-


EDUKACJA - SZKOŁY w DĄBROWIE GÓRNICZEJ

     
         
    * EDUKACJA  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19800520 DG - II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
Szkoła Przyzakładowa kop. KOSZELEW
|:
Szkoła Przyzakładowa huty BANKOWA
|:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie
|:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołonogu
|:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołonogu
|:
SZTYGARKA
|:
Gimnazjum EMILII ZAWIDZKIEJ
|:
Gimnazjum im. W. ŁUKASIŃSKIEGO
|:
I LO im. W. ŁUKASIŃSKIEGO
|:
II LO im. St. ŻEROMSKIEGO
|:
Szkoła Podoficerska MO w Łośniu
|:
K A L E J D O S K O P

 
       
         
 


 
 

_
SZKOŁA przyzakładowa kopalni KOSZELEW ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20081105 Będzin - Koszelew. Ul. Koszelew. Budynek dawnej szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


W 1846 roku powstaje szkoła elementarna, przy kopalni Ksawery. Szkoła jest utrzymywana w całości ze składek robotników. Inspiratorem jej założenia był inżynier Jan Hempel, Naczelnik Zachodniego Okręgu Górniczego. Prowadził w niej kursy zawodowe dla młodzieży, głównie skierowane na tematykę górniczą.

Od 1915 roku szkoła nosi miano szkoły fabrycznej Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego wraz z działem handlowym.

20081105 Będzin - Koszelew. Ul. Koszelew. Kościół pw Św. Barbary. Budynek dawnej szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081105 Będzin - Koszelew. Ul. Koszelew. Kościół pw Św. Barbary. Budynek dawnej szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
 

_
SZKOŁA przyzakładowa huty BANKOWA i Towarzystwa Francusko-włoskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20060522 DG - Centrum. Ul. Augustynika. Budynek dawnej szkoły Towarzystwa Francusko-Włoskiego. Obecnie siedziba Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Centrum. Ul. Augustynika. Budynek dawnej szkoły Towarzystwa Francusko-Włoskiego. Obecnie siedziba Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


1892 - Huta Bankowa i Towarzystwo Francusko - Włoskie wznoszą pierwsze murowane dwie szkoły powszechne w Dąbrowie. Jedną z nich jest budynek przy ulicy Augustynika. Obecnie mieści się w nim Filia Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemii.

   
         
         
    _
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Dąbrowie ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20030717 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Budynek dawnej szkoły podstawowej nr 1. Obecnie siedziba "Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej" i "Dąbrowskiej Izby Kupieckiej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Pierwszy budynek powstał w 1888 r. przy ulicy św.Józefa,
(dziś 3-go Maja). W roku 1892 Huta Bankowa i Towarzystwo Francusko - Włoskie wybudowało bydynek murowany, istniejący do dnia dzisiejszego.

Usytuowana przy głównej ulicy, była często odwiedzana przez przedstawicieli centralnych organów państwowych.

Była to szkoła powszechna, siedmioklasowa, wybudowana na osiedlu zwanym wówczas Huta Bankowa. Ze względu na pomoc dla szkoły świadczoną przez Hutę Bankową i uczęszczanie do niej dzieci hutników, nazwano ją Szkołą Huty Bankowej. W szkole w okresie międzywojennym działała drużyna harcerska.

W czasie okupacji szkoła realizowała okrojony program nauczania według zaleceń władz okupacyjnych.

   
         
         
    _
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w Gołonogu ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19351111 DG - Gołonóg. Pomnik Nieznanego Żołnierza. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem  z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)


Znajdowała się u podnóża Górki Gołonoskiej przy ulicy Laski.
Dzisiaj w budynku znajduje się przedszkole.

