-


PARK "ŚRÓDMIEJSKI" ("MAŁPI GAJ")* REKREACJA i WYPOCZYNEK < PARKI* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Nieliczna z alejek. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Pałacyk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:


20061116 Centum. Panorama miejsca, w którym powstanie centrum handlowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040220 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Pozostałość po dawnym parku, zwanym "Małpim Gajem". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040220 DG - Centrum. Pozostałość po dawnym osiedlu Huty Bankowej przy "Małpim Gaju" na tle nowszych budynków. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Pozostałość po bocznicy kolejowej, po której jeździła kolejka z Huty Bankowej (dawnej Dzierżyński) wywożąca szlakę na składowisko w miejscu dzisiejszego Parku im. Gen. Hallera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Pałacyk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Nieliczna z alejek. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Mini plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061116 DG - Centrum. Park zwany "Małpim Gajem". Pałacyk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061116 DG - Centrum. Park zwany "Małpim Gajem". Pałacyk. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto ze szpica wieży głównej Bazyliki MBA. Plac budowy centrum handlowego Pogoria. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Plac budowy centrum handlowego Pogoria. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Widok z budynku przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Widok z budynku przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Park Śródmiejski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Remont pałacyku Dezona. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Remont pałacyku Dezona. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Dawny Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090424 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Dawny Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Nazwa "Małpi Gaj" jest nazwą zwyczajową.

Park jest położony pomiędzy terenem należącym do Huty Bankowej, a ulicą Kościuszki. Powierzchnia nie przekracza 2 ha..

Jest to pozostałość po dawnym parku "Dezona".
Stara nazwa pochodzi od nazwiska dawnego dyrektora Towarzystwa Francusko - Włoskiego w Dąbrowie Górniczej. On to bowiem wybudował w tym miejscu pałacyk i urządził wokół niego niewielki park, bogaty w drzewostan.

1910 - Dąbrowa. Widok z kościoła na Hutę Bankową - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1916 - Dąbrowa. Skwer przy ul. Króla Jana Sobieskiego. Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1919. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1916 - Dąbrowa - Ulica Ogrodowa - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1919. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

W okresie międzywojennym teren parku był połączony z budynkami mieszkalnymi zasiedlonymi przez członków dyrekcji huty Bankowa.

W okresie wojny, do utrzymania czystości i pielęgnacji terenu parku, byli zatrudniani włoscy jeńcy wojenni.

Park zachował się do dzisiaj. Po II wojnie światowej w pałacyku mieścił się jeden z komisariatów milicji obywatelskiej, a później policji w Dąbrowie Górniczej. Teren ogólnodostępny.

Od jesieni 2006 roku, znaczna część parku wraz z budynkiem pałacyku, została ogrodzona. Prowadzone są prace budowlane przy powstającym w tym miejscu centrum handlowym. W pałacyku prawdopodobnie będzie utworzona restauracja, ale to już zależy od nowego wlaściciela tego budynku.

W nocy 1-go kwietnia 2007 roku, pałacyk padł ofiarą pożaru.

20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070401 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "POGORIA". Pożar starego pałacyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070423 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Pałacyk Dezona po pożarze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070423 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Pałacyk Dezona po pożarze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

W połowie lutego 2008, rozpoczęto remont alejek parkowych.

20080224 DG - Centrum. Remont Parku Śródmiejskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080224 DG - Centrum. Remont Parku Śródmiejskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080224 DG - Centrum. Remont Parku Śródmiejskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080224 DG - Centrum. Remont Parku Śródmiejskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080319 DG - Centrum. Budowa CH "Pogoria". Remont parku Śródmiejskiego. Widok z budynku przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080319 DG - Centrum. Budowa CH "Pogoria". Remont parku Śródmiejskiego. Widok z budynku przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080319 DG - Centrum. Budowa CH "Pogoria". Widok z budynku przy ul. Kościuszki 7. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080319 DG - Centrum. Budowa CH "Pogoria". Remont parku Śródmiejskiego. Widok z budynku przy ul. Kościuszki 7. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

We wrześniu 2008, miesiąc przed planowanym otwarciem nowego centrum handlowego, park wyglądał następująco:

20080927 DG - Centrum. Park Śródmiejski. Widok z bloku przy ul. Kościuszki 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Ul. Kościuszlki. Park Śródmiejski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Ul. Kościuszlki. Park Śródmiejski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Nowy deptak w kierunku przyszłego CH "Pogoria". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

W październiku 2008 roku prace nabrały tempa. Zniwelowano cały teren. Najważniejsze jednak to jednak to, że zaczęto remont spalonego budynku Pałacyku.

20081019 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Budowa CH "Pogoria". Park Śródmiejski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Budowa CH "Pogoria". Remont pałacyku Dezona. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Budowa CH "Pogoria". Park Śródmiejski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego po remoncie. Budowa CH "Pogoria". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Helios. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Remont pałacyku Dezona. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Remont pałacyku Dezona. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Park Śródmiejski. Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081019 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Budowa CH "Pogoria". Widok z bud. przy ul. Sobieskiego 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
Pod koniec kwietnia 2009 roku można było już troszeczkę podpatrzeć jak postępują prace konserwatorskie.

20090424 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Dawny Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Dawny Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - Centrum. Ul. Sobieskiego. Dawny Pałacyk Dezona w Parku Śródmiejskim. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


2012.12.14 - Początek końca dąbrowskiego parku "Śródmiejskiego" (zwanego potocznie Małpim Gajem). Tego dnia bowiem wydział urbanistyki i architektury dąbrowskiego magistratu wydał pozwolenie na wybudowanie pawilonu handlowego "ALDI" wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym w miejscu istniejacego parku firmie RI Investment z Katowic. Ten nieogrodzony teren przy skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki i Jana III Sobieskiego o powierzchni 5104 m2 i został sprzedany przez miasto w kwietniu 2006 roku w drodze przetargu za kwotę 1 012 000,- zł. prywatnemu inwestorowi (firmie Geant), która to na dawnych terenach Huty Bankowej budowała Centrum Handlowe Pogoria, a w tym miejscu planowała zbudować hotel.

2013.02.19 - DG Centrum. Park Śródmiejski. Rano pracownicy Zakładu Urządzania Terenów Zielonych Limba z Gliwic rozpoczęli wycinkę drzew pod budowę marketu sieci ALDI. Z parkowych alejek wycięto 22 drzewa, w tym: 6 lip, 4 głogi, 4 jesiony, brzozę, topolę i robinie oraz oliwniki. Wycięto również 74 m2 krzewów. Zgodę na wycinkę wydał 01.02.2013 roku prezydent Sosnowca, Kazierz Górski.


20130208 DG - Centrum. Ulica T. Kościuszki. Park "Śródmiejski" zwany potocznie "Małpim Gajem".

20130208_126_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_127_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_128_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_129_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_130_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_131_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_132_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_133_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_134_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_135_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_136_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_137_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_138_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_139_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski 20130208_140_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski

20130219-20 DG - Centrum. Ulica T. Kościuszki. Wycinka drzew w Parku "Śródmiejskim" pod budowę marketu ALDI.

20130219x01_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_zoja 20130219x02_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_zoja 20130219x03_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_zoja 20130220_01_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_02_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_03_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_05_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_06_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_08_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_09_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_10_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_12_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_13_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_14_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_15_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_16_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_17_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_18_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_19_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_20_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_21_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_22_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_23_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest20130220_24_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protest 20130220_25_pldg_centrum_kosciuszki_park-srodmiejski_wycinka_protestaktualizacja: środa, 20 luty 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Parki <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.