do oddawania nowej infrastruktury wod.-kan. w mieście, nastąpi bardzo dobry moment do realizacji podnoszonych przez nas działań dywersyfikacyjnych.

Uważamy, że dalsza bezczynność władz miasta: Prezydenta i radnych Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie jest działaniem na niekorzyść mieszkańców miasta. Miasto powinno mieć większą możliwość kształtowania cen wody, szczególnie, gdy jest głównym udziałowcem spółki. To na władzach miasta spoczywa obowiązek zapewnienia takiego taryfikatora cen wody, który będzie bardziej skorelowany z możliwościami płatniczymi mieszkańców miasta, co nota bene wymusza wręcz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Niestety, według nas, obecny taryfikator cen wody można określić jako taryfikator "łupieżczy" http://www.pwik-dabrowa.pl/cena-wody-i-sciekow.aspx.

Prosimy o bardzo poważne zainteresowanie się tematem, podjęcie odpowiednich środków i nakładów będących w dyspozycji miasta, aby problem nadmiernych cen wody był rozwiązany dla dobra wszystkich mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Mieszkańcy miasta:
Grzegorz Jaszczura
Dawid Kmiotek

Do wiadomości:
1. Rada Miasta Dąbrowa Górnicza
2. Parlamentarzyści z terenu Zagłębia Dąbrowskiego
3. Robert Koćma - przewodniczący Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
4. Henryk Zaguła - członek Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o.
5. PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=23647#more-23647

.
dodane 10.05.2013

Klub Gazety Polskiej w Dąbrowie Górniczej


Spotkanie z prof. Jerzym Robertem Nowakiem
pt. "Stosunek Polaków do Żydów oraz Żydów wobec Żydów"

Klub Gazety Polskiej, Konserwatywny Klub Opcji Na Prawo oraz Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej serdecznie zapraszają do salki przy Bazylice Matki Boskiej Anielskiej, ul. Królowej Jadwigi 17 w Dąbrowie Górniczej na spotkanie z prof. Jerzym Robertem Nowakiem

p.t. "Stosunek Polaków do Żydów oraz Żydów wobec Żydów"
połączone z promocją jego książki "Żydzi przeciw Żydom".

Spotkanie odbędzie się W sobotę 18.05.2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej - ul. Królowej Jadwigi 17

.
dodane 09.05.2013
19.Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu - działania w Dąbrowie Górniczej

Centrum Dąbrowy Górniczej (plac przy przystanku, kierunek Katowice)
10.05.2013 r. (piątek), godzina 12.00 -14.00

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza przechodniów do udziału w akcji plastycznej pn. POGADAMY. Działania prowadzą dzieci ze Szkoly Podstawowej nr 10 w Dąbrowie Górniczej pod opieką instruktorów PKZ.

POGADAJMY - to warsztat przygotowany przez Pałac Kultury Zagłębia w ramach 19. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu.
Dzieci (uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Dąbrowie Górniczej) zostały poproszone
o przeprowadzenie akcji w centrum miasta Dąbrowa Górnicza. Warsztat jest próbą włączenia języka sztuki do języka komunikacji społecznej. Ze spotkania obu "języków" tworzy się obraz potrzeb wypowiedzianych przez różne grupy ludzi.
POGADAJMY - jest zaproszeniem do swobodnej formy pogawędki - rozmowy dziecka z dorosłym, innym dzieckiem.
" Na początku są słowa.
" Słowa tworzą obrazy - obrazy wyobraźni i rzeczywiste realizacje malarskie.
" Obrazy niosą przekaz, tworzą abstrakcyjne formy, aby ponownie stać się słowem.
" Słowo znajduje miejsce w CENTRUM człowieka.

Co robimy w centrum miasta?

