.DˇBROWA GÓRNICZA - FOTO album / 2019.01.05 - 2019.01.13


. . . .


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA
Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


. . .
. . .
. . .
. . .

. .

. . .

20190105 20190106_A 20190106_B 20190106_C 20190106_D 20190106_E 20190110 20190111 20190112_B 20190113 20190116


STYCZEŃ *
*

20190105 20190106_A 20190106_B 20190106_C 20190106_D 20190106_E 20190110 20190111 20190112_B 20190113 20190116

20190105
* DG - HWS Centrum. I Liga siatkówki kobiet. MKS D±browa Górnicza (3-0) Wisła Warszawa.
(50 zdjęcia)
20190106
* DG - Centrum. Park Hallera. Zabawy na ¶niegu.
(15 zdjęcia)
20190106
* DG - HWS Centrum. Puchar Polski siatkówki kobiet. MKS D±browa Górnicza (0-3) Wisła Warszawa.
(30 zdjęcia)
20190106
* DG - Centrum. Orszak Trzech Króli w D±browie Górniczej.
(86 zdjęcia)
20190106
* DG - Centrum. Bazylika NMPA. Koncert ¦wi±teczno-Noworoczny Kolęd i Pastorałek Miejskiej Orkiestry Dętej i solistów.
(30 zdjęcia)
20190106
* DG - Centrum. PKZ. Koncert Wiedeński Johann Strauss - Orkiestra Filharmonii Lwowskiej INSO z solistami.
(30 zdjęcia)
20190110 DG
* - Centrum. Galeria PKZ. "Autoportret" - wystawa D±browskiej Grupy Fotograficznej.
(15 zdjęcia)
20190111
* DG - Centrum. PKZ. Piosenki z górnej półki - Osiecka, Młynarski, Przybora. Koncert jubileuszowy na 61-lecie Pałacu.
(75 zdjęcia)
20190112
* DG - HWS Centrum. I Liga siatkówki kobiet. MKS D±browa Górnicza (3-1) 7R Solna Wieliczka.
(60 zdjęcia)
20190113
* DG - Dziewi±ty - Pogoria III / Centrum. 27. MIEJSKI FINAŁ WO¦P w D±browie Górniczej.
(250 zdjęcia)
20190116
* DG - HWS Centrum. I Liga siatkówki kobiet. MKS D±browa Górnicza (3-1) Enea Energetyk Poznań.
(40 zdjęcia)

*

LUTY *
*
*

MARZEC *
*
*

KWIECIEŃ *
*
*

MAJ *
*
*

CZERWIEC *
*
*

LIPIEC *
*
*

SIERPIEŃ *
*
*

WRZESIEŃ *
*
*

PA¬DZIERNIK *
*
*

LISTOPAD *
*
*

GRUDZIEŃ *
*
*

MIX DG *
*
*

MIASTA SˇSIEDNIE *
*
*

*
Aktualizacja : czwartek, 17 styczeń 2019.
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ _=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg ).