-CO GDZIE KIEDY - SPORT i REKREACJA
* GDZIE SIĘ WYBRAĆ * KULTURA i NAUKA * WYSTAWY I TARGI * RELIGIA * NA MOTORY
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * GALERIA MULTIMEDIALNA * NOWOŚCI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA


|:
ZAPROSZENIA
|:
TO JUŻ BYŁO

_


ZAPROSZENIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv20.01.2018 - godz. 13.00

Centrum Sportów Letnich Pogoria III
ul. Malinowe Górki
DĄBROWA GÓRNICZA - Dziewiąty

WSTĘP WOLNY

.
MORS MasakratorNie musisz być morsem, żeby wystartować - nie obowiązuje strój morsa (aczkolwiek mógłbyś pokazać, że masz charakter).
Nie musisz być biegaczem, żeby przebyć 4 km, co chwilę odpoczywać od biegu na przeszkodach (na 4 km - aż 20!).
Jeśli jesteś morsem, to sekcje wyrąbane w przeręblu będą dla Ciebie rozkoszą. Jeśli startujesz w biegach przeszkodowych,
to kontenery z lodem, zimna woda są dla Ciebie chlebkiem powszednim, bułeczką z masłem.
A jeśli zimno Cię jednak nieco zniechęca - nie bój nic. Zaraz za metą czeka na Ciebie ciepłe i przytulne wnętrze drewnianej
Karczmy Orle Gniazdo U Białego, a w niej: gorąca herbata, posiłek regeneracyjny (to w pakiecie) i wszystko, co chcecie...
EMOCJE I SATYSFAKCJA GWARANTOWANA! WYOBRAŻASZ SOBIE, JAK CI BĘDĄ ZAZDROŚCIĆ CI, CO SIĘ NIE ODWAŻĄ...


28.01.2018 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
TREFL Sopot
29.01.2018 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Enea PTPS Piła


10.02.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Legionovia Legionowo


10.02.2018 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
POLPHARMA Starogard Gdański
18.02.2018 - godz. 11.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZAHala WS "CENTRUM"

-
VII Bieg WalentynkowyPrzed nami kolejna, VII edycja najstarszego i najlepszego BIEGU WALENTYNKOWEGO w Polsce.

Wraz z CSiR ponownie zapraszamy Was do Hali Centrum, skąd rozpoczniecie swoje WALENTYNKOWE zmagania. Trasa jest urozmaicona - pętla ulicami DĄBROWY GÓRNICZEJ oraz uroczymi parkowymi alejkami.

Dla startujących par?? mamy przygotowaną czerwoną WSTĄŻKĘ, która będzie świadkiem zmagań z trudami trasy.

Chociaż w BIEGU WALENTYNKOWYM liczy się przede wszystkim dobra zabawa wszystkim WAM również zmierzymy CZAS
Na najszybszych zawodników będą czekały NAGRODY rzeczowe, a na wszystkich pamiątkowe MEDALE
Konkurs na Najlepsze Walentynkowe PRZEBRANIE również się odbędzie.

Gorąco liczymy również na mieszkańców Dąbrowy Górniczej - zapraszamy do aktywnego udziału w imprezie lub do KIBICOWANIA.

Wszystkie informacje dotyczące BIEGU WALENTYNKOWEGO znajdziecie w linkach poniżej, na stronie www oraz na Facebooku.

link do zapisów Bieg i NW indywidualnie
https://dostartu.pl/vii-bieg-walentynkowy-indywidualnie-v1982.pl.html

link do zapisów Bieg i NW parami
https://dostartu.pl/vii-bieg-walentynkowy-parami-v1983.pl.html

Regulamin Biegu


VII BIEG WALENTYNKOWY

Regulamin
1. Cele imprezy:
- Upowszechnianie biegania oraz marszu nordic walking jako najprostszych form rekreacji fizycznej;
- Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych;
- Promocja miasta oraz przedstawienie walorów rekreacyjnych dąbrowskich terenów
i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Pogoria Biega w Dąbrowie Górniczej;
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej;
- Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 18 lutego 2018 r. Start i meta znajdują się przed Halą Widowiskowo - Sportową
"Centrum" (zwaną dalej halą "Centrum") przy ul. Aleja Róż 3 w Dąbrowie Górniczej. Start o godzinie 11:00.

