-


SZPITALE

     
         
    * SŁUŻBA ZDROWIA  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000704 DG - Reden. Szpital dziecięcy przy ulicy Krasińskiego (nowy budynek), w którym mieści się także hospicjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
ZESTAWIENIE
|:
SPECJALISTYCZNY - MIEJSKI
|:
PSYCHIATRYCZNY
|:
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY
|:
DZIECIĘCY
|:
WWW

 
       
         
 


 
 

_
ADRESY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
     
  SZPITAL SPECJALISTYCZNY (MIEJSKI)
ul. Szpitalna 13
tel. 032 2622465
tel. 032 2623275
fax 032 2625923
  ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY
ul. Krasińskiego 43
  ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
ul. Krasińskiego 43
tel. 032 2642301
fax 032 2641521
     


   
         
         
    _
SZPITAL SPECJALISTYCZNY - SZPITAL MIEJSKI - przy ulicy Szpitalnej 13 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19961201 DG - Mydlice. Szpital Miejski. (FOTO: Archiwum UM DG)
20000813 DG - Mydlice. Szpital Miejski w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Mydlice. Szpital Miejski w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021106 DG - Mydlice. Park Hallera. Ulica legionów Polskich. Na pierwszym planie kapliczka św. Marka i Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Budynek Apteki przy Szpitalu Miejskim w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041104 DG - Mydlice. Ulica Szpitalna. Budynek Szpitala Miejskiego. Tablica upamiętniająca lekarza Szymona Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Mydlice. Ul. Szpitalna. Kapliczka w parku przyszpitalnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Szpitalna. Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090402 DG - Centrum. Ul. Górnicza. Dawna willa sztygara i dawny szpital Barbary. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090402 DG - Centrum. Ul. Górnicza. Dawne szpitale dąbrowskie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090402 DG - Centrum. Ul. Górnicza. Dawne szpitale dąbrowskie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090402 DG - Centrum. Ul. Górnicza. Dawne szpitale dąbrowskie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090402 DG - Centrum. Ul. 3-go Maja. Dawne szpitale dąbrowskie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Szpital (dawniej nazywany lazaretem), założony został na początku XIX w. w tzw. koszarach na Redenie. Leczenie szpitalne i pozaszpitalne było przywilejem wynikającym z przynależności do Korpusu Górniczego.

W 1816 r. wprowadzono stanowisko lekarza górniczego.
Pierwszy tę funkcję w Dąbrowie Górniczej sprawował
Feliks Klimaszewski.

Według raportów lekarza górniczego w latach 1833-38 w Lazarecie przebywało w ciągu miesiąca średnio 20-30 chorych. Najczęstszymi dolegliwościami były: gorączki, zaburzenia gastryczne, katary, zaflegmienia, reumatyzm oraz rany i złamania pourazowe. Oprócz tego lekarz przyjmował chorych leczących się w domu i ordynował im odpowiednie leki. Byli wśród nich pacjenci z przewlekłymi i zaniedbanymi jak suchoty, ruptury, próchnica kości itp.

W roku 1840 połączono lazaret dąbrowski niweckim. W roku 1842 lazaret dąbrowski nosił nazwę szpitala głównego. W lazarecie zatrudniony był felczer, a funkcję lekarza górniczego od roku 1843 pełnił Kajetan Kostecki. W 1844 roku przy lazarecie otwarto aptekę.

W 1896 r. Komisja d/s Górniczych wprowadziła bezpłatną pomoc lekarską dla robotników zatrudnionych w kopalniach i hutach. Wprowadzono obowiązek utrzymania przy zakładach pracy ambulatorium, obsługiwanego przez felczera pod opieką lekarza zakładowego. Zakłady pracy zatrudniające ponad 1000 robotników miały obowiązek utrzymania na swój koszt szpitala, w którym przypadało jedno łóżko na 100 zatrudnionych.

Taki szpital założyło Towarzystwo Francusko-Włoskie. Otwarty 15.01.1882 r. w budynku dawnej "Karczmy pod lwem". Był to szpital pod wezwaniem świętej Barbary początkowo o 20 łóżkach, później powiększony do 41. Personel stanowili 1 lekarz, 2 felczerów, intendentki oraz personel pomocniczy. Zarządzającym w tym szpitalu był Aleksander August Tomasz Fabian, lekarz fabryczny i szpitalny.

W latach 1895-96 Towarzystwo Francusko-Włoskie, właściciel Huty Bankowa, zbudowało tuż obok szpitala św. Barbary 40 łóżkowy szpital św. Wincentego, składający się z siedmiu sal (pięciu ogólnych oraz dwóch oddzielnych dla zakaźnie chorych. W obu szpitalach udzielano pomocy z zakresu interny i chirurgii. od 1907 roku stanowisko chirurga, a następnie właściciela zajmował lekarz, Marian Barlicki.

Na początku XX w. walory leczenia szpitalnego w Dąbrowie Górniczej do należytego poziomu doprowadził zatrudniony 19 czerwca 1905 roku na stanowisku młodszego lekarza szpitalnego dr Szymon Starkiewicz.

Po przejściu szpitali pod zarząd Powiatowej Kasy Chorych oba szpitale połączono. Szpital w całości liczył teraz 100 łóżek. W byłym szpitalu św. Barbary mieściły się oddziały: chirurgiczny, ginekologiczny i położniczy a w byłym szpitalu św. Wincentego utworzono oddział wewnętrzny.

W 1915 roku jeńcy włoscy wyremontowali willę byłego inżyniera górniczego, mieszczącą się na rogu ulic Klubowej i Starobędzińskiej (dzisiejsze 3-go Maja i Górnicza). Powstał w niej 40-łóżkowy szpital św. Anny. Szpital ten funkcjonował do roku 1925. Kierownikiem był dr Tomasz Paschalis.

Od 1934 r. szpital przejęła Ubezpieczalnia Społeczna z Sosnowca. Od tej pory zmieniono nazwę szpitala na Zjednoczony Szpital Ubezpieczalni Społecznej.

W 1936 roku w budynku przy ulicy Sobieskiego 1 powstaje Miejski Ośrodek Zdrowia założony przez doktora Adama Napielskiego. Mieszczą siętutaj takie przychodnie jak: ogólna, przeciwgruźlicza, przeciwweneryczna, przeciwjaglicza, sportowa, stomatologii szkolnej oraz poradnię dla dzieci. W poradni pracowało na stałe trzech lekarzy.

Lata okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej wniosły poważne zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie Dąbrowy Górniczej. Powołanie do wojska i udział w kampanii wrześniowej lekarzy z dąbrowskiego szpitala, aresztowania lekarzy dokonane przez okupanta.

W czasie okupacji środowisko medyczne naszego regionu brało czynny udział w akcjach humanitarnych jak pomoc żywnościowa, przechowywanie Żydów, uciekinierów z obozów jenieckich, leczył i udzielał schronienia rannym żołnierzom, leczono rannych partyzantów i członków ruchu oporu.

W 1942 roku szpital dąbrowski stał się szpitalem świadczącym usługi dla Dąbrowy i Sosnowca, ze względu na przekształcenie szpitala w Sosnowcu na "Nur fur Deutche".

Po wyzwoleniu szpital posiadał 288 łóżka. Budynki były zniszczone co wymagało długich lat odbudowy. Po przejęciu w 1950 roku szpitala przez Zakład Lecznictwa Przemysłowego zmieniono jego nazwę na Zjednoczony Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej.

Trwała rozbudowa i modernizacja szpitala, w rezultacie powstał wielowydziałowy Szpital Miejski, któremu w roku 1973 nadano nazwę Szpital Miejski im. Szymona Starkiewicza.

W pracach remontowych prowadzonych od 1997 roku, przebudowie i modernizacji podlega cały obiekt szpitalny. Oddano do użytku Zakład Diagnostyki Obrazowej i nowy trakt operacyjny. Szpital wyposażono w dwa nowoczesne aparaty rentgenowskie, klimatyzację, nowoczesne aparaty do znieczulania oraz centralną rozdzielnię gazów medycznych. Obecnie szpital dąbrowski posiada sprzęt medyczny najwyższej jakości, dorównujący niejednej klinice w Polsce. Remont, rozbudowę i modernizację szpitala, ukończono w 2000 r.