1. Zadajemy pytania, notujemy odpowiedzi.
2. Malujemy wielkoformatowe włókniny na podstawie zanotowanych wypowiedzi przechodniów i wyobraźni dzieci.
3. Malarską interpelację zapisanych tekstów nakładamy na manekiny.
4. Każdy manekin to symboliczny człowiek - reprezentant naszych marzeń i oczekiwań.
5. Forma "ubioru' manekina jest dowolną interpretacją uczestników warsztatów.
6. Dzieci pytają przechodniów o wrażenia i emocje z oglądanych działań i gotowych realizacji.
7. Uwagi dzieci na temat akcji plastycznej zanotowane zostają w szkole.
8. Wypowiedzi przechodniów i spostrzeżenia dzieci przedstawimy w dokumentacji na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia.
9. Nasze działania zostaną zaprezentowane na wielkoformatowych płaszczyznach w przestrzeni miasta Poznań, podczas realizacji działań biennale - projekt SłowoPłoty.

Każde zdanie zaczyna się od "A".
A może...
A gdyby..
A jeśli...


Projekt i realizacja POGADAMY:
Sylwia Nowak - sylw.plast@wp.pl
Przy współpracy pracowników Pałacu Kultury Zagłębia


19. Biennale Sztuki dla Dziecka 2013, Poznań 3-9 czerwca 2013
Słowo na terytorium Sztuki dla Dziecka
SłowoPłoty
Rodzimy się z czystym umysłem, wrzuceni w świat obrazów, dźwięków, słów. zmuszeni do poznawania świata staramy się jak najlepiej w nim funkcjonować.
Początkowo nieporadne kroki wraz z upływem czasu stają się coraz doskonalsze. Zmysły, którymi jesteśmy obdarzeni pozwalają na poznawanie i komunikowanie się ze światem. Ta droga umożliwia rozwój, progres, inspiruje do twórczego działania, do wzbogacanie własnej wyobraźni.
Przy pomocy bazgrołów i z pozoru bezkształtnych plam barwnych stworzonych dziecięcą ręką mali twórcy stawiają swoje pierwsze kroki na płaszczyźnie artystyczno-plastycznej. Instynktownie badają ją, poznają kolory, kształty, struktury, a co najważniejsze - nadają znaczenia. Jest to zarówno zabawa, jak i sposób komunikowania się z otoczeniem,
z najbliższymi. To tworzenie obrazów myśli i uczuć, gdy nie posiadamy jeszcze odpowiedniej bazy słów, by wszystkie emocje i przemyślenia zwerbalizować.
Stopniowo kolorowe plamy zaczynają nabierać nowych, wyrazistszych form. Pojawiają się w nich pierwsze poznane litery, początkowo używane bezwiednie, z czasem nabierają kształtu słów. Zespolenie z rysunkiem, z malowidłem pozostaje jednak jeszcze długo po tym, jak nauczymy się operować wyrazami. Chciałoby się powiedzieć, że na zawsze.
Synergia słowa z kreską, plamą barwną, znakiem, budowanie nowych znaczeń, tworzenie odniesień, konstrukcja i dekonstrukcja zarazem, staną się punktem wyjścia do działań twórczych z dziećmi i młodzieżą w różnych grupach wiekowych, biorącymi udział w projekcie.
Artyści i warsztatowicze podczas wspólnej pracy będą wzajemnie inspirować się do tworzenia wizualnych komunikatów, które staną się zaproszeniem do wejścia w świat plastycznych metamorfoz. Słowa, zwroty i znaczenia otworzą swoje uschematyzowane formy i porwane zostaną w wir spontanicznych kreacji.
Powstałe w ten sposób prace będą z jednej strony intrygującą inwitacją do świata słów, jak
i twórczą łamigłówką zachęcającą do jej rozszyfrowania, rozpoznania treści ukrytych w rysunkach, malowidłach, przestrzennych formach czy nowo powstałych znakach.
Projekt realizowany będzie w okresie dwóch miesięcy poprzedzających 19. Biennale Sztuki dla Dziecka, na terenie 5 wybranych instytucji: przedszkola, szkoły podstawowej (klasy 1-3
i 4-6), gimnazjum i liceum.
Do projektu zaproszeni zostaną artyści pracujący z dziećmi i młodzieżą w wymienionych grupach wiekowych:
Dawid Szafrański, artysta rzeźbiarz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (poznańskie gimnazjum) http: //www.Youtube.com/user/dawidszafranski
e-mail:dszafranski@wp.pl, szafranskistudio@gmail.com
Izabela Jędrulak-Mocur, artystka plastyczka, Warszawa (wiek przedszkolny - Emil)
http://emilowowarsztatowo.blogspot.com
Monika Goetzendorf-Grabowska, artystka plastyczka, (przedszkole w Łodzi)
Sylwia Nowak, artystka plastyczka Pałac Kultury Zagłębia (liceum śląskie)
Ewa Kokot, edukatorka sztuki, Centrum Kultury Katowice w Katowicach (grupa młodzieżowa)
Bogumiła Kuźnicka, artystka plastyczka (Szczecin grupa ze szczecińskiego Młodzieżowego Domu Kultury).