   
         
         
    _
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Gołonogu ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Działki. Zabudowa zachowana do dzisiaj, od ulicy Kościelnej do widocznych w dali, na prawo wykopów pod dzisiejsze ulice Kasprzaka i Tysiąclecia. W środku, po prawej budynek Szkoły Nr. 2, dziś zajmowany przez prywatne licea zawodowe. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Kościelna i Działki. Na pierwszym planie, po prawej stodoła Rybaka, oraz domy Szczęśnika i Hyry, trochę dalej Wichlińskiego. W centrum bryła szkoły Nr. 2. Po lewej stronie domy Kacmarzyka, Marca, Zaburdy, Włodarczyka. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)


Była to Publiczna Szkoła 7-klasowa.
Zalożona w 1904 roku, posiadała dwa oddziały, w których uczyło dwóch nauczycieli. Kierownikiem szkoły był Franciszek Skipirzepa.

Szkoła należała do Towarzystwa Akcyjnego Kopalni Flora.
W 1914 roku w szkole uczy się czterystu uczniów w czterech oddziałach. Nad nauką czuwało jedenastu nauczycieli.

Dyrektor kopalni Flora , Felicjan Gadomski znacznie się przysłużył do rozwoju szkoły.

01.09.1925 roku szkołę od Towarzystwa Akcyjnego Kopalni Flora przejmuje państwo. Rozpoczęto budowę nowego gmachu dla szkoły na zboczu Górki Gołonoskiej. Szkołę oddano do użytku w 1927 roku.

W okresie okupacji nauka odbywa się według ograniczonego programu nauczania władz okupacyjnych. Wiosną 1944 roku rozpoczęto nauke dla dzieci niemieckich.

Po wyzwoleniu reaktywowano powszechną szkołę 7-klasową.
W 1975 roku oddano do użytku nowy budynek na osiedlu Kasprzaka i tam też została przeniesiona nauka. Jest to obecna SP 12.

W latach 1975 - 1982 budynek po dawnej szkole był wykorzystywany do różnych celów.

W 1982 roku do budynku powraca nauka, ponieważ przeniesiono tam naukę w klasach 1 do 3 z SP 12.

Dzisiaj w budynku mieści się prywatna szkoła średnia oraz WSPS.

   
         
         
    -
SZTYGARKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
1938 - Dąbrowa Górnicza - Szkoła Górnicza - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1941. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
1952 DG. Szkoła Górnicza i Hutnicza. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
19980511 DG - "Sztygarka". Zespół Szkół Zawodowych. (FOTO: Archiwum UM DG)
19981201 DG - Wejście do Kopalni ćwiczebnej ZSZ "Sztygarka". (FOTO: Archiwum UM DG)
20000428 DG - Centrum. Kościół pw. Św. Barbary. Na pierwszym planie wejście do kopalni ćwiczebnej "Sztygarki".
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Okolice "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Budynek "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Okolice "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. "SZTYGARKA". Pawilon III. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Szkoła Górniczo-Hutnicza w zespole 4 pawilonów na wzgórzu przy ul. Legionów Polskich, pomiędzy ul. Szkolną a H.Kondratowicza.

W latach 1889-1914 Szkoła Górnicza w Dąbrowie Górniczej, w latach 1919-1939 Państwowa Szkoła Górnicza i Hutnicza oraz Technikum Górnicze im.St. Staszica, od 1985 r. Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka".