4. Trasa i dystans:
- Trasa biegu oraz nordic walking to urozmaicona pętla długości 5,5 km, poprowadzona ulicami
miasta w ograniczonym ruchu ulicznym oraz alejami parkowymi. Z uwagi na zimową porę
należy liczyć się z możliwością wystąpienia pokrywy śniegowej oraz miejscowych oblodzeń.
- Trasa będzie zabezpieczona i oznakowana na całej długości pionowymi znakami rozmieszczonymi co 1km.
- Start i meta będą usytuowane przed halą "Centrum".
- Wszystkich zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy wynoszący 1,5 h.
- Zawodnicy którzy nie dotrą do mety do godz. 12:30 zobowiązani są do przerwania zawodów.

5. Uczestnictwo:
Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 18 lutego 2018 r. ukończą 16 lat, wypełnią
formularz zgłoszeniowy, wniosą w terminie opłatę startową oraz złożą w Biurze Zawodów oświadczenie
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wraz z numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z uczestnikiem podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. Rodzic lub opiekun prawny powinni okazać dowód osobisty oraz wypełnić stosowne oświadczenie którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
W konkurencji biegowej i nordic walking wprowadza się dwie kategorie uczestnictwa w zawodach - kategorię indywidualną oraz kategorię par. Warunkiem sklasyfikowania zawodników w kategorii par jest pokonanie całego dystansu w parze składającej się z kobiety i mężczyzny, przy czym od startu do mety zawodnicy muszą być przewiązani tasiemką, którą otrzymają w pakiecie startowym.

6. Zgłoszenia i wydawanie numerów startowych:
- Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz
rejestracyjny udostępniony na stronie Stowarzyszenia Pogoria Biega (www.pogoriabiega.pl) do czasu wyczerpania się obowiązującego limitu uczestników, jednak nie później niż do dnia 12 lutego 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe:
. w sobotę 17 lutego 2018 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym
w hali "Centrum";
. w niedzielę 18 lutego 2018 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali "Centrum".
- Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie
przelewu opłaty startowej na konto organizatora.

Organizator wprowadza limit uczestników wynoszący 1000 osób.


- Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i chipów odbywać się będzie:
. w sobotę 17 lutego 2018 r. w godz. 10:00 ÷ 15:00 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali "Centrum";
. w niedzielę 18 lutego 2018 r. w godz. 8:00 ÷ 10:15 w Biurze Zawodów usytuowanym w hali "Centrum".
- Numer startowy wraz z pakietem startowym wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości;
- Numer startowy powinien zostać umieszczony w widocznym miejscu w czasie biegu. Posiadanie numeru stanowi podstawę do wręczenia medalu oraz wydania uczestnikom rzeczy z depozytu. Zgubienie przez zawodnika numeru startowego zwalnia organizatora z odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w depozycie;
- Chip powinien zostać przywiązany do buta zgodnie z instrukcją na kopercie. Brak chipa, jego zniszczenie lub zgubienie w czasie biegu jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem zawodnika w wynikach i nie pozwala na składanie jakichkolwiek protestów co do uzyskanego rezultatu;
- Organizator dopuszcza możliwość odebrania pakietu startowego przeznaczonego dla innej
osoby po okazaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia (dostępne na stronie www.pogoriabiega.pl) wraz z kopia dokumentu tożsamości osoby dla której przeznaczony jest pakiet startowy.
- Warunkiem odebrania pakietu startowego dla pary jest przedstawienie podpisanych oświadczeń obojga zawodników z pary ( w wypadku pojawienia się w Biurze Zawodów jednego z zawodników tworzących parę).