.
dodane 09.05.2013Świetlica Środowiskowa w Antoniowie
.
dodane 09.05.2013

Biblioteka Główna MBP


Tydzień Bibliotek trwa! - Spotkania z Rafałem Witkiem

Przyjazne potwory, dinozaury, słoń-kinoman, smok Cmok i dobra kobra - to niezwykli bohaterowie utworów Rafała Witka, który już jutro, 10 maja, spotka się z najmłodszymi czytelnikami dąbrowskiej książnicy! Spotkania odbędą się o godz. 10.00 (Filia nr 4 MBP, ul. Reymonta 14) i o godz. 12.00 (Biblioteka Główna, ul. Kościuszki 25).
Rafał Witek jest autorem powieści, wierszy i słuchowisk radiowych dla dzieci, współpracuje z magazynem dla dzieci Świerszczyk i wydawnictwem edukacyjnym Nowa Era. Jest także felietonistą portalu Qlturka.pl, gdzie ogłasza recenzje, reportaże i teksty krytyczne dotyczące szeroko pojętej kultury i sztuki dla dzieci. Jest autorem następujących tytułów: "Zmyślone historie", "Cudnie paskudnie", "Plaża tajemnic", "Zwykła dziewczynka" oraz "Julka, Kulka, Forletka i ja".
Spotkania z pisarzem realizowane są w ramach Tygodnia Bibliotek organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Dzień z biblioteką!

W dniach 8-15 maja dąbrowska książnica bierze udział w obchodach Tygodnia Bibliotek - akcji promującej czytelnictwo i biblioteki, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Tegorocznym hasłem akcji jest "Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych".
Biblioteka staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki wśród szerokiego odbiorcy. W ciągu całego tygodnia we wszystkich placówkach bibliotecznych dąbrowskiej MBP organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia - spotkania, warsztaty, konkursy i wystawy.
Dąbrowska książnica ze swoją działalnością wychodzi także poza mury biblioteki. Jedną z takich akcji jest "Dzień w CH Pogoria". 10 maja w godz. 14.00-18.00 przy Miejskim Centrum Informacji (CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, ul. Sobieskiego 6) odbywać się będą warsztaty dla dzieci i konkursy z nagrodami. Uczestnicy zajęć będą mogli m.in. stworzyć własną zakładkę do książki i ułożyć gigantyczne puzzle literackie.
Będzie to również okazja, by obejrzeć "Kolekcję Retro" - ciekawe zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Każdy, kto odwiedzi biblioteczne stoisko będzie mógł ponadto skorzystać z doradztwa bibliotekarzy, którzy podpowiedzą, co warto przeczytać, jak zapisać się do biblioteki itp.
Tydzień Bibliotek jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Szczegółowy program obchodów Tygodnia Bibliotek dostępny jest na stronie www.biblioteka-dg.pl.

