-


EDUKACJA - SZKOŁY INNE

     
         
    * EDUKACJA  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20070415 DG - Reden. ul. Wojska Polskiego. Szkoła Muzyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19980511 DG - Gołonóg. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. (FOTO: Archiwum UM DG)


|:
SZKOŁY JĘZYKOWE
|:
SZKOŁY MUZYCZNE
|:
SZKOŁY PLASTYCZNE
|:
|:
ZESPOŁY SZKÓŁ
|:
|:
POZOSTAŁE
|:
|:
WWW

 
       
         
 


 
    -
SZKOŁY JĘZYKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20030106 DG - Renen. Szkoła Języków Obcych "ANGLOFIL". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
  Agencja Języka Angielskiego
ul. Tysiąclecia 6
tel. 032 2688128
fax 032 2688128
  Akademia Językowa Open School
ul. Plac Wolności 1 (PKZ)
tel. 032 2624622
fax 032 2624622
www.openschool.pl
  "British School" Szkoła języków obcych
ul. Kościuszki 27
tel. 032 2604444
e-mail: dabrowa.gornicza@britishschool.pl
www.britishschool.pl
  Europejska Szkoła Języków Obcych
ul. Cieplaka 1c
tel. 032 2622805
fax 032 2622805
  "Fast Progress" Szkoła Języków Obcych
ul. Sobieskiego 24
tel. 032 2957840
  "Focus Lingua" Szkoła Języków Obcych
ul. Bandrowskiego 3a
tel. 032 7640404
  "GOLDENEYE" Szkoła Języków Obcych
ul. Górnicza 7
tel kom. 0.501 583628
  Helen Doron - Szkoła J. Angielskiego dla Dzieci
ul. Kościuszki 27
tel. 032 2627641
  "LEMON SCHOOL"
Centrum Językowo-Tłumaczeniowe
ul. 3 Maja 14
tel. 032 2644301
fax 032 2644302
www.lemonschool.pl
  "LEVEL" Szkoła Języków Obcych
ul. Kr. Jadwigi 12
tel. 032 2686668
fax 032 2686668
  "LIBERTY SCHOOL of English" Szkoła Języków Obcych
ul. 3-go Maja 33
tel. 032 7640124
fax 032 7640124
  "RIGHT NOW" Centrum Języka Angielskiego
ul. Staszica 46
tel. 032 2618656
fax 032 2618656
  "SCHOLAR" Szkoła języków obcych
ul. Królowej Jadwigi 23
tel. 032 2628431
     


   
         
         
    -
SZKOŁY MUZYCZNE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20070415 DG - Reden. ul. Wojska Polskiego. Szkoła Muzyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070415 DG - Reden. ul. Wojska Polskiego. Szkoła Muzyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070415 DG - Reden. ul. Wojska Polskiego. Szkoła Muzyczna i Kościół p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
  Szkoła Muzyczna I Stopnia im. M. Spisaka
ul. Dąbskiego 17
tel. 32 2620162
fax 32 2620162
www.zsmdabrowa.edu.pl
  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia im. M. Spisaka
ul. Dąbskiego 17
tel. 32 2620162
fax 32 2620162
www.zsmdabrowa.edu.pl
  Studium Edukacyjno-Artystyczne ART. Aleksandra Frączek.
nauczanie gry na skrzypcach metodą Suzuki dla dzieci od 3 roku życia
ul. Kościuszki 27
tel. 663 040088
     


   
         
         
    -
SZKOŁY PLASTYCZNE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19980511 DG - Gołonóg. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. (FOTO: Archiwum UM DG)
20090106 DG - Gołonóg. Ul. 3-go Postania Śląskiego. Graffiti na ogrodzeniu "Plastyka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090106 DG - Gołonóg. Ul. 3-go Postania Śląskiego. Graffiti na ogrodzeniu "Plastyka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
  Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora
ul. Kosmonautów 8
tel. 32 2603240
fax 32 2603240
  Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora
ul. Kosmonautów 8
tel. 32 2603240
fax 32 2603240
     


   
         
