-


OCZYSZCZANIE MIASTA

     
         
    * BUSINESS w DG  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   

|:
ALBA MPGK
|:
ZBIÓRKA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
|:
|:
WWW

 
       
         
 


 
 

-
ALBA MPGK ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
    

ALBA MPGK Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

TELEFONY
TEL - 32 2625028 ; 32 2623012
FAX - 32 2622534
INTERNET
E-mail: alba-mpgk@alba.com.pl
WWW: www.dabrowa.alba.com.pl
   


   
         
         
    -
Miejsca przyjmowania odpadów ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) - ul. Główna 144a - teren MZPOK LIPÓWKA II

Gminne Centra Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GCZON) - al. Piłsudskiego - Manhattan

przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) - ul. Szałasowizna

przy stadionie Unii Ząbkowice - al. ZwycięstwaWkrótce na terenie miasta otwarte zostaną cztery punkty odbioru odpadów niebezpiecznych. Można będzie tam oddawać m.in. rozpuszczalniki, baterie, akumulatory, farby, kleje.

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej (osoby fizyczne) będą mogli bezpłatnie pozostawić tam odpady niebezpieczne wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych, w ilości i rodzaju wskazującym na wytworzenie ich w gospodarstwie domowym.

W punktach przyjmowane będą następujące odpady: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki), urządzenia zawierające freony, oleje i smary, farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, drewno zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych.

   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.alba-online.de
ALBA MPGK Sp. z o.o.
   
         
 


aktualizacja : czwartek, 29 grudzień 2011
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Business w DG <<

Przygotowano na podstawie w/w serwisów internetowych i materiałów własnych
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.