.
dodane 09.05.2013

Biblioteka Główna MBP


Katarzyny Grocholi recepta na szczęście...

Spotkanie z Katarzyną Grocholą otwarło Tydzień Bibliotek w dąbrowskiej książnicy. Autorka bestsellerowych powieści "Nigdy w życiu!", "Ja wam pokaże!", "A nie mówiłam!" spotkała się ze swoimi czytelnikami 8 maja w dąbrowskiej Bibliotece Głównej. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Strzemińska (Polskie Radio Katowice).
Katarzyna Grochola z uśmiechem i niezwykłym poczuciem humoru opowiadała o swoim życiu, twórczości, rodzinie, zwierzętach i spełnianiu marzeń. Pretekstem do rozmowy stały się liczne obrazy ułożone na kształt makatki nawiązującej do książki autorstwa Katarzyny Grocholi i jej córki, Doroty Szelągowskiej.
Pisarka opowiadała zabawne historie z życia swojego i najbliższych, o relacjach damsko-męskich oraz niezwykłej więzi matki z córką. Przy tym ostatnim wątku Katarzyna Grochola zdradziła publiczności dlaczego została zatrzymana przez policję w środku nocy i z przymrużeniem oka stwierdziła, że "córki są bardzo niebezpieczne dla zdrowia matek".
Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać kulisy powstawania ostatniej powieści Katarzyny Grocholi pt. "Houston, mamy problem!". Autorka wyznała, że pomysł na napisanie jednego rozdziału książki pochodzi od pewnego... kelnera! Pozwoliło to m.in. wyjaśnić, co wspólnego mają kobiety z myśliwcami F-16! Zgłębianie męskiej psychiki zaowocowało nie tylko zaskakującą powieścią, pomogło także odkryć najlepszą odpowiedź na kobiece pytanie "jak wyglądam?" - "szczupło!".
Na zakończenie spotkania fani twórczości Katarzyny Grocholi otrzymali od pisarki najlepszą z możliwych recept na szczęście: "Jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź!". Każdy uczestnik spotkania miał okazję porozmawiać z gościem, otrzymać pamiątkowy wpis do książki i zdjęcie z autorką.
Spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy "Pasjonujący Bibliotekarz", którą można oglądać w Galerii Klubowej i holu dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25) do końca maja.
Spotkanie z Katarzyną Grocholą odbyło się w ramach Tygodnia Bibliotek organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Galeria zdjęć (
http://biblioteka-dg.pl/index.php/galeria1/katarzyna-grochola )

.
dodane 08.05.2013


Odbij sobie deszczową majówkę na I Pikniku Rodzinnym

11 maja 2013 roku w godzinach 14:00- 19:00 na terenie szkoły ZSO nr 2 przy ul. Prusa 3 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Piknik Rodzinny. Organizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Fundację Godne Życie impreza wystartuje pod hasłem "Dla każdego coś miłego".

Wszystkim niezadowolonym z pogody jaka pokrzyżowała wypoczynkowe plany w weekend majowy proponujemy wzięcie udziału w I Pikniku Rodzinnym. Fundacja Godne Życie wraz z Zespołem Szkół nr 2 (Szenwald) serdecznie zapraszają wszystkich Dąbrowian do wspólnej rodzinnej zabawy.

Specjalnie przygotowany, bogaty w atrakcje program wydarzenia gwarantuję dobrą zabawę każdemu uczestnikowi. Będą to między innymi: Warsztaty ekologiczne przygotowane przez Stowarzyszenie Ziemia i My, warsztaty perfekcyjnego makijażu, pokazy wschodnich sztuk walki, prezentacja tresury psów policyjnych, sportowa Olimpiada Sportów Niecodziennych przygotowana przez Fundacje Godne Życie oraz liczne koncerty, gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych.