Geneza i rozwój szkoły:
13.02.1889 r. zostało zatwierdzone przez ówczesne władze prawo o szkole górniczej w Dąbrowie, ten akt prawny dał początek do uruchomienia szkoły w nawiązaniu do tradycji Szkoły Akademiczo-Górniczej w Kielcach w latach 1816-1827. Szkołę zlokalizowano w obiekcie zbudowanym według projektu architekta włoskiego Franciszka-Marii Lanciego w drugiej połowie XIX w. Na początku szkoła posiadała dwa wydziały: górniczy i hutniczy. Miała na celu przygotowywanie sztygarów i majstrów górniczych dla potrzeb rozwijającego się przemysłu. Nauka była płatna ( 20 rubli rocznie ) i trwała 4 lata. W 1905 r. gubernator Milton polecił zamknąć szkołę na czas nieokreślony za udział uczniów w manifestacjach rewolucyjnych. W 1910 r. otwarto szkołę, lecz po wybuchu wojny w 1914 r. przerwała ona swoją działalność. Budynki szkolne zamieniono na koszary wojsk austriackich. Po zakończeniu wojny uruchomiono szkołę, której nadano nazwę Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Utworzono wydziały miernictwa górniczego i elektromechaniczny. W gmachu szkolnym otwarto Stację Geologiczną oraz Zakład Badania Materiałów Przemysłowych, Pracownię Techniki Cieplnej i Metaloplastyki. W 1926 r. rozpoczęto budowę trzeciego gmachu. W 1927 r. rozpoczęto budowę Warsztatów Szkolnych i oddano kopalnię ćwiczebną pod skarpą-zieleńcem naprzeciw Sztygarki przy ul. Górniczej. Po wyzwoleniu uruchomiono w "Sztygarce" Państwową Szkołę Górniczo-Hutniczą oraz Technikum Górnicze im. St.Staszica. W latach 1962-68 istaniał w "Sztygarce" zamiejscowy ośrodek AGH. Filia Politechniki Śląskiej działała w latach 1968-84. W 1993 r. w szkole kształciło się 1377 uczniów, a w 1994/95 - 2051 uczniów. Przy szkole zorganizowano Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny. Znajduje się on w dawnym pałacu Zarządu Górniczego, który przekazany został Szkole Górniczej. W kilkunastu salach przygotowane są stałe wystawy: geologiczna i historyczna. W pobliżu Muzeum znajduje się kopalnia ćwiczebna, w której do zwiedzania udostępnione są dwa pokłady węgla kamiennego, a w sztolni prezentowane są maszyny i urządzenia służące do urabiania i transportu węgla.

20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060107 DG - Stara Dąbrowa. Ulica Szkolna. Logo na budynku "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060107 DG - Stara Dąbrowa. Ulica Szkolna. Logo na budynku "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    _
GIMNAZJUM EMILII ZAWIDZKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20030717 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Budynek dawnego Magistratu Dąbrowy Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000428 DG - Centrum. Dawna "Resursa" przy ul. 3-go Maja. Obecnie m.in. siedziba banku.
20000428 DG - Centrum. Ulica 3-go Maja. Resursa.
20030717 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Budynek szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031211 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Obserwatorium astronomiczne przy Zespole Szkół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031211 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Obserwatorium astronomiczne przy Zespole Szkół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050321 DG - Korzeniec. Zespół Szkół Ogólnokształcących. Tablica pamiątkowa dotycząca 1 LO mieszczącego się dawniej w tym budynku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Historia szkoły sięga roku 1900, kiedy to Emilia ZAWIDZKA wraz z Heleną PRAŻMOWSKĄ założyły pierwszą w dziejach Dąbrowy Górniczej prywatną szkołę ogólnokształcącą, czyli Gimnazjum Żeńskie. Szkoła mieściła się w domu prywatnym przy ulicy Klubowej 10 (obecnie 3-go Maja).