7. Opłata startowa:
- Wpisowe płatne przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia Pogoria Biega, 41-300
Dąbrowa Górnicza, ul. Konopnickiej 29. Nr rachunku: 81 1050 1360 1000 0023 5388 3263.
- Tytuł wpłaty: Opłata startowa za VII Bieg Walentynkowy, oraz imiona i nazwiska zawodników;
- Wysokość opłaty startowej wynosi:
. bieg oraz nordic walking w kategorii indywidualnej:
_ 35 zB - wniesiona w I terminie do 14 stycznia 2018 r.;
_ 45 zB - wniesiona w II terminie do 11 lutego 2018 r.;
_ 55 zB - wniesiona w III terminie (17 lub 18 lutego 2018 r.) w Biurze Zawodów;
. bieg oraz nordic walking w kategorii par (opłata za parę):
_ 60 zB - wniesiona w I terminie do 14 stycznia 2018 r.;
_ 80 zB - wniesiona w II terminie do 11 lutego 2018 r.;
_ 100 zB - wniesiona w III terminie (17 lub 18 lutego 2018 r.) w Biurze Zawodów;
- Z opłaty startowej zwolnione są:
. w kategorii indywidualnej: osoby w wieku powyżej 70 lat;
. w kategorii par: pary, których łączny wiek przekracza 120;
- Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej;
- O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora;
- W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. z powodu przekroczenia terminu obowiązywania niższej opłaty startowej) uczestnik zobowiązany jest do uregulowania różnicy do kwoty określonej w regulaminie właściwej dla terminu wpłaty;
- Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy, zabezpieczenie medyczne, napój i poczęstunek na mecie medal pamiątkowy oraz pakiet startowy. O zawartości pakietu startowego poinformujemy
w późniejszym terminie.

8. Nagrody:
- W kategorii indywidualnej: pierwsze trzy miejsca kobiet oraz mężczyzn, zarówno w konkurencji biegowej jak i nordic walking, zostaną uhonorowane statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi;
- W kategorii par: zwycięzcy biegu i nordic walking do szóstego miejsca włącznie otrzymają statuetki oraz nagrody ufundowane przez sponsorów;
- Konkurs - Przebranie Walentynkowe: specjalnie powołana komisja wyłoni dziesięć najciekawszych przebrań walentynkowych, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi;
- Dokładne informacje dotyczące nagród zostaną opublikowane w późniejszym terminie na
stronie www.pogoriabiega.pl;
- Organizator zakłada możliwość składania protestów do 15 min. od czasu ogłoszenia wywieszonych nieoficjalnych wyników;
- Wszyscy uczestnicy zawodów posiadający po przekroczeniu linii mety numer startowy otrzymają pamiątkowe medale oraz wezmą udział w losowaniu nagród.

9. Pozostałe ustalenia i informacje:
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę;
- Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu;
- Zawodnicy zobowiązani są do pobrania i przymocowania chipa do buta;
- Zawodnicy startujący w kategorii par otrzymują jeden numer startowy i jeden chip;
- Brak chipa będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją;
- Po ukończeniu zawodów chip należy zwrócić organizatorom do przygotowanych pojemników;
- Zawodnicy zobowiązani są do przypięcia numeru startowego agrafkami z przodu na piersi. W przypadku par, numer startowy przypina jeden z zawodników;
- Brak prawidłowo zamocowanego numeru startowego może skutkować dyskwalifikacją zawodnika lub pary;
- Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną trasą biegu lub marszu;
- W konkurencji nordic walking zawodnicy są zobowiązani do marszu z kijkami i zgodnie z zasadami tej dyscypliny sportu;
- Zabrania się startu pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających;
- Uczestnicy zawodów nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków;
- Organizator zapewnia szatnie i depozyt;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie;
- Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby naruszające regulamin
oraz zasady porządku publicznego;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie
trwania imprezy;
- Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy prawa;
- Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, zasad porządku publicznego
i zaleceń obsługi zawodów;
- Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie;
- Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator;
- Organizator może wysyłać powiadomienia o ważnych sprawach dotyczących biegu na adres
email zawodnika podany w zgłoszeniu;
- Uczestnik zawodów, akceptując niniejszy regulamin oraz biorąc udział w zawodach, wyraża
zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach zamieszczanych w mediach i materiałach
promocyjnych organizatora, patronów medialnych imprezy, oraz partnerów i sponsorów, jak
również wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji
zawodów;