Ponadto przez cały czas trwania imprezy organizowane będą również warsztaty z garncarstwa, bibułkarstwa, wikliniarstwa i malarstwa sztalugowego prowadzone przez FGŻ. Będzie można nauczyć się także kaligrafii lub odwiedzić stoisko Pszczelarzy.
Dla najmłodszych przewidziane są ich ulubione atrakcje: malowanie twarzy i skakanie na dmuchanym zamku.
Nie ma pikniku bez dobrego jedzenia. Podczas całej imprezy serwowane będą przepyszne tradycyjne dania.
Udział w atrakcjach jest bezpłatny.

Harmonogram I Pikniku Rodzinnego: 11 maja 2013

* 14:00 - 15:00 - Koncert absolwentów szkoły
* 14:00 - 18:00 -Warsztaty ekologiczne prowadzone przez Stowarzyszenie Ziemia i My
* 14:00 - 18:00 - Olimpiada sportów niecodziennych prowadzona przez Fundację Godne Życie
* 15:00 - 15:30 - Pokaz tresury psa policyjnego
* 15:00 - 18:00 - Warsztaty wizażu
* 15:30 - 17:00 - Karaoke dla każdego, twister, zabawy dla najmłodszych
* 15:30 - 16:30 - Pokaz ratownictwa medycznego i ratownictwa wodnego
* 16:00 - 16:45 - Występ kapeli bluesowej
* 17:00 - 17:45 - Występ Miro Witka
* 17:00 - 18:30 - Pokazy wschodnich sztuk walki

Cały czas trwania imprezy: warsztaty z garncarstwa, warsztaty bibułkarstwa, warsztaty wikliniarstwa , warsztaty kaligrafii, stoisko profilaktyczne, stoisko Pszczelarzy, zabawy na dmuchanych obiektach, malowanie twarzy, piknikowy posiłek.

Partnerami organizowanej przez ZSO nr 2 i Fundację Godne Życie zabawy są Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego oraz Stowarzyszenie Ziemia i My.

.
dodane 08.05.2013
Szkolne Obserwatorium Astronomiczne - Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii i Astronautyki im. St. R. Brzostkiewicza - Zespół Szkół Nr 1  Dąbrowa Górnicza


DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ z Astronomią

Zajęcia prowadzi Dariusz W. Nelle.

Szkolne Obserwatorium Astronomiczne
Dąbrowskie Koło Miłośników Astronomii i Astronautyki im. St. R. Brzostkiewicza

Zespół Szkół Nr 1
ul. M. Konopnickiej 56
DĄBROWA GÓRNICZA

WSTĘP WOLNY

.
dodane 07.05.2013Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG


Noc Muzeów '2013

Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69; DĄBROWA GÓRNICZA
23 kwietnia (wtorek) 2013 r., godzina 18:00

Uprzejmie informujemy, że w tym dniu Muzeum Miejskie "Sztygarka" oraz Kopalnia Ćwiczebna czynne będą od godziny 17.00 do 24.00.

Wejścia do obiektów organizowane będą co pół godziny, ostatnie o 23.30. 18 maja br. zwiedzanie jest bezpłatne.

Atrakcją tegorocznej Nocy będzie otwarcie Parku Militarno-Historycznego usytuowanego obok placówki.

Ze względów organizacyjnych oraz zasad bezpieczeństwa konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie ilości osób, które zechcą zaszczycić nas w tym czasie swoją obecnością. tel. 32 7264185

.
dodane 07.05.2013Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG


"Myśli, przemiany, inspiracje..."

Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69; DĄBROWA GÓRNICZA
23 kwietnia (wtorek) 2013 r., godzina 18:00

Wernisaż 16 maja 2013 r., godzina 11.00
Czas trwania ekspozycji: 16 maja - 23 czerwca 2013 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje od 15 lat. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działalność naszej placówki ukierunkowana jest na pomoc i wsparcie osobom ze schizofrenią, z upośledzeniem umysłowym oraz z innymi zaburzeniami o podłożu psychicznym. Jedną z form aktywizacji uczestników jest terapia zajęciowa. Daje każdemu możliwość i szansę wyrażania siebie, swoich zdolności, umiejętności oraz własnych emocji.