Nauka odbywała się według programu zatwierdzonego przez władze carskie, uzupełnionego o nauczaną w konspiracji historię i literaturę polską. Językiem wykładowym do 1905 roku był rosyjski. Następnie uzyskano zgodę na posługiwanie się językiem polskim. Pozwolenie to zostało cofnięte w 1908 roku. Na skutek nie podporządkowania się temu zakazowi, szkoła została zamknięta na rok. Naukę wznowiono w 1909 roku, po przekształceniu jej w szkołę handlową.
Jako gimnazjum żeńskie szkoła zaistniała ponownie dopiero w roku 1915. Dołaczono wówczas do gimnazjum ośmio klasową szkołę podstawową. Całością kierowała Emilia ZAWIDZKA wraz z Leokadią MŁODZIANOWSKĄ-DZIKOWSKĄ.
W 1923 roku oddzielono szkołę podstawową, pozostawiając je w dawnym budynku, a gimnazjum zostało przeniesione do budynku "Resursy". W 1927 roku umiera Emilia Zawidzka. Szkołę przejęła Leokadia Młodzianowska-Dzikowska, zachowując jej dotychczasową nazwę. Od 1937 roku czteroletnie gimnazjum kończyło się "małą maturą", dającą mozliwość dalszego kształcenia w dwuletnim liceum, utworzynym przy tym gimnazjum, kończących się uzyskaniem "egzaminu dojrzałości". Szkoła istniała w tym miejscu do 1939 roku. W latach okupacji nauczyciele prowadzili naukę konspiracyjnie. Już w listopadzie 1939 r. zespół nauczycieli Gimnazjum Żeńskiego wraz z nauczycielami Gimnazjum Męskiego, zorganizowali tajne nauczanie którym objęto 50 uczniów. Egzaminy końcowe, w tym maturę zdawano w Krakowie. Zajęcia w Gimnazjum przywrócono po wyzwoleniu miasta, już w lutym 1945 roku. Ogromną rolę odegrali przedwojenni nauczyciele, starajac się jak najlepiej i najszybciej, przywrócić normalny tok nauki. W 1948 roku do nowej siedziby szkoły przy ulicy Królowej Jadwigi, przeprowadzono Gimnazjum Męskie im. Waleriana Łukasińskiego. W 1951 roku połączono Gimnazjum Żeńskie Emilii Zawidzkiej i Gimnazjum Męskie im. Waleriana Łukasińskiego w jedną szkołę o nazwie Liceum Koedukacyjne im. Waleriana Łukasińskiego. Dało to początek późniejszego I Liceum Ogólnokształcącemu im. Aleksandra Zawadzkiego (dzisiaj przywrócono pierwotną nazwę Waleriana Łukasińskiego). W 1955 roku kolejny raz przeprowadzono szkołę, do nowego budynku przy ulicy Konopnickiej, gdzie funkcjonowała już jako Liceum Ogólnokształcące. A gimnazjum dzisiaj powróciło do swojej dawnej siedziby przy ulicy Królowej Jadwigi

   
         
         
    _
GIMNAZJUM im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
1938 - Dąbrowa Górnicza - Szkoła Górnicza - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1941. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
1952 DG. Szkoła Górnicza i Hutnicza. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
19980511 DG - "Sztygarka". Zespół Szkół Zawodowych. (FOTO: Archiwum UM DG)
20031121 DG - Centrum. Ul. Łukasińskiego. Obelisk w miejscu dawnego Gimnazjum Męskiego im. Waleriana Łukasińskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031121 DG - Centrum. Ul. Łukasińskiego. Tablica. Obelisk w miejscu dawnego Gimnazjum Męskiego im. Waleriana Łukasińskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Organizowanie szkoły rozpoczęto w 1916 roku z inicjatywy A. Strzeleckiego. Grupa wpływowych mieszkańców doprowadziła do uruchomienia w 1918 roku pierwszego prywatnego Gimnazjum Męskiego w ówczesnej Dąbrowie. Siedziba szkoły mieściła się w gmachu "Sztygarki". Pierwszym patronem szkoły zostali "Bracia Śniadeccy". Po upaństwowieniu w roku 1922, przyjęto za patrona "Waleriana Łukasińskiego".

Ponieważ liczba słuchaczy liczyła prawie 300 osób, postanowiono wybudować oddzielny budynek na potrzeby szkoły. Już w 1923 roku gotowa była tymczasowa siedziba przy ówczesnej ulicy Fabrycznej, później zwaną Łukasińskiego. Od 1937 roku czteroletnie gimnazjum kończyło się "małą maturą", dającą mozliwość dalszego kształcenia w dwuletnim liceum, utworzynym przy tym gimnazjum, kończących się uzyskaniem "egzaminu dojrzałości". Szkoła istniała w tym miejscu do 1939 roku. Jednocześnie opracowywano dokumentację budowy docelowego gmachu szkoły przy ulicy Mireckiego. W momencie wybuchu II wojny światowej, budynek był gotowy w stanie surowym. Jednak nie odbyła się w nim ani jedna lekcja. Podczas okupacji niemieckiej miasta, budynek został rozebrany, a cegły posłużyły do budowy kilku schronów przeciwlotniczych. W latach okupacji nauczyciele prowadzili naukę konspiracyjnie. Już w listopadzie 1939 r. zespół nauczycieli Gimnazjum Męskiego wraz z nauczycielami Gimnazjum Żeńskiego, zorganizowali tajne nauczanie którym objęto 50 uczniów. Egzaminy końcowe, w tym maturę zdawano w Krakowie. Zajęcia w Gimnazjum przywrócono po wyzwoleniu miasta, już w styczniu 1945 roku. Ogromną rolę odegrali przedwojenni nauczyciele, starajac się jak najlepiej i najszybciej, przywrócić normalny tok nauki. Następna przeprowadzka miała miejsce w 1948 roku, do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi. W 1951 roku połączono Gimnazjum Męskie im. Waleriana Łukasińskiego i Gimnazjum Żeńskie Emilii Zawidzkiej w jedną szkołę o nazwie Liceum Koedukacyjne im. Waleriana Łukasińskiego. Dało to początek późniejszego I Liceum Ogólnokształcącemu im. Aleksandra Zawadzkiego (dzisiaj przywrócono pierwotną nazwę Waleriana Łukasińskiego)