W lutym 2000 roku, Szpital Miejski im. dr Starkiewicza, otrzymał medyczny certyfikat jakości, jako trzeci w województwie i trzydziesty pierwszy w kraju.

10 lutego 2004 roku otwarto nowy Oddział Rehabilitacji Szpitala Miejskiego. Zmniejszona została liczba łóżek na ginekologii, gdzie przeniesiono oddział okulistyczny i wygospodarowano pomieszczenia dla nowego oddziału. W nowym oddziale jest 28 łóżek.

We wrzwśniu 2005 roku otworzono nowy Oddziału Kardiologiczno - Angiologiczny. Jest to Amerykańska Klinika Serca "Heart of Poland" Sp. z o. o. , zapewniająca pacjentom dostęp do natychmiastowej pomocy w przypadku zawału mięśnia sercowego, oraz w szczególnie ostrych przypadkach choroby wieńcowej.

Na terenie istniejącego szpitala utworzone zostanie Zagłębiowskie Centrum Onkologii. Powstaną 3 budynki relizowane w trzech etapach: Budynek diagnostyczno-zabiegowy (Zakład Radioterapii, Zakład Brachyterapii, Pracownia histopatologiczna, Przychodnia, Zakład Diagnostyki Obrazowej), Pawilon łóżkowy na ponad 100 łóżek i Blok operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią. Nowy zespół budynków będzie połączony komunikacyjnie ze starym budynkiem Szpitala. W marcu 2013 roku rozpoczęto prace przygotowawcze. Na początek wycięto drzewa i krzewy w cząści przyszpitalnego parku. Planowana data rozpoczęcia inwestycji to rok 2014, zakonczenia - 2016.

   
         
         
    _
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY - przy ul. Krasińskiego 43 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20000704 DG - Reden. Szpital dziecięcy przy ulicy Krasińskiego (stary budynek). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000704 DG - Centrum. Szpital psychiatryczny przy ulicy 3-go Maja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Centrum. Szpital psychiatryczny przy ulicy 3-go Maja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Nowy oddział psychiatryczny ma 60 miejsc stacjonarnych dla kobiet i mężczyzn (na dwóch osobnych piętrach) oraz 15 miejsc w oddziale dziennym. Sale są dwu i czteroosobowe, z umywalkami. Do dyspozycji są również świetlice i pomieszczenia do rehabilitacji.
Oddział oferuje profesjonalną pomoc pacjentom z psychozami schizofrenicznymi, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, nerwicowymi zaburzeniami otępiennymi i innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi dysfunkcją mózgu lub schorzeniami somatycznymi, psychozami egzogennymi.

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY - przy ul. 3-go Maja 40
Istniał w tym budynko ponad 30 lat. To budynek zabytkowy, dlatego też nie można było wykonać w nim wielu przeróbek, które pozwoliłyby na dalsze używanie tych pomieszczeń do celów leczniczych. Wieloosobowe sale, brak odpowiednich warunków sanitarnych, brak pomieszczeń do prowadzenia terapii, brak pomieszczeń rekreacyjnych i ciasne korytarze. Tak było do połowy sierpnia 2005 roku.

   
         
         
    _
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZY przy ul. Krasińskiego 43 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20000704 DG - Reden. Szpital dziecięcy przy ulicy Krasińskiego (nowy budynek), w którym mieści się także hospicjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

   
         
         
    -
TEMAT ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20000704 DG - Reden. Szpital dziecięcy przy ulicy Krasińskiego (stary budynek). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Szpital dziecięcy powstał w 1962 r. poprzez adaptację żłobka z wyposażeniem w 90 łóżek i oddziałami: niemowlęcym, dziecięcym i zakaźnym. Zabezpieczał potrzeby lecznictwa zamkniętego dla Dąbrowy Górniczej i części powiatu będzińskiego.

Od 1992 r. szpital mógł leczyć jednorazowo do 70-ciorga dzieci.

2000 to rok, w którym otwarto w nowej części szpitala,
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy. Stary został zamknięty w 2003 roku.

   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.zoz.rapnet.pl
     
         
 


aktualizacja : niedziela, 03 marzec 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Służba zdrowia w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.