         
    -
ZESPOŁY SZKÓŁ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
   
 
20070423 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej. Budynek szkoły. Widok z budynku przy ul. Kopernika 46. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070423 DG - Reden. ul. Łańcuckiego. Budynek TZN. Widok z budynku przy ul. Kopernika 46. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070423 DG - Mydlice. Zabudowania dawnej Szkoły Górniczej "Sztygarka". Widok z budynku przy ul. Kościuszki 39. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070415 DG - Reden. ul. Wojska Polskiego. Szkoła Muzyczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19980511 DG - Gołonóg. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. (FOTO: Archiwum UM DG)
20090106 DG - Gołonóg. Ul. 3-go Postania Śląskiego. Graffiti na ogrodzeniu "Plastyka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090106 DG - Gołonóg. Ul. 3-go Postania Śląskiego. Graffiti na ogrodzeniu "Plastyka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090106 DG - Gołonóg. Ul. 3-go Postania Śląskiego. Graffiti na ogrodzeniu "Plastyka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
  Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego
Szkoła Podstawowa nr 16
Gimnazjum nr 13
ul. Konopnickiej 56
tel. 032 2612212
fax 032 2612212
  Zespół Szkół nr 2
Szkoła Podstawowa nr 13
Gimnazjum nr 5
Al. J. Piłsudskiego 24
tel. 032 2690074
fax 032 2690074
  Zespół Szkół nr 3
Szkoła Podstawowa nr 29
Gimnazjum nr 7
ul. Morcinka
tel. 032 2688602
fax 032 2688602
  Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 34
Gimnazjum nr 8
ul. Łęknice 35
tel. 032 2611022
fax 032 2611022
  Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
Gimnazjum Specjalne nr 17
ul. Mireckiego 28
tel. 032 2623538
fax 032 2623538
  Zespół Szkół Specjalnych nr 6
Szkoła Podstawowa nr 9
Specjalna, Gimnazjum nr 16 Specjalne
Zasadnicza Szkola Zawodowa Specjalna nr 2
ul. Konopnickiej 36
tel. 032 2624326
fax 032 2624326
  Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Sportowymi
Liceum Sportowe nr VII
ul. Chopina 34
tel. 032 2626968
fax 032 2626968
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Gimnzjum nr 6
III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda
ul. Prusa 3
tel. 032 2641497
fax 032 2641497
  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
Gimnazjum nr 10
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Obrońców Pokoju 7
tel. 032 2645456
fax 032 2645456
  Zespół Szkół Technicznych
ul. Kr. Jadwigi 12
tel. 032 2622901
fax 032 2622901
  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego
ul. Piłsudskiego 5
tel. 032 2623137
fax 032 2623137
  Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" im. Stanisława Staszica
ul. Legionów Polskich 69
tel. 032 2622504
fax 032 2622504
  Techniczne Zakłady Naukowe
ul. Łańcuckiego 10
tel. 032 2624313
fax 032 2624313
  Zespół Szkół Budowlanych
ul. Al. J. Piłsudskiego 74
tel. 032 2641268
fax 032 2641268
  Zespół Szkół Plastycznych
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. T. Kantora
Liceum Plastyczne im. T. Kantora
ul. Kosmonautów 8
tel. 32 2603240
fax 32 2603240
www.zspdabrowa.pl
  Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia
Szkoła Muzyczna I Stopnia
ul. Dąbskiego 17
tel. 32 2620162
fax 32 2620162
www.zsmdabrowa.edu.pl
  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
klasa zerowa przy Szkole Podstawowej
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7
Gimnazjum nr 15
VI Liceum Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
ul. Wybickiego 1
tel. 032 2612245
fax 032 2612245
  Prywatne Szkoły NESTOR"
Szkoły średnie
Szkoły policealne
ul. Królowej Jadwigi 11
tel. 032 2628875
fax 032 2628875
     


   
         
         
   
SZKOŁY INNE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
     
  Fly School - Szkoła Pilotażu Paralotni - Jacek Gocyła
ul. Staszica 86
tel. 032 2600016
kom. 0.604 198487
     


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.helendoron.com.pl
Helen Doron - Szkoła Języka Angielskiego dla Dzieci
   
  www.scholar.krakow.pl
"SCHOLAR" Szkoła języków obcych
   
  www.level.edu.pl
"LEVEL" Szkoła języków obcych
   
  www.britishschool.pl
"British School" - Szkoła języków obcych
   
  www.openschool.pl
Akademia Językowa Open School
   
  www.lemonschool.pl
Centrum Językowo-Tłumaczeniowego Lemon School
   
         
  www.zsm.dabrowa.pl
Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
   
         
  www.zspdabrowa.pl
Zespół Szkół Plastycznych
   
         
  www.zs1dg.republika.pl
Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego
   
  www.zs3dabrowa.com
Zespół Szkół nr 3
   
  www.zss5dg.com
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II
   
  www.zssdg.republika.pl
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
   
  http://zso2.dabrowa.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
   
  www.lo4.edu.pl
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
   
  www.republika.pl/zst_dg
Nazwa Zespół Szkół Technicznych
   
  www.zsedabrowa.ovh.org
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego
   
  www.sztygarka.republika.pl
Zespół Szkół Zawodowych "Sztygarka" im. Stanisława Staszica
   
  www.tzn.dabrowa.pl
Techniczne Zakłady Naukowe
   
  www.zsbdg.pl
Zespół Szkół Budowlanych
   
  www.zsp.dabrowa.pl
Zespół Szkół Plastycznych
   
  www.zsmdabrowa.edu.pl
Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
   
  www.osw.dabrowa.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych
   
         
  www.flyschool.com.pl
Fly School - Szkoła Pilotażu Paralotni - Jacek Gocyła
   
         
 


aktualizacja : niedziela, 25 listopad 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Edukacja w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.