   
         
         
    _
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030717 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Budynek szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031211 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Obserwatorium astronomiczne przy Zespole Szkół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20031211 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Obserwatorium astronomiczne przy Zespole Szkół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Historia szkoły sięga roku 1900, kiedy to Emilia ZAWIDZKA wraz z Heleną PRAŻMOWSKĄ założyły pierwszą w dziejach Dąbrowy Górniczej prywatną szkołę ogólnokształcącą, czyli Gimnazjum Żeńskie przy ulicy Klubowej 10 (obecnie 3-go Maja).Szkoła mieściła się w domu prywatnym. Nauka odbywała się według programu zatwierdzonego przez władze carskie, uzupełnionego o nauczaną w konspiracji historię i literaturę polską.

Organizowanie innej szkoły rozpoczęto w 1916 roku z inicjatywy A. Strzeleckiego. Grupa wpływowych mieszkańców doprowadziła do uruchomienia w 1918 roku pierwszego prywatnego Gimnazjum Męskiego w ówczesnej Dąbrowie. Siedziba szkoły mieściła się w gmachu "Sztygarki". Pierwszym patronem szkoły zostali "Bracia Śniadeccy". Po upaństwowieniu w roku 1922, przyjęto za patrona "Waleriana Łukasińskiego".

To właśnie te dwie szkoły stały się kamieniami węgielnymi dla powstania póżniejszego Liceum Ogólnokształcącego.

W 1948 roku do nowej siedziby szkoły Emilii Zawidzkiej przy ulicy Królowej Jadwigi, przeprowadzono Gimnazjum Męskie im. Waleriana Łukasińskiego. W 1951 roku połączono Gimnazjum żeńskie i męskie w jedną szkołę o nazwie Liceum Koedukacyjne im. Waleriana Łukasińskiego. W 1955 roku przeprowadzono szkołę do nowego budynku przy ulicy Konopnickiej 56. Kolejna zasadnicza zmiana, to przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Kopernika 40. Równocześnie ustalono nazwę szkoły na I Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Zawadzkiego. 19.X.1996 roku powrócono do nazwy I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego.

   
         
         
    _
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19800520 DG - II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Centrum. ul. Legionów Polskich. II LO im. Stefana Żeromskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Historia szkoły sięga 1 września 1948 roku, kiedy to utworzono Ogólnokształcącą Szkołę Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stopnia Podstawowego i Licealnego - pierwszą w mieście szkołę świecką, mieszczącą się w budynku przy ulicy Mireckiego.