10. Program zawodów:
08:00 ÷ 10:15 - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych;
11:00 - start biegu;
11:02 - start zawodów nordic walking;
12:30 - dekoracja zwycięzców Biegu Walentynkowego;
13:30 - losowanie nagród i zakończenie imprezy.


24.02.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
KSZO Ostrowiec


09.03.2018 - godz. 19.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
AZS Koszalin
14.03.2018 - godz. 19.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
PGE TURÓW Zgorzelec
17.03.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Impel Wrocław


17-18.03.2017 - godz. 10.00

Baza Biwakowo - Campingowo - Rekreacyjna w Błędowie
ul. Żołnierska
DĄBROWA GÓRNICZA - BŁĘDÓWwww.klubzorza.pl

.
Wyścigi Psich Zaprzęgów "Śladem Bobra"


21.03.2018 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Miasto Szkła Krosno
31.03.2018 - godz. 18.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
LEGIA Warszawa
07.04.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Chemik Police


08.04.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZAHala WS "CENTRUM"

-
XI PÓŁMARATON DĄBROWSKI


13-15.04.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZAHala WS "CENTRUM"

.
Shotokan Karate SKDUN Polska 8th SKDUN European Karate Shotokan Championship & Kohai Cup


13.04.2018 - godz. 19.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
TBV START Lublin
21.04.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
Trefl Proxima Kraków


22.04.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

MKS DG

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
GTK Gliwice
27.05.2018 - godz. ?

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZAHala WS "CENTRUM"

-
CROSS BŁĘDOWA


02.09.2018 - Godzina ?

Centrum Sportów Letnich - Pogoria III
ul. Malinowe Górki
DĄBROWA GÓRNICZA - Dziewiąty

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

-
IV Dąbrowa Górnicza TriathlonW związku z planowanymi remontami na Pogorii III (parking) i parku Hallera w czerwcu nastąpi zmiana terminu Dąbrowa Górnicza Triathlon na 02.09.18.
Organizatorzy chcą zachować dotychczasową bardzo atrakcyjną trasę zawodów (Centrum miasta) a to w czerwcu byłoby niemożliwe. Więcej informacji i zapisy przekaże główny organizator OSiR w Dąbrowie Górniczej.


14.10.2018 - godz. 10.00

Baza Biwakowo - Campingowo - Rekreacyjna w Błędowie
ul. Żołnierska 130
DĄBROWA GÓRNICZA - BŁĘDÓWhttp://bikeateliermaraton.pl

.
Bike Atelier MTB Maraton


-


TO JUŻ BYŁO ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_


06.01.2018 - godz. 17.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mks.dabrowa.pl

.
Liga Siatkówki Kobiet

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
POLI Budowlani Toruń

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA


03.01.2018 - godz. 19.00

HALA WIDOWSKOWO-SPORTOWA "CENTRUM"
ul. Aleja Róż 3
DĄBROWA GÓRNICZA

Hala WS "CENTRUM"

www.mksdabrowa.pl

-
PLK - BASKET LIGA - Koszykówka Mężczyzn

MKS Dąbrowa Górnicza
vs
BM SLAM STAL Ostrów Wlkp.

MKS DG

aktualizacja: wtorek, 16 styczeń 2018.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.