W ramach wystawy prezentujemy twórczość artystyczną uczestników naszej placówki. Prace plastyczne, rękodzielnicze i ceramiczne wykonane zostały w ciągu ostatniego roku.

Mottem wystawy są: "Myśli, przemiany, inspiracje.", w której wyrażona została ekspresja twórcza indywidualna lub zbiorowa autorów prezentowanych prac.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z twórczością artystyczną uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Myśl - pojawia się.
Jest początkiem.
Początkiem przemiany
Przemiany, która inspiruje...
Tworzysz i Rzeczywistość
staje się Twoja...

.
dodane 02.05.2013
aktualizcja 07.05.2013

Biblioteka Główna MBP


Katarzyna Grochola otwiera Tydzień Bibliotek!

Najpopularniejsza autorka polskiej literatury obyczajowej. Jej książki sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. Jak nikt inny potrafi pisać o miłości, przyjaźni, rozczarowaniu i cierpieniu, bawiąc i wzruszając do łez... Już 8 maja gościem dąbrowskiej biblioteki będzie Katarzyna Grochola!

Odkąd pamięta, chciała być pisarką. Zanim jednak zajęła się wyłącznie pisaniem książek pracowała m.in. jako salowa, korektorka, dziennikarka, konsultantka w biurze matrymonialnym i dyrektor składu celnego. Przez osiem lat odpisywała na listy czytelniczek "Poradnika Domowego" i "Jestem".
Jest autorką bestsellerowych powieści (m.in. "Nigdy w życiu!", "Serce na temblaku", "Ja wam pokażę!", "A nie mówiłam!", "Kryształowy Anioł", "Houston, mamy problem!"), wielokrotnie nagradzanych słuchowisk, sztuk teatralnych i telewizyjnych, felietonistką oraz współscenarzystką dwóch popularnych seriali telewizyjnych. Jest laureatką wielu nagród, m.in. nagrody wydawniczej "IKAR" w 2001 roku, nagrody "AS" EMPiK-u w 2001 i 2002 roku oraz nagrody Bestseller Empiku w kategorii literatura polska za rok 2010.
Autorka spotka się ze swoimi czytelnikami 8 maja o godz. 17.00 w sali audiowizualnej dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Rozmowę poprowadzi Agnieszka Strzemińska (Radio Katowice). Spotkanie z pisarką odbędzie się w ramach Tygodnia Bibliotek, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

"Bibliotekarze z pasją..."

Pracują z entuzjazmem i zapałem. Podążają za marzeniami. Żyją z pasją! Są wśród nich artyści, sportsmeni, grzybiarze, ogrodnicy, wędkarze... Różne osobowości, odmienne zainteresowania. Łączy ich jedno - wszyscy są pracownikami dąbrowskiej książnicy!
Sylwetki 16 pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej oraz ich pozazawodowych pasji zostaną zaprezentowane na wystawie "Pasjonujący Bibliotekarz" organizowanej w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Ekspozycja prezentować będzie fotografie autorstwa Adrianny Pohl-Gasidło z Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej.

Otwarcie wystawy nastąpi 8 maja w Galerii Klubowej dąbrowskiej Biblioteki Głównej. Ekspozycję otworzy najpopularniejsza autorka polskiej literatury obyczajowej - Katarzyna Grochola. Pisarka spotka się ze swoimi czytelnikami o godz. 17.00 w sali audiowizualnej Biblioteki Głównej. Tuż po spotkaniu autorskim rozpocznie się wernisaż, podczas którego nie zabraknie bohaterów wystawy - portretowanych bibliotekarzy oraz autorki zdjęć.

Wystawę będzie można oglądać w dniach 8-31 maja w Galerii Klubowej i holu dąbrowskiej Biblioteki Głównej (ul. T. Kościuszki 25). Wydarzenie towarzyszyć będzie obchodom Tygodnia Bibliotek, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Przygotowanie wystawy "Pasjonujący Bibliotekarz" jest możliwe dzięki wsparciu Zespołu Szkół Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej

.
dodane 02.05.2013


Cena biletów: 20 zł.


KRAINA UŚMIECHU

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu www.tpsp.art.pl serdecznie zaprasza na jedno z najpiękniejszych dzieł Franza Lehára - operetkę pt. Kraina uśmiechu, której premiera odbędzie się 24 maja 2013 roku o godz. 19.00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - Domu Kultury w Ząbkowicach (ul. Chemiczna 2), tel. 32 2605640.

Niemalże wszystkie arie i duety pochodzące z owej operetki stały się niekwestionowanymi szlagierami sceny muzycznej, jak np.: Twoim jest serce me... lub Kto dał nam klucze do miłości bram... Także libretto operetki to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających historii miłosnych zakraplanych nutką orientalnej kultury Chin. Hrabianka Liza zakochana ze wzajemnością w chińskim księciu Su Czongu postanawia porzucić dla niego Wiedeń z początku XX wieku i wyrusza do Chin. Tam spotyka ją jednak niemałe rozczarowanie, gdyż dziedzic cesarstwa, by sprostać tradycji, nie może poprzestać na jednej żonie. Su Chong nie chce równocześnie pozwolić Lizie odejść, by nie musiała cierpieć takich zniewag. Tymczasem do Pekinu przybywa dawny wielbiciel Lizy, który planuje zorganizować jej ucieczkę, w czym pomaga mu Mi - siostra Su Czonga. Chiński książę przejrzał plany ukochanej, jednak z największym bólem pozwala jej uciec, a sam pozostaje samotny i opuszczony.

Projekt finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

.
dodane 02.05.2013

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej im. Tadeusza Gronowskiego

Szanowni Państwo,

Od maja 2013 roku rozpoczynamy nowy cykl zajęć plastycznych. To zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy uwielbiają rysować, malować oraz angażować się we wszelkie inne działania plastyczne. Pamiętajcie! Nie tylko zdolności są wyznacznikiem dobrej zabawy na zajęciach, ale przede wszystkim chęci. Wspólnie stworzymy wiele ciekawych prac, nawet jeśli ktoś boi się, że nie ma zdolności plastycznych. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Udział w zajęciach prowadzonych na ulicy Klonowej 12 w Sosnowcu - Klimontowie to zabawa pobudzająca wyobraźnię. Pozwola ona na rozwijanie talentu, zdobycie podstawowych umiejętności i wiedzy o sztukach plastycznych. Poprzez nasze działania chcemy zaszczepić uczestnikom zamiłowanie do twórczości, estetyki, rozwijać indywidualne talenty, a także kreatywne myślenie. Naukę można rozpocząć w każdym momencie. Stowarzyszenie zapewnia profesjonalne wyposażenie oraz materiały plastyczne. Uwaga! W czasie zajęć uczestnicy będą się trochę brudzić :-)

Warsztaty organizowane w najbliższym czasie:
Postać z książki, Mozaika szklana, Bohater moich snów, Realizatorzy, Cień w roli głównej, Nasze plakaty, Papierowe zwierzaki, Zawieszka.
Informacje pod numerami telefonów: 500 081 436, 505 787 704, 502 367 055 oraz na naszych stronach internetowych.

Pozdrawiam
Jarosław Wartak
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej im. Tadeusza Gronowskiego
41-207 Sosnowiec, ul. St. Witkiewicza 16/100
Mobile: + 48 601 504 248
www.sweita.pl
www.facebook.com/klonowa12