Szybko okazało się, że budyunek jest zbyt ciasny ze względu na dużą i ciągle rosnącą ilość uczniów. Postanowiono rozbudować budynek o dwa nowe skrzydła, w których prowadzono zajęcia lekcyjne, oraz salę gimnastyczną, aulę i boiska sportowe. Dzięki dotacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowano dożywianie młodzieży, dlatego uczniowie mogli spędzać wiele godzin w budynku szkolnym. Zajęcia w szkole trwały od godziny 8-ej do 18-ej.
9 maja 1959 roku Patronem szkoły został Stefan Żeromski, a Huta im. F. Dzierżyńskigo (Bankowa) - ufundowała szkole popiersie pisarza.
W 1963 roku na skutek likwidacji szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddzielono szkołę podstawową od liceum, tworząc Szkołę Podstawową nr 4 w budynku przy ulicy Czaplińskiego.
Z ulicy Mireckiego, liceum przeniesiono w 1972 roku do całkiem nowego budynku przy ulicy Marksa (obecnie Górniczej), na obrzeże parku miejskiego, gdzie znajduje się do dzisiaj.

Na przestrzeni lat, szkoła nosiła różne nazwy:

* 1948 - Ogólnokształcąca Koedukacyjna Szkoła TPD Stopnia Podstawowego i Licealnego w Dąbrowie Górniczej
* 1951 - Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD
* 1953 - I Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD
* 1957 - Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 1
* 1962 - Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. St. Żeromskiego
* 1964 - Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego
* 1966 - II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego.

20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Centrum. Plac Wolności. PKZ. 60-lecie II LO w DG im. St. Zeromskiego. Zjazd Absolwentów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    _
SZKOŁA PODOFICERSKA MILICJI OBYWATELSKIEJ w Łośniu ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 Działała w latach 1979 - 1985 przy ulicy Ząbkowickiej.
Stan osobowy wynosił od 70 do 80 słuchaczy w trzech kompaniach.
Komendantem szkoły był kpt. mgr Kazimierz Biłopotocki.

   
         
         
    -
K A L E J D O S K O P ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 
20030106 DG - Renen. Szkoła Języków Obcych "ANGLOFIL". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)20030717 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Budynek dawnej szkoły podstawowej nr 1. Obecnie siedziba "Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej" i "Dąbrowskiej Izby Kupieckiej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 19980511 DG - Gołonóg. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. (FOTO: Archiwum UM DG) 19980511 DG - Osiedle Łęknice. Szkoła podstawowa. (FOTO: Archiwum UM DG) 19980511 DG - Szkoła podstawowa nr 20. (FOTO: Archiwum UM DG) 20000424 DG - Gołonóg. Osiedle 1000-lecia. Widok z bloku na ul. Morcinka 10. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20020320 DG - Reden. ZSZ nr 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20020509 DG - Łęknice. Szkoła Podstawowa i Gimnazium. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030106 DG - Centrum. Wyższa Szkoła Biznesu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
NOTATNIK ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 1820 - W ramach Kasy Brackiej przy korpusie Górniczym, powstała pierwsza szkoła elementarna dla dzieci górników kopalni" Reden", opłacana ze skłądek potrącanych z wynagrodzenia.

1900 - otwarto dwie żeńskie szkoły zawodowe. Jedną z nich prowadziła do okresu międzywojennego Emilia Łobudzińska.

PRYWATNE SEMINARIUM ŻEŃSKIE - istniało w latach 1923 - 1928. Ponownie otwarte po rocznej przerwie 01.11.1929 roku. Dyrektorem była nauczycielka z Sosnowca - J. Strączyńska. Po wojnie seminarium nie zostało reaktywowane.

PREPARANDA - w latach 1918 - 1924 były to kursy nauczycielskie. W 1924 roku przekształcona w Miejskie Kursy Nauczycielskie, a w 1929 w Państwowe Seminarium Nauczycielskie. W 1936 roku zostało zlikwidowane. Dyrektorem Seminarium był Antoni Zięba.


Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Historia placówki rozpoczyna się w roku 1991, kiedy to z inicjatywy pełnych zapału pasjonatów- ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Talkowskiego oraz dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia, Ryszarda Gusnara, powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego nastąpiła 3 września 1991 roku w gościnnych progach Pałacu Kultury Zagłębia, gdzie swoją siedzibę miała szkoła. Na stanowisko dyrektora został powołany Ryszard Gusnar. Administrację stanowili pracownicy Pałacu.

W pierwszych klasach działu dziecięcego i młodzieżowego pod okiem 18 pedagogów, rozpoczęło naukę 86 uczniów.
29 II 1992 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia otrzymała imię polskiego kompozytora, dąbrowianina Michała Spisaka.
W czerwcu 1995 roku mury szkoły opuściło pierwszych 16 absolwentów działu młodzieżowego.

Młodych adeptów sztuki przybywało i szkole nie wystarczały zaadaptowane kolejne pomieszczenia "pałacowe" na drugim piętrze.

W roku szkolnym 1997/ 98 szkoła działała już w dwóch skrzydłach Pałacu Kultury, zajmując 19 pomieszczeń dydaktycznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty. Pomimo pomysłów organizacyjnych, w budynku było ciasno. Warunki lokalowe stały się troską kolejnych dyrektorów- Marioli Kudery i Zenona Dąbka.

Szczęśliwym i przełomowym dla PSM był rok 2000. W lutym tegoż roku na spotkaniu z ówczesnym wiceministrem Kultury i Sztuki Jackiem Weissem, które odbyło się w naszej szkole dzięki wizytator CEA Danucie Podgórskiej, władze miasta zapewniły, że placówka nasza otrzyma samodzielny budynek po Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Wojska Polskiego 52. I tak też się stało.

W ostatnich dniach sierpnia tegoż roku, szkoła opuściła mury Pałacu Kultury Zagłębia. Niestety nie udało się przenieść całej placówki do nowej siedziby- przeszkodę stanowił brak dostatecznej ilości sal lekcyjnych. W kolejnych latach, w wyniku przebudowy uzyskano dodatkowe pomieszczenia, sala gimnastyczna została zaadaptowana na aulę, która do dziś pełni podwójną rolę- sali koncertowej i gimnastycznej.

Z biegiem lat wzrastała ilość chętnych do nauki w szkole. I tak w czwartym roku działalności, w roku szkolnym 1994/ 95, do szkoły uczęszczało199 uczniów- 103 w dziale dziecięcym i 96 w dziale młodzieżowym. Stopniowo zwiększała się również liczba zatrudnionych pracowników, doskonalono wymagania programowe, wzbogacano treści kształcenia i podnoszono poziom dydaktyki. Wzrosły wymagania wobec uczniów ale także i nauczycieli. Zmieniała się struktura sekcji instrumentalnych, rozszerzając zasięg instrumentarium. Podbudową i wsparciem kształcenia instrumentalnego, była i jest nauka przedmiotów teoretycznych. Zespoły kameralne, chór i orkiestra uczą najmłodszych wykonawców trudnej sztuki współdziałania i odpowiedzialności za interpretacje dzieła muzycznego.

W roku 2001 zostaje utworzona obok PSM Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i obie placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół Muzycznych, który 18 kwietnia 2005 roku otrzymuje imię Michała Spisaka. Od 1 września 2003 roku uchwałą miasta Państwowa Szkoła Muzyczna nosi nazwę Szkoła Muzyczna .

W roku 2004 dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych zostaje Marek Marcinkowski. Obecnie w szkole pracuje 58 pedagogów oraz 18 osób pionu administracyjno- technicznego, uczęszcza 268 uczniów, w tym 162 do Szkoły Muzycznej i 106 do OSM.

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele, to również rodzice, którzy od początku byli istotnym oparciem dla funkcjonowania placówki. Nieśli szkole pomoc organizacyjną i finansową.

Od początku swego istnienia szkoła wykazuje aktywną i bogatą działalność koncertową, zarówno na terenie placówki jak i poza nią. Jest to najlepsze podsumowanie pracy, talentu i zaangażowania uczniów i pedagogów, a także prezentacja poziomu szkoły. Przejawia się to w formie koncertów okolicznościowych, występów nauczycieli i uczniów, popisów, konkursów oraz przesłuchań regionalnych i ogólnopolskich. O osiągnięciach świadczą liczne dyplomy i wyróżnienia, także w konkursach przedmiotowych.

Bardzo zdolni uczniowie otrzymują stypendia miasta Dąbrowy Górniczej.

Cykliczną imprezą organizowaną przez szkołę od 1992 roku jest Śląski Konkurs Instrumenty Dęte. Cenną tradycją, cieszącą się wielkim zainteresowaniem słuchaczy, stały się organizowane przez nas od wielu lat koncerty wigilijne i wielkanocne oraz audycje muzyczne dla dzieci z dąbrowskich przedszkoli i szkół.

Każdego roku mury szkoły opuszcza duża grupa absolwentów, świadomych odbiorców sztuki i miłośników muzyki, z których wielu kontynuuje naukę w średnich szkołach muzycznych, a następnie podejmuje studia muzyczne.

Czy czas jaki upłynął od stworzenia w roku 1992 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, można uznać za dobrze wykorzystany ?

" Czas zmarnowany we wspomnieniach nie istnieje", jak powiedział Stefan Kisielewski.

Każda szkoła jest instytucją, czyli czymś trwałym, stabilnym, dającym oparcie, będącym mocnym punktem wyjścia i startu, wyruszania w świat młodych ludzi, wprawionych w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i błędu, spraw ważnych i błahych.

"Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć"
/ Edward Schilebeeck/

Iwona Tuszycka
www.zsmdabrowa.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 18


W 1968 roku Inspektor Oświaty i Wychowania w Będzinie powierzył panu Marianowi Rachlewiczowi obowiązki Kierownika nowo budującej się Szkoły Podstawowej Nr 18 w Dąbrowie Górniczej. Jedną z pierwszych czynności nowego Kierownika szkoły było poinformowanie grona pedagogicznego, iż szkoła będzie nosić imię Władysława Broniewskiego. Uroczyste otwarcie szkoły przewidziano na 15. 11. 1968 roku. Było to bardzo niezwykłe wydarzenie i miało bardzo uroczysty przebieg. Na tę uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Z Warszawy przyjechała też wdowa po wielkim poecie - Wanda Broniewska, która dokonała odsłonięcia pamiątkowej tablicy, po czym ze wzruszeniem przypomniała zebranym, że poeta za życia bardzo interesował się Zagłębiem.

Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

1970 rok - przygotowania do uroczystości 1- go Maja. Po raz pierwszy w tymże roku uczniowie szkoły brali udział w obch0odach tego święta.
10. 02. 1971 roku - złożenie przez 100 harcerzy uroczystego przyrzeczenia połączonegoz nadaniem Szczepowi "Młodzi Gospodarze" imienia Władysława Broniewskiego.
12-25. 04. 1972 roku - pierwsza wizytacja szkoły przeprowadzona przez podinspektora celem oceny stopnia realizacji instrukcji Ministra Oświaty.

W roku szkolnym 1973/74 - zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty i Wychowania po raz pierwszy odbyło się uroczyste przyrzeczenie uczniów klas pierwszych.

Od 1987 roku - na terenie szkoły rozpoczął swoją działalność teatr wizji i ruchu "Pantoplast".

W 1981 roku - po raz pierwszy w dziejach szkoły wzorowym absolwentom klas ósmych poza świadectwami z paskiem przyznano odznakę- "Srebrna Tarcza".

Na rok 1994 - przypadło 25-lecie szkoły, na terenie placówki wykonano wiele prac remontowo- dekoracyjnych. Szkoła zmieniła swój wygląd wizualny.

18. 06. 1997 roku - odbyła się pierwsza wizytacja szkoły. Oceniając całokształt pracy szkoły mgr Grzegorz Raczek zaliczył naszą szkołę do grupy szkół "przyjaznych dziecku".

01. 09. 1999 roku - Szkoła Podstawowa Nr 18 przekształciła się w szkołę podstawową 6- letnią.

2000 rok- szkoła obchodziła jubileusz 30- lecia.

We wrześniu 2001 roku - szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Szkoła z Klasą".

W 2003/04 roku- został przeprowadzony sprawdzian z mierzenia jakości szkoły, który wykazał, iż szkoła zapewnia warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia.

W październiku 2004 roku - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoły z Klasą".

   
       
         
         
 


aktualizacja : sobota, 29 wrzesień 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Edukacja w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.